Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz: "Projektový manažment a projektové riadenie | efektívny projektový manažér v praxi"


       Anotácia kurzu: projektový manažment, projektové riadenia, projektový manažér v praxi. Ste aktívny v oblasti projektového manažmentu ? Poprípade máte záujem o túto oblasť a potrebujete získať teoretické a praktické skúsenosti aplikovatelné ihneď do praxe ? Alebo máte len záujem doplniť si oblasti ktoré sa s projektovým riadením spájajú ? Na tomto školení budete mať možnosť získať odpovede na všetky Vaše otázky. Krok po kroku Vám lektori poskytnú potrebné know how k tmu, aby ste získané informácie mohli zavisť do Vášho pracovného života. Investujte do vzdelania ktoré sa Vám mnohonásobne zúročí !

Školenie projektového manažmentu predá účastníkom dôležité tipy z praxe a upozorní na tie najčastejšie chyby. Prebraný bude celý projektový cyklus. Naučíte sa definovať rozsah projektu a rozvrhnúť zmenové aktivity do celého priebehu projektu. Ďalej sa naučíte riadiť rozpočet a projektové rizika. To všetko bude pre maximálnu pochopiteľnosť a zapamätanie precvičené na praktických cvičeniach. Po školení, tak bude účastník schopný zaistiť zdarný priebeh projektu a maximalizáciu výsledkov projektu. V praxi to znamená, že účastníkom školenia predkladáme ako nástroje projektového riadenia, tak techniky riadenia zmien „change management. Školenie prechádza všetkými základnými fázami každého projektu a učí účastníkov kľúčové techniky nevyhnutné pre správne projektové vedenie. Úspešné projekty je možné dosiahnuť kombináciou štruktúrovaných, projektových „tvrdých“ nástrojov s nástrojmi „mäkkými“, zaručujúcimi prijatie požadovanej zmeny, ktorá z projektu vyplýva. Všetko precvičujeme na reálnych príkladoch a prípadových štúdiách.

Vďaka kurzu sa naučíte a spoznáte: prínosy a rozhodujúce charakteristiky projektového manažmentu, životný cyklus projektu: plánovanie projektu, implementácia plánu, vyhodnotenie úspešnosti projektu, rola manažéra projektu, riadiace a komunikačné zručností manažéra projektu, výber štýlu manažovania, deľba práce vo vnútri tímu a dosahovanie synergického efektu, plánovanie a tvorba projektu, vecný obsah plánovacieho procesu, definovanie zodpovednosti, časové, implementačné plány projektu, plánovanie zdrojov a nákladov projektu, odhadovanie a minimalizácia rizík projektu, implementácia a hodnotenie projektu, nástroje mapovania stavu projektu, kroky v manažovaní projektu (analýza aktuálneho stavu a jeho porovnanie s plánovaným stavom, analýza odchýlok, príprava adaptívnych činností, správa o stave projektu), hodnotenie úspešnosti projektu, záverečná správa, iné

Oblasti využitia získaných poznatkov:
- Funkčné riadenie práce vám už nevyhovuje a firma prechádza na projektový spôsob riadenia
- Projektoví manažéri doposiaľ viedli projekty „pocitovo“ a teraz potrebujú poznať profesionálne postupy
- Projektom sa nedarí plniť plánované ciele v čase, nákladoch a kvalite
- Organizačne sú projekty perfektne zvládnuté, ale prostredie neprijíma zmenu, ktorú projekty prinášajú
- Počas školenia sa naučíte napr.  vedieť aplikovať nástroje riadenia a kontroly projektu
- Pochopiť princípy projektového riadenia v každodennej praxi
- Pochopiť úlohy a zodpovednosti jednotlivých účastníkov projektu
- Zaistiť úspešne zavŕšený priebeh projektu a maximalizáciu výsledkov projektu
- Rozvrhnúť si zmenové aktivity do celého priebehu projektu. Vedieť komunikovať a spolupracovať s tímom

Čo sa okrem iného naučíte:
 Pochopiť princípy projektového riadenia v každodennej praxi.
 Pochopiť úlohy a zodpovednosti jednotlivých účastníkov projektu.
 Plánovať čas aj zdroje v projekte a určiť jeho správny rozsah.
 Zaistiť zdarný priebeh projektu a maximalizáciu výsledkov projektu.
 Vedieť aplikovať nástroje riadenia a kontroly projektu.
 Spoznať rôzne typy reakcií na zmenu a vedieť čeliť rezistencii.
 Rozvrhnúť zmenové aktivity do celého priebehu projektu.
 Vedieť komunikovať a spolupracovať s projektovým tímom

Volitelná obsahová náplň kurzu:
Definovanie projektu
Požiadavky zainteresovaných strán.
Kritické faktory úspechu projektu.
Štúdia uskutočniteľnosti & Feasibility study
Plánovanie projektu
Projektový tím, komunikácia, úlohy
Dekompozícia cieľov. WBS - hierarchická štruktúra prác.
Ganttov diagram. Analýza zdrojov.
Etapový model projektu. Sieťové grafy. Časový harmonogram.
Matica zodpovedností a alokácia zdrojov.
Plánovanie rizík a výziev v projekte
Analýza silových polí.
Realizácia projektu krok po kroku
Míľniky projektu (kontrolné body).
Riadenie a optimalizácia ukazovateľov projektu, aktualizácia.
Ukončenie a dokumentácia projektu
Vyhodnotenie splnenia projektových cieľov.
Počítačová podpora projektového manažmentu
Ukážky simulácie plánovania a riadenia projektu
...a mnoho mnoho iného !

Čo kurzom "projektového manažmentu" získate:  získate potrebné projektové informácie a projektové nástroje, ktoré môžte využiť vo svojej kariére, pracovnom živote. Či už na úrovni zamestnanca, uchádzača o zamestnanie alebo v praxi projektového manažéra. Naučíte sa nasadzovať účinné a jednoduché projektové nástroje na riešenie operatívnych situácií v pracovnom živote. Pochopíte metódy a možnosti voľby, stratégie a  techniky projektového manažmentu. Zlepšíte svoje projekt zručnosti. Naučíte sa pracovať s projektovým tímom tímom a viesť ho k efektívnej projektovej spolupráci. Investujte do seba - táto investícia sa Vám mnohonásobne zúročí v ďalšom kariérnom a pracovnom živote.


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu / tréningu: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  249,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

Project Management training kurz projektoveho manazmentu

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153