Kurz:  "Komunikácia, rétorika, asertivita | ako úspešne a efektívne komunikovať v praxi"


Anotácia kurzu: komunikácia a komunikačné zručnosti sú pre každého z nás dôležité. Či už potrebujete zdokonaliť svoju komunikáciu v kontakte so svojimi kolegami, manažérmi, v pracovnom živote, alebo zefektívniť komunikačné vzorce v živote, vo vzťahoch, priateľmi, partnermi - tento kurz je pre Vás.

Naučíte sa vedomostiam a zručnostiam umenia úspešnej komunikácie a interakcie s inými ľuďmi. Krok po kroku získate informácie, ako môžte zlepšiť svoje komunikačné a rétorické prístupy. Asertívne sa naučíte komunikovať nielen so svojim najbližším okolím, ale aj v práci s inými ľuďmi. Získjte praktické zručnosti aplikovatelné priamo do praxe života. Kurz je vedený skúseným lektorom, jeho obsah aj školenie prispôsobíme pre Vaše osobné a individuálne potreby. Pre jednotlivcov, tímy aj organizácie. Rozvinúť vedomosti o zákonitostiach efektívnej komunikácie. Využiť asertívne techniky na zvládanie a riešenie konfliktov. Jasného vyjadrovania sa, zásady správnej písomnej a telefonickej komunikácie. Schopnosť dávať a prijímať ocenenie i kritiku, povedať nie, schopnosť požiadať o oprávnený nárok i láskavosť, otvorene vyjadriť svoj názor. Praktické tipy a návody, s použitím asertívnych techník podľa požiadaviek a pracovných situácií poslucháčov

Po absolvovaní tréningu účastníci:
- získajú vedomosti o zákonitostiach interpersonálnej a asertívnej komunikácie
- dostanú návod ako rozvinúť svoje osobnostné predpoklady v komunikácii s použitím asertívnych zručností
- získajú možnosť naučiť sa modifikovať svoje správanie pri riešení konfliktných situácií

Komunikačné zručnosti:
spôsob komunikácie a vyjadrovania, hlasový prejav, verbálne prvky prejavu
paralingvistika, reč tela, čoho sa vyvarovať (bariéry efektívnej komunikácie)
cielený výber jazykových prostriedkov, ako vyvolať záujem, zaujať pozornosť
udržanie pozornosti, uspokojenie potrieb poslucháčov
podstata vizualizácie, grafické vyjadrovanie
prezentačná technika a potrebné technické vybavenie
verbálna a neverbálna zložka prejavu, ako pútavo začať
ako udržať pozornosť, ako viesť diskusiu a čeliť námietkam
ako úspešne zakončiť, ako vyhodnotiť úspešnosť
zásady predajnej prezentácie, pomôcky pri prezentácii

Modul komunikačného procesu - podstata komunikácie, aspekty komunikácie:
• Profesionálna komunikácia ako predpoklad primeraného sebavedomia
• Sebapoznanie a poznanie iných prostredníctvom pozorovania správania
• Zákonitosti verbálnej a neverbálnej komunikácie, komunikačný model
• Neverbálna komunikácia - ako čítať neverbálne prejavy ostatných
• Osobná, písomná, telefonická komunikácia - zásady stručného
• Osobnosť a komunikácia , typológia, odhad partnera a výber správania
• Aktívne počúvanie a kladenie otázok ako základ vedenia rozhovoru
• Otvorené, zatvorené otázky, ich význam a použitie, chyby pri kladení otázok
• Komunikačné bariéry a chyby pri posudzovaní ľudí
• Modelovanie situácií a precvičenie problémových situácií v komunikácii

Asertivita a riešenie konfliktov:
• Asertívna filozofia, asertívne práva, zručnosti a techniky
• Riziká neasertívneho /pasívneho, agresívneho a manipulatívneho/ správania
• Výhody a riziká asertívneho a neasertívneho správania
• Korektne sebapresadzujúce správanie voči klientovi a kolegom
• Riešenie konfliktov, typy reakcie na konflikt a ich výhody i nevýhody
• Zvládanie hnevu, agresivity , nátlaku a manipulácie v konflikte
• Zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov

Ciele školenia: v tomto kurze sa orientujeme na komplexné ponímanie komunikačného procesu. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách. Naučíte sa správne čítať a interpretovať jazykové vyjadrovanie a reč tela ostatných ľudí. Dozviete sa, čo o vás prezrádza vaše vyjadrovanie a reč vášho tela. Pomocou cvičení si zlepšíte verbálnu i neverbálnu komunikáciu. A mnoho mnoho iného.


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Akciová cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

soft skils treningy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153