Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz: "Prokrastinácia | ako zvládať prokrastináciu nielen v projektovom manažmente"


       Anotácia kurzu: prokrastinácia, ako zvládnuť prokrastináciu a odkladanie pracovných úloh.  Aj Vy sa boríte s množstvom práce ? Neustále termíny, úlohy a pracovné výzvy ktoré nestíhate dokončiť ? Nie vždy sa to dá. Ale veľakrát to či pracovné termíny a úlohy odovzdávame na čas súvisí aj s oblasťou prokrestinácie. Teda odkladania úloh a pracovných povinností na neskoršie. Tento zlozvyk trápi množstvo ľudí tak v osobnom, ale predovšetkým v pracovnom živote. Na tomto školení a kurze Vám sprostredkujeme metódy, techniky a prístupy ako "zatočiť s nechcenou prokrestináciou". Získate viac času, viac spokojnosti, viac energie, viac produktivity. Naši lektori a školitelia Vám radi odovzdajú to správne know how aplikovatelné ihneď do praxe !

Čo si z kurzu okrem iného odnesiete:
- na vlastnej skúsenosti preskúmate, aké situácie prokrastináciu vyvolávajú
- porozumiete, akú úlohu prokrastinácia zohráva a prečo je tak náročné neprokrastinovať
- získate nástroje, ktoré vám umožnia s prokrastináciou pracovať v budúcnosti
- ako prekonať vrodené sklony k nehospodárnemu využívaniu času, závislostiam a zlozvykov
- ako lepšie zvládať vlastné zlyhanie a vedieť sa orientovať na pozitíva zvyšujúce efektivitu práce a znižujúce stres

Ciele kurzu
• Ako funguje náš mozog z pohľadu sebaovládania a vôle
• Ako prekonať vrodené a naučené sklony k neefektivite, závislostiam a zlozvykom
• Ako vedieť odolať pokušeniam
• Ako nepodliehať výhovorkám, ktoré si vytvárame sami pred sebou
• Ako vôľu posilňovať tak, aby sme z jej sily mohli ťažiť dlhodobo
• Ako sa naučiť budovať pozitívne návyky a ako sa odnaučiť zlozvyky
• Ako si organizovať čas a úlohy tak, aby sa naša vôľa behom dňa neoslabovala
• Ako sa vyvarovať pracovnému vyčerpaniu a ako svoju energiu priebežne obnovovať
• Ako sa naučiť metódu kaizen – po malých krokoch k veľkým dlhodobým zmenám
• Ako sa naučiť vedome opúšťať komfortnú zónu a prekonávať samých seba

Obsahová (volitelná) náplň školenia:
Prokrastinácia – charakteristika, negatíva, pozitíva.
Motivácia – fungovanie a nastavenie pre dlhodobý proces.
Slabé a silné stránky osobnosti – nastavenie a využitie pre robenie zmysluplných vecí.
Fungovanie mozgu – z pohľadu sebaovládania a vôle.
Efektivita práce – kroky a návyky k prekonaniu vrodených sklonov k nehospodárnemu využívaniu času; rozhodovacia paralýza
Praktické nástroje boja proti prokrastinácii.
Prostriedky na plánovanie času, identifikácia úrovne plánovania času, timemanažment
Využívanie času- zlodeji času, denný záznam, úlohy prepojené na ciele,
Techniky časového manažmentu- matica časového manažmentu, krivka výkonnosti, časové limity, paretov princíp, zostavovanie plánov
Multitasking- ako efektívne zvládať prácu na viacerých úlohách súčasne
Stres a jeho príčiny- fyziologické a psychické príznaky stresu, priebeh stresu, záťažové faktory
Zvládanie stresu- sebadôvera ako základ pre zvládanie stresu, prevencia pred negatívnymi následkami stresu a vyhorením
Praktické cvičenia pre zvládanie stresu- komunikácia pod tlakom, uvoľňujúce a relaxačné cvičenia, uvedomovanie si stresovej záťaže
Príprava porady z hľadiska harmonogramu, výberu účastníkov a technického zabezpečenia
Efektívne vedenie porád- prvky porady, typy porád, dodržiavanie časového harmonogramu, zvládanie problémových situácií, práca s otázkami

Úvod do problematiky: podľa slovníka znamená slovo prokrastinovať „vyhýbať sa splneniu určitých úloh a povinností“. Avšak táto definícia vypovedá iba málo o skutočnom význame prokrastinácie v živote človeka, ktorý s ňou bojuje. V tomto článku chceme popísať nový prístup k prokrastinácii, ktorý vychádza zo súčasných poznatkov na poli koučingu a psychológie (koherenčná terapia) a umožňuje tak prokrastináciu nielen zvládať, ale ju i efektívne prekonať. V súčasnosti ešte stále bežný postoj hovorí o prokrastinácii ako o chorobnom odkladaní vecí na neskôr. Podľa tejto perspektívy musí človek na zvládanie prokrastinácie pravidelným tréningom zmeniť svoje nesprávne návyky, načo sa využívajú rôzne praktiky ovplyvňujúce naše správanie: typická je konfrontácia s odkladanou povinnosťou – každodenné opakovanie – a prísny time-managment.Hoci sú podobné „návody“ stále bežné, je dôležité poznamenať, že tieto techniky vychádzajú z behaviorálnej psychológie, ktorá vznikla v tridsiatych rokoch minulého storočia. Keďže podobné stratégie celkom ignorujú našu individualitu, je pochopiteľné, že pri nich často zlyhávame. Prístup, ktorý chceme predstaviť na našich školeniac, presúva pozornosť zo správania na našu motiváciu prokrastinovať. Naši lektori a koučovia Vám tak prezradia - ako na to !

Čo kurzom prokrastinácia získate:  získate potrebné informácie a komunikačné nástroje, ktoré môžte využiť vo svojej kariére, pracovnom živote. Či už na úrovni zamestnanca, uchádzača o zamestnanie alebo v praxi riadiaceho pracovníka. Naučíte sa nasadzovať účinné a jednoduché komunikačné nástroje na riešenie operatívnych situácií v pracovnom živote. Pochopíte metódy a možnosti voľby, stratégie a komunikačné techniky. Zlepšíte svoje zamestnanecké alebo líderské či manažerské komunikačné zručnosti. Naučíte sa pracovať s tímom a viesť ho k efektívnej spolupráci. Investujte do seba - táto investícia sa Vám mnohonásobne zúročí v ďalšom kariérnom a pracovnom živote.


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia prokrastinácie:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu / tréningu: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

kurz prokrastinacie trening

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153