Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Firemné školenie:  "Hodnotenie zamestnancov | hodnotiace pohovory pracovníkov"


     Anotácia kurzu: hodnotenie zamestnancov a hodnotiace pohovory sú súčasťou manažérskej a personálnej práce. Pri hodnotení zamestnancov a následnom motivovaní, je dôležité poznať nástroje personálnej práce, práce sľuďmi. Ako s pracovníkmi komunikovať, ako ich hodnotiť, ako ich motivovať sa naučíte na tomto praktickom školení. Získate nástroje, metódy a know how ako viesť hodnotiace rozhovory v organizácii či firme, dozviete sa ako nastaviť celkový proces, ako ľudí hodnotiť, ako realizovať výstupy z hodnotenia, aké podklady a administratívu budete potrebovať, ako procesy zautomatizovať, ak pohovory vieš tak aby boli produktívne aj inšpirujúce. Naši lektori Vám v tom radi pomôžu. Informujte sana najbližšie možné termíny !

Hodnotiace pohovory so zamestnancami sú jedným zo základných manažérskych nástrojov osobného rozvoja a motivácie. Akým spôsobom hodnotiť výkon, pracovné správanie a potenciál zamestnanca? Čo všetko zahrnúť do hodnotiaceho pohovoru so zamestnancom? Je hodnotiaci pohovor viazaný na kompetenčné modely a systém odmeňovania? To všetko a najlepšie príklady z praxe sa dozviete na tréningu. Školenie Vedenie hodnotiacich rozhovorov je zameraný na prípravu vedúcich pracovníkov, ktorí sú v pozícii hodnotiteľa a na vykonanie hodnotenia svojich spolupracovníkov v zmysle platných predpisov firmy. Cieľom je tiež zefektívniť manažérske zručnosti a viesť hodnotiaci pohovor ako personálny nástroj motivácie pracovníkov. Absolvujte toto prakticky zamerané školenie a naučte sa viesť, hodnotiť a následne motivovať svojich pracovníkov, kolegov alebo zamestnancov.

Ciele firemného školenia:
- maximalizovať motivačný a rozvojový potenciál spätnoväzbových rozhovorov
- rozhovor hodnotiaci, vytýkací, pochvalný, motivačný, rozvojový rozhovor a ich miesto v praxi).
- zvoliť vhodnú štruktúru a dynamiku rozhovoru pre konkrétnu situáciu, podporovať dialóg.
- vedieť sa pripraviť na rozhovor pomocou sady otázok na rôzne témy podľa cieľu rozhovoru.
- rozlíšiť okamžitú a pravidelnú spätnú väzbu od hodnotiaceho rozhovoru, nájsť špecifiká oboch typov rozhovorov.
- vysporiadať sa s rôznymi náročnými momentmi, napr. nesúlad medzi sebahodnotením pracovníka a pohľadom nadriadeného
- prijímanie kritickej spätnej väzby, nesúhlas s nastavenými cieľmi
- a mnoho mnho iného

Obsah kurzu:
- Hodnotiaci pohovor – formalita alebo nástroj rozvoja
- Ciele hodnotiaceho pohovoru
- Ročné hodnotiace pohovory
- Podklady pre prípravu individuálnych hodnotiacich pohovorov
- Správne nastavenie hodnotiacich kritérií
- Vnímanie a zapojenie zamestnanca do sebahodnotiaceho procesu
- Techniky vedenia ročného pohovoru
- Štruktúra hodnotiaceho pohovoru
- Chyby pri vedení hodnotiacich pohovorov
- Zvládanie náročných situácií v hodnotiacom rozhovore
- získavanie poznatkov o efektívnej komunikácii – aké bariéry sa môžu počas komunikácie objaviť
- identifikovanie cieľov pracovného hodnotenia, predpoklady a psychologické aspekty vedenia hodnotiaceho rozhovoru, štruktúra
- spoznávanie zákonitosti spätnej väzby, chýb pri vnímaní a posudzovaní iných, techniky kladenia otázok a aktívneho počúvania
- oboznámenie sa s vybranými asertívnymi technikami v situáciách hodnotenia, vhodnými na dávanie a prijímanie pochvaly a kritiky
- spoznávanie zákonitosti motivácie a demotivácie pri vedení ľudí
- nácvik individuálnej práce s problémovými typmi pracovníkov
- práca s hodnotiacim hárkom, stanovovanie efektívnych cieľov rozvoja zamestnancov a schopnosť viesť štruktúrovaný
- nácvik implementačnej porady vo fáze prípravy hodnotenia na svojom oddelení
- preskúšanie vlastného rozhovoru, dešifrovanie kritérií hodnotenia v rámci Gaussovej krivky
- stanovenie vlastného akčného plánu na zdokonalenie hodnotenia a motivácie pracovníkov
- Výstupy a nastavenia optimálneho rozvoja zamestnanca
- Praktické príklady z praxe

Výstupy zo školenia: uvedené vzdelávanie stavia na intenzívnom nácviku konkrétnych úsekov hodnotiaceho alebo každomesačného spätnoväzbového rozhovoru. V úvode sa pripravíme na štruktúru a obsah rozhovoru, vygenerujeme otázky. Zvyšok dňa precvičujeme a analyzujeme jednotlivé náročné situácie poskytovania spätnej väzby. Princípy efektívneho podávania spätnej väzby uplatňujeme v praxi.


  • Dĺžka, trvanie firemných kurzov:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania firemných kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online školenia
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 3 účastníci
       Cena kurzu od:  550,- eur  /  skupina

chcem viac info

 firemne skolenia kurzy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153