Individuálny koučing | Osobnostné koučovanie


Koučing / Coaching - ak hľadáte individuálne poradenstvo a koučing pre seba, ste na správnom mieste. Občas sa v našom živote vyskytnú udalosti, ktoré nás zaskočia nepripravených. Udalosti, ktoré presahujú naše bežné mechanizmy zvládania a my sa dostáve na hranicu svojich síl. Alebo sa možno len ocitneme na mieste, z ktorého by sme potrebovali, tak povediac, nakopnúť. Niekedy pomôže rodina, niekedy pomôže priateľ a niekedy môže pomôcť kouč. Cieľom individuálneho (osobného) koučingu je podpora pri aktívnom hľadaní a aplikovaní riešení na problémy, s ktorými sa človek vo svojom živote stretáva. Spoločne s odborným koučom a poradcom sa môžete zamerať napr. na tieto oblasti Vášho života:  

medziľudská komunikácia, osobné vzťahy, partnerské vzťahy, kolegiálne vzťahy, zlepšenie sociálnych zručností, aktívne počúvanie, odstránenie nevhodných vzorov správania, stanovovanie cieľov, odbúranie stresu, syndróm burn-out, prepracovanie, odbúranie blokád týkajúcich sa výkonu, kreativity a motivácie, zaobchádzanie s osobnými krízami (vrátane kríz v oblasti nachádzania zmyslu života napríklad pri strate blízkej osoby a pod.), podpora pri riešení akútnych konfliktov (napr. vzťahové konflikty s inými osobami), vytvorenie nových návykov, príprava na nové úlohy a situácie (napr. prijatie ponuky povýšenia a s tým spojenej zodpovednosti), podpora pri zavádzaní životných zmien,  prehĺbenie porozumenia jednotlivých ľudí, konkrétnych medziľudských vzťahov a práca na ich rozvoji (podobná potreba sa môže vyskytnúť napríklad u technicky orientovaných ľudí), zručnosti riešenia konfliktov medzi jednotlivcami a/alebo skupinami... iné podľa Vašich potrieb."

Individuálny koučing (z angl. coaching = koučovanie, vedenie, trénovanie) - je teda technikou, ktorá sa zameriava na zvyšovanie výkonnosti prostredníctvom rozvoja osobnosti. Predstavuje nedirektívnu podporu pri dosahovaní osobných cieľov. Uskutočňuje sa prostredníctvom koučovacích rozhovorov, pri ktorých je uplatňovaný individuálny prístup, ktorý je „šitý na mieru“ každému klientovi. Rozsah i zameranie koučingu sú vždy konkrétne prispôsobené očakávaniam a potrebám klienta. Koučing najčastejšie využívajú manažéri na vyšších a stredných stupňoch firemnej hierarchie, ale môže byť cenným nástrojom rozvoja i pre ďalších zamestnancov.

Úlohou kouča: je pracovať na tom, aby si klient uvedomil, ktoré témy sú z hľadiska ďalšieho rozvoja jeho práce a vlastnej osoby dôležité (napr. každý problém má dve strany – nie každý si musí byť vedomý svojho podielu na vzniknutej situácii) - rozvíjať témy, na ktorých si klient želá pracovať (napr. ak vznikol nejaký problém alebo situácia, ktorú klient chce rozobrať - podporovať autentické sebavyjadrenie klienta (kladenie cielených otázok) - podporovať vznik nových perspektív vnímania (patrí sem aj reštrukturalizácia brzdiacich vzorov správania).

Úlohou klienta:  je chuť meniť sa a rezonancia podnetov vychádzajúcich od kouča. Vžitie sa do nových konceptov správania si vyžaduje koncentráciu, energiu a výdrž. Klient by mal byť pripravený na spochybnenie jestvujúcich štruktúr myslenia a vzorov správania. Môže dostať otázky typu:  "Čo by bolo, keby...?  Je možné, aby...?  Čo sa musí stať, aby...?"   Klient by mal byť ochotný vypracovať a presadiť potrebné zmeny. Mal by byť pripravený prekonať kritické fázy všedného dňa. Pri každej zmene totiž môžu nastať kritické okamihy, ktoré nie je najľahšie prekonať. Často to ide len pomaly a trvá to dlho. Klient by sa mal tešiť na osobný úspech. Keď si raz postaví cieľ a dosiahne ho, mal by sa na chvíľu zastaviť a osláviť výhru. Spoločne sa nám to podarí. Ak ste rozhodnutí k zmene k lepšiemu - neváhajte a kontaktujte nás. Pomohli a podporili sme úspešne na tejto ceste veľké množstvo ľudí. Pridajte sa k úspešným - Váš krok, Vaša zmena.


  •       Metódy koučingu coachingu: individuálne alebo skupinovo
  •       Miesto konania:  Bratislava (osobne) resp. Online (napr. Skype konzultácie)
  •       Dĺžka, trvanie odborného koučovacieho poradenstva: individuálne (na základe potrieb účastníka / klientov)
  •       Termíny konania: ASAP (poradenstvo, koučing a konzultácie organizujeme pravidelne, na základe vzájomnej dohody)
  •       Možnosť absolvovať odborné poradenstvo | konzultácie | tréningy: denná, individuálna (One to One) resp. skupinová
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  podľa potrieb (individuálne aj skupinové poradenské a konzultačné odborné sedenia)
  •       Kategória odborných poradenských stretnutí | konzultácii:  osobné / individuálne / skupinové / komunitné / tímové / firemné / iné
  •       Odborný garant koučovacích poradenských stretnutí: PhDr. Marek Horňanský, MBA. /dlhoročný kouč, poradca a mentor osobnostného a kariérneho rozvoja/
 
Cena konzultácii a koučingu už od:  49,- eur  /  individuálne sedenie

(možnosť absolvovania odborných konzultácii - osobne alebo Skype)

objednávka kurzu školenia

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153