Kurz:  "Ruský jazyk | ruština - pre začiatočníkov, mierne pokročilých aj pokročilých" 


Anotácia kurzu: Ruský jazyk a ruština sa opäť stáva obľúbeným jazykom. Naučte sa rusky a budúcnosť máte pred sebou. Jazykové kurzy ktoré sú v ponuke Vám dávajú možnosť učiť sa ruštinu prirodzenou cestou. Vedieť po rusky nielen čítať, ale aj písať a rozprávať. Kurzy ruského jazyka v Bratisave, alebo online výučba cez Skype. Informujte sa na ponuku školení. Určite si nájdete svoj jazykový kurz na mieru.

Ruština, ktorej popularita sa znova zvyšuje, je novinkou v našej ponuke. Ak by ste radi na svojej ruštine popracovali alebo sa ju radi naučili od základov, naše kurzy sú Vám k dispozícii, dokonca aj s rodenou hovoriacou učitelkou. Chcete zistiť, čo je na ruskom jazyku také lákavé ? Mať konkurenčnú výhodu oproti všetkým ostatným na trhu práce?  Prihláste sa do kurzu ruštiny, ktorý prebieha v našich školiacich priestoroch.

Naša jazyková škola sa špecializuje aj na vyučovanie ruského jazyka pre deti aj pre dospelých. Úspešne vyučujeme aj iné jazyky. V našej škole bol vytvorený vzdelávací program pre vyučovanie ruského jazyka ako pre úplných začiatočníkov, tak aj pre tých, kto chce zlepšiť svoje jazykové znalosti. Nachádzame sa v centre Bratislavy, ale máte možnosť sa učiť aj vo vašich priestoroch, v kancelárii alebo doma, všetko pre vaše pohodlie.

Naši lektori majú skutočnú vášeň k ruskému jazyku a kultúre. Preferujeme individuálny prístup ku každému študentovi a dôraz sa kladie na aktívne používanie jazyka v jeho prirodzenej forme. Výučba jazykov je na školách mimoriadne dôležitá. Najmä dnes, keď máme rôzne možnosti študovať aj v zahraničí. Ako sa hovorí, koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Prešli časy, keď bola angličtina zavedená do škôl ako povinný jazyk. Postupne pribudli ďalšie cudzie jazyky a mnohí študenti po celom Slovensku majú aj dnes niekoľko možností vybrať si. V súčasnosti sa však už francúzština alebo španielčina nezdajú byť až tak atraktívne. V školách sa čoraz viac rozvíja nový fenomén, a tým je ruština.

Pár informácii o ruskom jazyku: okrem toho, že je ruština úradným jazykom Ruskej federácie, je aj jedným z najrozšírenejších jazykov sveta. Dohovoríte sa ňou v Bielorusku, v Kazachstane, no začujete ju dokonca aj v USA, Nemecku, Kanade či Izraeli. Svoje miesto má aj medzi šiestimi jazykmi OSN. Po tomto svete chodí približne 300 miliónov ľudí, ktorí vedia po rusky. Predpokladá sa, že toto číslo bude naďalej rásť. Ruština sa stáva žiadanou a v školách si ju vyberá čoraz viac študentov.

Aj na Slovensku hovoríme po rusky: mnohí žiaci už na základných ale aj na stredných školách uprednostňujú ruštinu pred inými cudzími jazykmi. Hodiny pribúdajú a otvára sa čoraz viac ruštinárskych tried. Tento jazyk minulý rok vybralo takmer 60 tisíc žiakov základných, stredných škôl a boli medzi nimi aj vysokoškoláci. Tí majú na niektorých univerzitách ruštinu dokonca ako povinný predmet. Aj keď ich trápi azbuka a štartovné zoznamovanie sa, skúšku z tohto predmetu musia zvládnuť.

Prečo si vyberáme azbuku: niektorých možno odrádzajú tvary písmen odlišné od našej latinky, no naopak ich môže lákať práve blízkosť jazyka tomu nášmu. Pochádzajú totiž z rovnakej skupiny slovanských jazykov. Mnohé slová sú podobné. „Všetci, ktorí si môžu vybrať spomedzi slovanských jazykov, jednoznačne uprednostňujú ruštinu.Tento jazyk sa už vníma úplne inak – ruštinu sa učia deti, ktoré s ňou nemajú negatívne skúsenosti ako s povinným jazykom. Berú to ako svetovú reč, ktorú má zmysel sa učiť.“ Mnohí z dnešných študentov považujú ruštinu za užitočnú pre svoju budúcnosť. Je to druhý obchodný jazyk Európskej únie, to znamená dopyt po rusky hovoriacich zamestnancoch. Vedieť po rusky je na trhu práce v súčasnosti veľkou výhodou. Rusko zmenilo svoju zahraničnú politiku a rozvíja obchodné vzťahy po celej Európe. Odborníci na pracovnom trhu tvrdia, že s ruštinou máte istotu nájsť si stabilné zamestnanie.

