Kurz:  "Riešenie problémov | ako efektívne a kreatívne riešiť problémy v tíme či organizácii"


     Anotácia firemného školenia: ako na riešenie problémov, komunikáciu, správnu dávku motivácie a angažovanostť pracovníkov ? To sú len niektoré oblasti, ktoré ovplyvňujú každodenné fungovanie akejkoľvek firmy či organizácie. Ak sa chcete naučiť efektívnym spôsobom práce s ľuďmi, ako aj objaviť prístupy, metódy a spôsoby ako efektívne riešiť problémy, tento kurz je práve pre vás. Popasujete sa s kreativitou, brainstormingovými nástrojmi, myšlienkovými mapami, metódami a technikami ktoré môžete okamžite aplikovať do vlastnej praxe. Problémy sú na to aby sa riešili. Pre niekoho sa stávajú výzvou, iného brzdia v ďalšom rozvoji. Na školení sa okrem iného naučíte to, ako tieto "výzvy" príjmať, ako sa s nimi popasovať aj to ako vďaka nim víťaziť v konkurenčnom boji.

Aké to je pracovať v tímoch, s ostatnými kolegami, aké to je komunikovať s rôznymi typmi ľudí, ako to je vedieť seba či iných správne motivovať, alebo koordinovať pracovné úlohy ? Poznať tieto know how má svoje špecifiká, výhody. Máme veľa povinosti, priorit a úloh. V každej práci po určitom čase môžeme upadnúť do stereotypov a zabehaných kolají. Ako sa dokázať pozrieť na problém, komunikáciu, či konflikt aj inou optikou, na akú sme denno denne zvyklí ? Albert Einstein raz povedal: Robiť veci stále rovnako a očakávať rozdielny výsledok je bláznovstvo. Niektoré činnosti robíme z radosťou a niektoré procrastinujeme. Podobne je to aj so vzťahmi na pracovisku, niektorých kolegov máme prirodzene radšej ako iných a to sa odzrkadluje aj na komunikácií či už s kolegami v rámci firmy alebo mimo nej. Často si to ani neuvedomujeme. Cieľom treningu je pozrieť sa iným spôsobom na prácu, ktorú denne vykonávame, najsť nové výzvy či možnosti na zlepšenie. Urobiť zmeny v našich životoch je často jednoduchšie ako si myslíme! Potrebujeme k tomu však „nový“ uhoľ pohľadu na naše každodenné činnosti. A to je tiež cieľom tohto školenia.

Školenie môžme rozdeliť do viacerých okruhov:   1. Komunikacia (interná a externá)   2. Motivácia ( pozitívny prístup k novým úloham, zmenám)  3. Práca vo veľkej medzinárodnej spoločnosti (výhody, nevýhody)  4. Zvládanie stresu

Rozvojové ciele:
- Porozumieť procesu riešenia problémov
- Zlepšiť komunikáciu a ochotu otvorene pristupovať k diskusií
- Posilniť oblasť riešenia problémov jednotlivcov a skupiny
- Naučiť a precvičiť si používanie metód tvorivého riešenia situácie v tíme
- Porozumieť faktorom motivácie a sebamotivácie k pracovnému výkonu
- Podporiť zameranie na výsledky a stanovovanie ambicióznych cieľov
- Uvedomiť si vlastné hodnoty v súvislosti s motiváciou a výkonnosťou
- Spoznať možnosti prepojenia vlastnej motivácie a angažovanosti s motiváciou kolegov v tíme

Efektívna komunikácia a motivácia:
• Ako zmeniť JA si myslím na MY, Empatia a emocionálna inteligencia, ako ju využiť pri našej práci
• Výmena protichodných názorov – ako to zvládnuť a získať maximum – hľadanie WIN-WIN riešení
• Vyjednávanie ako súčasť profesie. Riešenie konfliktných a napätých situácií
• Ľudia majú radi vlastné nápady, nie Vaše! Reciprocita – ako sa naučiť vzájomnému rešpektu. Ako kolegov presvedčiť na zavedenie zmeny

