Kurz:  "Ekonomika a finančná gramotnosť | financie, kapitálový trh, poisťovníctvo, investície v praxi"


Anotácia kurzu:  finančná gramotnosť, ekonomika, kapitálový trh, investície, bankovníctvo a poisťovníctvo. Na tomto školení sa pozrieme na všetky predmetné oblasti a ešte omnoho omno viac. Absolvent kurzu získa vedomosti a zručnosti vo finančnej gramotnosti. Spozná význam základných pojmov, potrebných k finančnej gramotnosti. Osvojí si základné pravidlá a princípy budovaní majetku. Získa iný uhoľ pohľadu na peniaze a naučí sa rozvíjať pozitívne návyky. Získa schopnosti a zručnosti efektívnejšie riadiť svoj osobný rozpočet, naučí sa zostaviť vlastný finančný plán a následne bude vedieť všetky získané zručnosti aplikovať v praxi. Tiež získa komplexný prehľad o subjektoch, ktoré pôsobia na finančnom trhu, spozná princípy ako finančné inštitúcie narábajú s peniazmi klientov a bude sa vedieť ľahšie orientovať v spleti ponúkaných finančných produktov. Naučí sa investovať, spravovať vlastný majetok, spoznať možnosti zhodnotenia majetku, oblasti ako akcie, dlhopisy, kryptomeny či zlato a nehnutelnosti. Všetky informácie použitelné priamo do PRAXE života !

Čo finančná gramotnosť vlastne znamená: je to v podstate súbor znalostí a zručností, ktoré pomáhajú ľudom správne pracovať a narábať s peniazmi v rôznych životných situáciách. Väčšina z vás ste sa určite stretli s pojmom finančná gramotnosť. Téma, ktorá sa čoraz pravidelnejšie spomína v médiách, rôznych článkoch na internete a podobne. Otázka znie, či ste o tejto téme len počuli, alebo sa v nej aj zdokonaľujete. Ľudia finančnú gramotnosť považujú za samozrejmosť s pocitom, že všetci všetko ovládajú a nepotrebujú pomôcť. Avšak v dobe v ktorej momentálne žijeme to nie je ten najsprávnejší postoj. V dobe, kedy sa podmienky na trhu menia oveľa častejšie ako v minulosti. Ľudia sa učili pracovať s peniazmi už v časoch dávno minulých. V čase ,kedy nebolo toľko finančných možností na trhu ako dnes a práve to je ten dôvod, prečo by ľudia mali začať brať finančnú gramotnosť zodpovedne. Z praxe viem, že ľudia, ktorí chodia pravidelne do práce, starajú sa o svoje rodiny, venujú sa rôznym záľubám, tak nestíhajú sledovať aktuálne dianie na trhu. Bohužiaľ aj tu sa potvrdzuje pravidlo, že sa človek učí na svojich chybách. Vyhnite sa chybám iných - investujte do seba, investujte do vzdelania o "financiách".

Oblasti školenia:
- Úroveň finančnej gramotnosti na Slovensku, zistenie aktuálneho stavu vedomostí, základné pojmy.
- Zdroje príjmu, produkčný kapitál, možnosti ochrany príjmu, investície a oblasti kapitálového trhu
- Finančná zodpovednosť, efektívne riadenie toku vlastných peňazí, najčastejšie chyby v rodinnom účtovníctve
- Praktické ukážky finančného plánovania a hospodárenia, predchádzanie finančným problémom, systém FEREO.
- Náležitosti právnych dokumentov.
- Virtuálna návšteva finančného trhu, subjekty pôsobiace na finančnom trhu a ich produkty ...a mnoho mnoho iného

Čo sa u nás naučíte:
- Nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie
- Poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií
- Naučiť sa rozoznať riziká v riadení vlastných financií
- Stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie
- Rozvinúť potenciál získavania vlastného príjmu a schopnosť sporiť
- Efektívne používať finančné služby
- Plniť svoje finančné záväzky, dlhy, úvery, pôžičky
- Zveľaďovať a chrániť svoj majetok, vybudovať si aktívny a pasívny príejm
- Porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí
- Orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné finančné inštitúcie)
- Orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať

Obsah kurzu:
Čo je to finačná gramotnosť
Bohatstvo a chudoba
Jednotlivec a rodina v ekonomickej sfére
Uspokojovanie potrieb
Úver a dlh
Krátkodobé úvery
Dlhodobé úvery
Spôsob splácania, výhody a nevýhody úveru
Lízing
Ako sa vyhnúť zadĺženiu
Ak nie je z čoho splácať
Úrok a úročenie
Sporenie a investovanie
Kam a akou formou uložiť peniaze
Finančné trhy
Cenné papiere
Riziko a poistenie
Základné pojmy
Zdravotné poistenie
Sociálne poistenie
Nemocenské poistenie
Dôchodkové poistenie
Poistenie v nezamestnanosti
Garančné poistenie
Úrazové poistenie
Súkromné poistenie
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
Posledná vôľa
Peniaze a platobné systémy

Zhrnutie: Doba je rýchla, mení sa veľmi rýchlo a momentálne na trhu pôsobia tri generácie súčasne. Generácie, ktoré majú vlastné potreby a správanie sa na trhu. Každá rozmýšľa úplne odlišne. To, čo si staršia generácia myslí, že ak niečo niekedy fungovalo a tak isto to funguje aj dnes, tak to nemusí byť vôbec pravda. Stáva sa aj to, čo jeden deň školíme, tak na druhý deň môže byť na základe zmien na trhu inak. Snažíme sa predvídať a klientov pripravovať na zmeny, ktoré nás v blízkej budúcnosti všetkých čakajú. Na našich kurzoch nestratíte absolútne nič, práve naopak získate informácie, ktoré vám môžu ušetriť peniaze.


  • Dĺžka, trvanie školenia | semináru | kurzu: min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti ponúkaných kurzov a seminárov: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov pre verejnosť:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie
  •       Možnosť absolvovať kurzy | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkané kurzy a semináre organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenia  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
     Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

kurz investicie pasivny prijem skolenia

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153