Kurz:  "Akreditovaný kurz koučingu | Životný Life Coaching v praxi"


Anotácia kurzu: kurz životný životný (life coaching) je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR pre pracovnú pozíciu kouč – zameranie: externý nebo interný koučing. Akreditovaný Mezinárodnou federáciou koučov. Tento akreditovaný kurz bol vytvorený pre záujemcov, ktorí sa chcú rekvalifikovať na externých koučov a majú záujem o know-how v oblasti koučingu. Cieľom tohto kurzu je zoznámiť účastníkov zaujímavým a efektívnym spôsobom s koučingom, jeho modelmi, postupmi a kľúčovými spôsobilosťami koučov. Vysvetliť základné princípy koučingu a ich využitie pri externom individuálnom koučovaní. Predať účastníkom kvalitné know-how, na ktorého základe si budú môcť vybudovať svoju profesionálnu prax kouča a pracovať na svojom ďalšom profesijnom rozvoji podľa kľúčových kompetencií Medzinárodnej federácie koučov (ICF).

Po absolvovaní tohto kurzu budú jeho účastníci:
- poznať základy koučingu a jeho hlavné prínosy ako aj možnosti uplatnenia
- vedieť používať základné nástroje a techniky koučovania a - viesť koučovací rozhovor
- schopní porozumieť koreňom koučingu, jeho podstate a psychológii
- vedieť poznať, v ktorých situáciách sa dá koučing efektívne využívať
- mať možnosť precvičiť si koučovacie techniky v bezpečnom prostredí
- poznať hlavné koučovacie metódy a možnosti koučovania
- vedieť rozoznať možnosti koučingu u klientov a možnosti motivácie
- poznať a vedieť aplikovať do praxe používané metódy koučingu
- ovládať marketingové techniky dôležité pre vybudovanie kvalitnej praxe externého kouča
- poznať svoje vlastné profesionálne priority, ciele a možnosti ďalšieho rozvoja
- poznať prostredie koučingu a orientovať sa na trhu koučov ČR, SR i vo svete

O akreditovanom kurze: maximálny počet účastníkov: 10 Lokalita: Bratislava, miesto bude spresnené, alebo Praha. Cena kurzu obsahuje lektora, všetky výučbové materiály, ostatné výučbové materiály a pomôcky, občerstvenie v priebehu kurzu, teplý obed. Cena neobsahuje: ubytovanie a dopravu účastníkov. Darček pre účastníkov: účastníci získajú zľavu na všetky ďalšie otvorené kurzy organizované školiacim centrom. Medzi jednotlivými modulmi majú účastníci povinnosť prakticky nacvičovať koučovanie v triádach a s externými klientmi. V súčte za celý kurz 16 hodín individuálneho koučingu. Aktuálne termíny nájdete v kalendári, prípadne budú vypísané podľa záujmu.

Ciele kurzu: Cieľom tohto kurzu je zoznámiť účastníkov zaujímavým a efektívnym spôsobom s koučingom, jeho modelmi, postupmi a kľúčovými spôsobilosťami koučov. Vysvetliť základné princípy koučingu a ich využitie pri individuálnom koučovaní. Predať účastníkom kvalitné know-how, na ktorého základe si budú môcť vybudovať svoju profesionálnu prax kouča a pracovať na svojom ďalšom profesijnom rozvoji, podľa kľúčových kompetencií [Medzinárodná federácia koučov (ICF).

Použité metódy: Kurz kombinuje klasickú výučbu (znalosti) s tímovými diskusiami (praktická implementácia). Od všetkých účastníkov sa očakáva aktívne zapojenie, zdieľanie vlastných názorov a kreatívne vstupy. Súčasťou výučby je absolvovanie niekoľkých testov (sebahodnotenie) s následným rozborom, vysvetlením, praktický nácvik koučovacích metód vo dvojiciach, simulácia prípadovej štúdie a vypracovanie vlastných akčných plánov. Výučbové materiály: Skriptá pre účastníkov, testy a dotazníky (možné i k ďalšiemu využívaniu), pomôcky pre jednotlivé fázy koučingu. Všetci účastníci dostanú svoj index kouča. Obsah kurzu/jednotlivé moduly: 

Modul I:
- Úvod do koučování, DUO
- Metoda GROW I - CÍLE a jejich stanovení, metoda SMARTER
- Metoda GROW II - REALITA
- Metoda GROW III - MOŽNOSTI, VŮLE
- Otázky v koučování, Budování vztahu, Struktura koučovacího rozhovoru

Modul II:
- Základy Solution Focus Coaching – koučovanie zamerané na riešenie
- Funkcie mozgu, Rámec typu „Predstavte si“, Logické úrovne
- Sebaobraz založený na hodnotách, Praktické uplatnenie Solution Focus Coaching

Modul III:
- Stanovení priorit, Funkce mozku
- Práce s vizualizací, Úrovně vlivu
- Koučování projektů, Kritické proměnné v koučování

Modul IV:
- Komplikované situace v koučování
- Práce se stresem, rozvoj a vzdělávání koučů
- Teoretické testy, Praktické testy

Komu je kurz určený: ľuďom, ktorí chcú pracovať ako externí nebo interní koučovia a poskytovať tieto služby organizáciám. Vek nad 18 rokov, ukončené stredoškolské vzdelanie, najlepšie so základnou znalosťou humanitných oborov, hlbšia i okrajová prax v oblasti rozvoja a riadenia ľudských zdrojov, záujem učiť sa niečo nového, svojou činnosťou prispievať a napomáhať k úspechu druhých. Ukončenie kurzu - po riadnom ukončení kurzu získa účastník certifikát akreditovaný MŠMT ČR.


  • Dĺžka, trvanie akreditovaného kurzu | školenia:  v pokynoch
  • Úroveň obtiažnosti kurzu koučingu: začiatočníci / mierne pokročilí
  • Miesto konania kurzu "Life Coaching":  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 2 * ročne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 10 účastníkov
       Cena kurzu:  999,- eur

chcem viac info

soft skils treningy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153