Vo svete mnohí zamestnávatelia žiadajú ovládanie ruského jazyka čoraz viac. Na trhu práce sa stáva dokonca dôležitejším ako nemčina. Niektorí taktiež tvrdia, že pri podpisovaní zmlúv s Rusmi, je znalosť ich jazyka samozrejmosťou, šance na úspech sú oveľa väčšie. Ak vám ešte stále behá po rozume otázka, prečo práve ruština, dáme vám zopár dôkazov jej obľúbenosti: mnohé slová v ruštine sú rovnaké ako v slovenčine, alebo možno trošku popletené a vyvolávajú úsmevy na tvárach. Ruský jazyk je najpoužívanejší slovanský jazyk. Je to jeden z najrozšírenejších svetových jazykov, ktorým hovorí približne 220 miliónov ľudí. Rusi sú piatym najpočetnejším národom na svete. Rusko má vo svete veľký politický vplyv a jeho význam na ekonomickom poli taktiež neustále narastá. Ruština je úradným jazykom v Rusku, Bielorusku, Kazachstane, Kirgizsku a je jedným zo 6 úradných jazykov OSN. Patrí k východoslovanským jazykom indoeurópskej jazykovej rodiny. Píše sa azbukou. Vedomosti ruštiny a jej praktické využitie sú žiadané v obchodnej sfére a na dovolenkových letoviskách predovšetkým v republikách bývalého Sovietskeho zväzu. Ruština patrí vedľa angličtiny, španielčiny a francúzštiny medzi najrozšírenejšie svetové jazyky. Pre slovenského študenta je možno lákavé, že je vďaka spoločnému slovanskému základu slovenčine veľmi blízka.

Kurz ruského jazyka otvárame pre všetky vekové i vedomostné kategórie na základe záujmu. V kurze, vyučovanom klasickou metódou, sa zaujímavou a efektívnou formou naučíte čítať a písať azbuku, ale najmä rozprávať v ruskom jazyku. Kurzy ruského jazyka otvárame celoročne vo všetkých úrovniach: úplný začiatočník, začiatočník, pokročilý, stredne pokročilý a pokročilý. Pre každého účastníka nájdeme ten správny jazykový "level" !

Z ponuky našich ruských jazykových:
- Skupinové jazykové kurzy
- Individuálne jazykové kurzy
- Intenzívne jazykové kurzy
- Prípravné jazykové kurzy
- Špecializované jazykové kurzy
- Firemné jazykové kurzy
- Deti a mládež
- Detské jazykové kurzy
- Teenageri (13+)
- Maturita
- Odborné kurzy
- Obchodné rokovania
- Prezentačné zručnosti
- Administratíva
- Personalistika
- Logistika
- Právnická ruština
- Finančníctvo


A1. ÚPLNÍ ZAČIATOČNÍCI
Začneme sa učiť ruský jazyk od začiatku, krok za krokom, čítať, písať i rozprávať.

A2. ZAČIATOČNÍCI
Zopakujeme si to, čo už vieme a spravíme veľký krok vpred: naučíme sa mnoho nových slov, budeme sa zaoberať gramatikou, čítať a prekladať krátke texty, naučíme sa hovoriť po rusky a "prežiť" v rusky hovoriacom prostredí.

B1. MIERNE POKROČILÍ
V týchto skupinách sa už naši študenti neboja rozprávať po rusky, učia sa riešiť praktické problémy, ktoré prináša každodenný život. Zaoberáme sa tu nielen gramatikou a slovnou zásobou, ale aj hraním, počúvaním piesní, či pozeraním filmov v ruskom jazyku.

B1-В2. MIERNE POKROČILÍ
Výučba jazyka na tejto úrovni je veľkým krokom vpred. Rozšírenie slovnej zásoby a zložitejšia gramatika, ale aj sledovanie filmov a počúvanie textov - to všetko ako príprava k zloženiu skúšky a získaniu certifikátu. Po absolvovaní tohto kurzu sa vám bude dobre a sebavedomo komunikovať v ruštine.

B2. STREDNE POKROČILÍ
Po ukončení tohto kurzu už naši študenti vedia riešiť každodenné problémy a ľahko komunikujú s rôznymi ľuďmi na rôzne témy. Vedia si prečítať noviny a časopisy, pozerať filmy v ruštine bez titulkov, či obratne používať rôzne štýly reči.

C1. VYŠŠIE POKROČILÍ
Toto je skupina pre plynulo hovoriacich ľudí. Voľné diskusie na ľubovoľné témy, žívá komunikácia, hry, spisovný písaný jazyk, sledovanie a diskusia o aktuálnom dianí – toto všetko je súčasťou C1 kurzu.

Program "Ruský jazyk biznisu
Program je určený biznismenom spoločností, ktoré majú obchodné styky s ruskými partnermi, pracovníkom zahraničného obchodu, študentom škôl ekonomického smeru, zahraničným odborníkom a manažérom na strednej a vyššej pozícii, ktorí pracujú v ruských spoločnostiach.

Ako prebieha školenie a kurz v ruskom jazyku: Všeobecné kurzy ruštiny zostavujú akademici našej jazykovej školy podľa učebnej literatúry, hodiny obsiahnu všetky zručnosti: - písomný prejav, gramatika, čítanie, počúvanie, komunikáciu.  Najnižšia veková hranica pre kurz ruského jazyka je 13 rokov, a preto sú skupiny týchto jazykových kurzov miestom stretu viacerých generácií. Prihláste sa na kurz ruského jazyka a budete hovoriť po rusky skôr, ako by ste čakali. Kurzy ruštiny sú správnou voľbou ako získať konkurenčnú výhodu na trhu práce. Investujte do štúdia ruštiny, investujte do seba samého !


  • Dĺžka, trvanie jazykových kurzov | seminárov / workshopov: min. 1 hodina 
  • Úroveň obtiažnosti ponúkaných kurzov a seminárov: začiatočníci až pokročilí
  • Miesto konania kurzov pre verejnosť:  Bratislava / Slovenská republika / online cez Skype
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie
  •       Možnosť absolvovať kurzy | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkané kurzy a semináre organizujeme pravidelne - min. 2 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenia  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
         Cena kurzu od:  10,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

kurz ruskeho jazyka ruština

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153