slide1 slide3

TvojKouč.sk | školiace centrum©

Osobnostný, vzťahový a kariérny rozvoj

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

 

Klient ako osoba autentická, neinštruovateľná a sebaorganizujúca. Táto definícia pochádza z psycho terapeutických teórii C.Rogersa, amerického na človeka orientovaného psychológa. To čo je v tejto súvislosti zaujímavé je to, že Koučing sa vo svojej podstate opiera o rôzne psych-sociálne prístupy a smery. Jedným z východiskových prístupov sú práve tzv.i humanistické smery (známym predstavitelom je napr. C.Rogers a jeho „Prístup zameraný na človeka“ (PCA prístup). Dnes, mnohé z jeho myšlienok nachádzajú uplatnenie aj v procesu samotného koučingu.

Vychádzajúc z uvedeného pohľadu, - kouč ako človek a odborník tvorí atmosféru dôvery, v ktorej sa klient cíti príjemne a môže otvorene hovoriť o svojich ťažkostiach. Jeho úlohou nie je dávať rady ani usmerňovať človeka v jeho rozhodovaní. Skôr dať najavo pochopenie, zatiaľ čo sa koučovaný usiluje uvedomiť si, čo vlastne „chce“ a „ako to dosiahne.“ Kouč v kontakte s klientom by mal dbať aj na tieto tri základné podmienky:

a) Byť autentický
b) Pozitívne a bez podmienok prijať koučovaného
c) Byť empatický voči klientovi, a dôverovať v jeho schopnosť zmeniť stav vecí v jeho živote

Kouč v celom procese nie je direktívny, nedáva rady, - práve naopak - spolieha sa, že v atmosfére srdečnosti, prijatia a úprimnosti klient sám objaví svoje skutočné možnosti a riešenia. Na koučovaného sa prizerá ako na „jedinečného“ – s jeho vlastnými myšlienkami, názormi na svet, minulosťou i aktuálnymi vnútornými zdrojmi, ktoré sa kouč v kontakte s koučovaným snaží povzbudiť – s cieľom „zlepšenia kvality života.“

Autentickosť - v tomto zmysle znamená na strane klienta to, že ho považujeme človeka, ktorý to čo nám komunikuje, rieši, hľadá východiská ...považuje za dôležité PRAVDIVÉ. Autentickosť na strane kouča predpokladá to, že je reálny, vyrovnaný a integrovaný a nepoužíva obrannú sociálnu či psychickú masku. To čo si kouč myslí, je v súlade s tým, čo hovorí klientovi. . Je ochotný otvorene vyjadriť svoje pocity. C. Rogers často poukazoval napr. na to, že kongruencia a autentickosť je základnou podmienkou osobnostného dozrievania.

Neinštruovateľnosť - ak druhého človeka berieme ako osobu jedinečnú a sebestačnú, so svojim vlastným pohľadom na svet (osobná mapa sveta) – musíme akceptovať ako kouč to, že našou úlohou nie je klientovi „vytyčovať cesty a ciele“ ktorými má kráčať, ale naopak ...vo svojej podstate „plne dôverovať v jeho schopnosti“, že sa dokáže sám najlepšie rozhodnúť – čo je v jeho aktuálnom živote to dôležité a prioritné.

Sebaorganizovanie - v mojom ponímaní znamená schopnosť v prípade potreby zmobilizovať svoj osobný potenciál. Vďaka koučovi, ktorý ho v tom podporuje (predovšetkým vhodným koučovacím rozhovorom) – vie si stanovovať svoje krátkodobé i dlhodobé ciele a cesty k ich dosahovaniu.

Ako ste na tom Vy, našli ste niekde priestor a možnosti pre svoj osobnostný alebo kariérny rast ? Ak hľadáte odpovede na podobné otázky, resp. máte záujem investovať do rozvoja seba samého, alebo svojich spolupracovníkov - sme tu pre Vás: TvojKouč.sk

Chcete rozvinúť svoje komunikačné, prezentačné, obchodné alebo manažérske zručnosti ?  Chcete byť vo svojej pracovnej oblasti a kariére ešte úspešnejší, efektívnejší či sebavedomejší ?  Chcete investovať viac do seba a svojho osobnostného alebo kariérneho rozvoja ?  Kontaktujte nás.

coaching for you bratislava

Trénujeme Vás na úspech. Rozviňte svoj potenciál. Investícia do seba samého je tou najlepšou investíciou. Individuálny prístup, skvelý servis, dlhoročná tradícia - skrátka výnimočný rozvojový program.  Naši lektori, tréneri a odborní koučovia sú tu plne pre Vás.  Info:  0905 485 153

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Ak máte otázky, kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153