Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz:  "Manažment času, stresu a vyhorenia | ako pracovať s časom a stresom v pomáhajúcej sfére"


     Anotácia kurzu: manažment času, stresu a vyhorenia. Školenie pre pracovníkov a zamestnancov pôsobiacich v pomáhajúcich profesiách. Aj Vy pracujete s ľuďmi a pociťujete občas syndrómy vyhorenia ? Poprípade neustále bojujete s časom a stresom ? Máte dojem, že dlhodobé pôsobenie môže priniesť neblahé následky na Vašom zdraví, práci či osobnom živote ? Hľadáte riešenie súčasnej situácie ? Chcete sa vyhnúť syndrómu burn-out  a cítite, že si s tým sami nedáte rady ? Hľadáte aktívnejšiu pomoc, konkrétne princípy, prístupy a metódy ako súšasný stav zmeniť ? Chcete zlepšiť kvalitu svojho života ? Potom je toto školenie a kurz určený práve pre Vás. Naši lektori a školitelia Vám poskytnú informácie aplikovatelné ihneď do praxe Vášho života. Investujte do vzdelania, investujte do seba !

Neignorujte varovné signály. Naučte sa žiť so stresom v nerušenom súlade v akejkoľvek situácii. Máte stresové zamestnanie v pomáhajúcej sfére ? Problémy v súkromnom živote ? Nestíhate ? Naučte sa ovládať svoj stres a správne si zatriediť čas. Na kurze Time a Stress management Vás naučíme ako zvládnuť každú situáciu s chladnou hlavou. Ponúkaný kurz je zameraný na zvládanie stresu v dlhodobej perspektíve s využitím racionálneho time manažmentu, určovaním priorít a psychologickými nástrojmi ako sú: manažment racionálnych i emocionálnych stresorov a odolávanie manipulatívnym technikám. Cieľom je pomôcť pochopiť podstatu stresových situácií na rovine fyzickej aj psychickej a rozpoznávať prvé príznaky, ako aj predchádzať syndrómu vyhorenia · získať vedomosti z oblasti time manažmentu, určovania priorít, stres manažmentu a vysporiadať sa s manipulatívnymi technikami · nacvičiť si rýchle dobíjanie bateriek.

Ciele školenia:
- Sebapoznanie ako základ pre vytvorenie efektívny personálny time management
- Narábanie s časom na základe biorytmu a typológie osobnosti
- Stres ako príznak a následok neefektívneho využitia času - jeho vznik, príčiny a dôsledky, syndróm vyhorenia
- Budovanie správnych návykov, určenie si priorít
- Optimalizácia času a zaobchádzanie s časom
- Pomôcky a nástroje efektívneho plánovania
- Intuitívny time management alebo: nechoď hlavou proti múru
- Sebahodnota, sebuvedomenie a sebaocenenie alebo určenie si toho, na čom nám v živote skutočne záleží, prečo to všetko robíme a prečo sa odmeníme
- Sprostredkovať účastníkom kurzu spôsoby a možnosti zvýšenia pracovnej výkonnosti prostredníctvom efektívneho časového manažmentu.
- Naučiť, ako zvládnuť všetky stanovené ciele a ešte aj niečo navyše včas, efektívne a bez stresu a predísť tak syndrómu vyhorenia.
- Naučiť, ako vypracovať vlastný časový harmonogram na základe poznania vlastných možností.
- Naučiť sa stanoviť si priority a neodkladať ťažké úlohy najneskôr.
- Pochopiť podstatu a výhody rýchleho rozhodovania.
- Vedieť efektívne vyplniť časové medzery v harmonograme ...a mnoho iného !

OBSAHOVÁ NÁPLŇ KURZU:
Pochopenie podstaty stresu v rovine fyzickej aj psychickej
Druhy stresu. Vplyv dlhodobého stresu na organizmus
Riadenie stresu v práci a živote
Vplyv stresu na prácu jednotlivca a tímu. Johariho okno.
Identifikovanie stresorov – test pre každého Druhy stresu v pracovnom procese
Stres manažment – Manažment racionálnych stresorov
Time manažment - biorytmus, zlodeji času., zásady časového plánu
Umenie plánovať
Analýza dôležitosti a naliehavosti úloh – Eisenhowerov princíp. 4 druhy času
Určovanie priorít:
Analýza ABC – určovanie priorít pri plánovaní úloh
Manažment emocionálych stresorov
auto-ekológia – Popperovské cvičenia
sústredenosť – cvičenie pre účastníkov
cvičenie vôľových vlastností
citové impulzy – čo s nimi
Vedieť povedať „nie“ v situáciách, kedy je to žiadúce
Ako manažovať snahu iného človeka o manipuláciu
modely správania sa podľa Redfielda – rýchla identifikácia a zvládnutie správania
Syndróm vyhorenia – symptómy a prevencia
Významu životného štýlu za účelom dlhodobého udržania fyzickej aj psychickej kondície
Cvičenia na zvýšenie stresovej tolerancia – praktické cvičenie
Rýchle a účinné dobíjanie bateriek – praktické cvičenie

Obsah Stress management:
• Model vzniku a pôsobenia stresu
• Zmena stresorov počas života
• Stres a jeho vplyv na zdravie a výkonnosť
• Syndróm vyhorenia
• Psychologické predpoklady pre zvládanie stresu – Jungova teórie osobnosti
• Spoznávanie a definovanie stresorov jednotlivca v okolí na základe teórie osobnosti
• Normálne reakcie na stres, ich pôvod príčiny a riešenie
• Rizikové reakcie na stres, ich pôvod, príčiny a riešenie
• Moderné techniky prevencie proti stresu
• Užitočné spôsoby relaxu
• Návod na zmenu životného štýlu k eliminovaniu stresových faktorov

Obsah Time management:
• Sebapoznanie ako základ pre vytvorenie efektívneho time managementu
• Narábanie s časom na základe biorytmu a typológie osobnosti
• Stres ako následok neefektívneho využitia času – prečo vzniká a čo spôsobuje
• Syndróm vyhorenia
• Budovanie správnych návykov
• Určenie si priorít
• Optimalizácia času
• Nástroje efektívneho plánovania
• Intuitívny time management alebo: nechoď hlavou proti múru
• Sebuvedomenie a sebaocenenie – ako si určiť to, na čom nám v živote skutočne záleží
• Prečo a ako sa odmeniť

Výstupy zo školenia: Naučiť účastníkov školenia ako si môžu zlepšiť kondíciu proti zaťaženiu v zamestnaní a v súkromnom živote. Odhaliť svoje zdroje stresu a naučiť sa ich minimalizovať, spoznať jednoduché relaxačné techniky na odbúranie stresu. Osvojiť si používanie nových stratégií pre zvládnutie záťažových situácii a frustrácie s minimálnou spotrebou energie. Naučiť sa rozpoznať a preventívne pôsobiť proti prejavom syndrómu vyhorenia. Zlepšiť celkovú kvalitu života. Investícia, ktorá sa Vám mnohokrát zúročí !


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia - sociálna oblasť a zdravotníctvo:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti odborného kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
      Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

soft skils treningy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153