Tvorivé myslenie a správanie:
• Myslenie v protikladoch, myslenie v metaforách, zvedavosť a vytrvalosť. Aký je Váš štýl riešenia problémov, aké typy rozhodovania používame
• Aké kvality musí mať dobré riešenie problému
• Subjektívne a objektívne riziko
• Aké sú kreatívne a netradičné techniky riešenia problémov
• SIX THINKING HATS, BLUE OCEAN – RED OCEAN, BRAIN –MAPS ako ich použiť v praxi

Metódy riešenia problémov:
• Inovatívne zmeny a ich presadzovanie
• Bariéry kreativity – čo bráni ľuďom v tom, aby riešili problémové situácie s invenciou a dobrým nápadom
• Riešenie konkrétnych modelových situácií a praktických príkladov
• Metódy podporujúce riešenie problémov a brzdiace mechanizmy

Tímové riešenie problémov:
• Tím vs. pracovná skupina
• Motivácia a zodpovednosť jednotlivcov - prepojenie vlastnej motivácie s výkonom tímu
• Výhody a bariéry riešenia problémov v tíme
• Rola moderátora a rola facilitátora

Zvládanie stresu a zmeny životných návykov a postojov:
• Čo je to stres? Ako jednať v stresových situáciách? Aká je prvá stresová reakcia pri kritickej situácii a ako ju zvládnuť
• Aké sú základné fyziologické a psychické prejavy stresu?Ako na tieto prejavy reagovať
• Ako predchádzať stresu formou prevencie
• Ako zvládať konfliktné situácie na pracovisku
• Stresové vzorce v komunikácii
• Zlepšenie atmosféry na pracovisku. Relaxačné a protistresové techniky, prehľad a nácvik

- Krátke interaktívne prednášky a moderované diskusie
- Individuálna príprava v menších skupinách, dvojiciach či individuálne
- Zážitkové cvičenia: umožňujú v rámci tréningu zažiť, aký vplyv má naše správanie, nastavenie a postoj na riešenie rôznych pracovných situácií
- Komunikačné hry: formou induktívneho učenia pomáhajú stanovovať komunikačné pravidlá, princípy a postupy
- Role play: predmetom hrania rolí sú situácie z praxe účastníkov, súčasťou je ich analýza v rámci skupiny
- Workshopy: zdieľanie skúsenosti a návrhy na riešenie vybraných situácií, ktoré vznikajú pri prezentácii a pri komunikácii v konfliktoch a krízach
- Skupinové práce, tímová práca na zadaní (napr.: efektívna komunikácia, technika Scenár, atď.)
- Na každom tréningu si každý účastník vyplní svoj plán osobného rozvoja

Interaktivita je zabezpečená tak, že pracujeme na úlohach v menších tímoch. Je preto vhodné tímy pomiešať tak aby spolu pracovali kolegovia, ktorý sa nedostávajú až tak často do kontaktu. Je to potom zároveň aj možnosť lepšie sa vzájomne spoznať. Tréning je vedený interaktívnou formou s vysokou mierou zaangažovanosti účastníkov. Snažíme sa o to aby náš trening bol vyvážený, čo sa týka aktívneho zapojenia účastníkov. Pracovné metódy sú zvolené tak, aby sme zaistili vyskúšanie získaných znalostí a zdokonalenie zručností na rôznych typoch cvičení. V priebehu tréningu budú využívané nasledujúce metódy (interaktívne metódy, moderovaná diskusia, prenos získaných poznatkov do praxe tvoria väčšú časť tréningu).


  •  Dĺžka, trvanie firemných kurzov:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania firemných kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online školenia
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne, min. 2 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 3 účastníci
       Cena kurzu od:  550,- eur  /  skupina

chcem viac info

  firemne skolenia kurzy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153