Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz:  "Teambuilding pre pomáhajúce profesie | budovanie tímu, komunikácie a spolupráce"


     Anotácia kurzu: Teambuilding, zamestnanecké hry pre pomáhajúce profesie. Ako budovať zdravý tím ? Ako tvoriť pomáhajúcu komunikáciu v organizácii ? Ako zlepšiť vzájomnu spoluprácu medzi kolegami a vedením ? Ako dodať pracovníkom nové podnety ? Ako ich vhodne motivovať po návrate do práce ? Ako refreshnúť" ľudí v organizácii ? Ako dopriať zamestnancom relax a aktívny odpočinok ? Aký tímbilding vybrať na to, aby to bolo prínosné pre všetkých zúčastnených ? Pokial premýšlate nad teambuildingom vo svojej organizácii alebo tíme, ste zamestnancom alebo manažérom zariadenia kde sa pracuje s klientami, kde máte zamestnancov ktorí potrebujú nový vietor, výzvy ale aj oddych - potom máte možnosť absolvovať indoor alebo outdoor školenie. Investujte do vzdelávania, investujte do seba, investujte do kolegov a spolupracovníkov. Investícia ktorá sa Vám vráti !

Kedy je dobré aby organzácia zorganizovala Teambuilding: každá spoločnosť, zamestnanci, tím a manažér potrebuje pre dosiahnutie svojich cieľov zamestnancov – kolegov, s ktorými môže stanovené ciele splniť. Spoločnosti a manažéri jednotlivých oddelení sa na nás často obracajú práve vtedy, keď potrebujú zefektívniť funkcie tímu, vytvoriť alebo predať novú stratégiu alebo víziu spoločnosti resp. pri opakujúcich sa konfliktoch medzi kolegami alebo tímami, pri príchode nového manažéra a pod. Nie vždy musí ísť o nejaký „problém“ v tíme. Niektoré teambuildingy sú realizované aj za odmenu a majú za cieľ tím a jeho členov ešte viac spojiť a motivovať do ďalších spoločných úloh alebo len vytvoriť prostredie na to, aby sa zlepšili už dobre fungujúce procesy.

TEAMBUILDING - ako zážitková tréningová forma má veľký zmysel, ale je nevyhnutná kvalitná príprava všetkých vstupov: Cieľová skupina  - Dôvod teambuildingu – popis situácie – východisková situácia  - Cieľ - Rozsah - Termín - Miesto - Návrh obsahu podľa definovanej vzdelávacej aktivity – cielené aktivity - Metodiky tréningu - Forma vedenia tréningu - Profil lektora. Je potrebné v prvom rade zistiť a definovať CIEĽOVÚ SKUPINU, DȎVOD a CIEĽ, ktorý sa má touto zážitkovou formou vzdelávania dosiahnuť: KTO sa na teambuildingu zúčastní ?PREČO je dobré teambuilding u tejto cieľovej skupiny realizovať ?  ČO chceme teambuildingom dosiahnuť ?

Čo by mal teambuilding účastníkov naučiť: Tembuilding je forma krátkeho prevažne 1 až 2 dňového zážitkového rozvojového projektu, kedy sa prostredníctvom konkrétnych aktivít stimuluje, postoj a motivácia účastníkov. Všetko závisí od zadania a očakávania spoločnosti. Sú Tb, kde je napríklad dôraz na rozvoj plánovania a výmeny informácií medzi tímami a jednotlivcami- k čomu sú pripravené špeciálne cvičenia - úlohy. Vtedy väčšinou hovoríme, že je to akcia zmeraná teamwork – nastavenie komunikačných kanálov, procesov, rozdelenie zodpovedností. Najčastejšie uvedomenie, ktoré si z teambuildingu každý jednotlivec má odniesť je, že spolupracovať sa oplatí alebo z čoho vyplýva „tragédia a radosť spoločného“. Ak to prerastie tento pocit do spoločného prežívania spoločných cieľov a hodnôt zameriavame teambuilding skôr na teamspirit. Jednotlivé indoor alebo outdoorové aktivity či už priamo alebo nepriamo rozvíjajú určité kompetencie (zručnosti) jednotlivcov ako napríklad: plánovanie a stanovovanie priorít, komunikáciu, kreativitu atd. Pri niektorých úlohách majú účastníci možnosť si pripraviť stratégie, ktoré budú využívať pri plnená úlohy. Je úžasné sledovať ako tímy medzi sebou komunikujú respektíve nekomunikujú- pracujú s domnienkami alebo prehliadajú podstatné informácie. Zlom prichádza, keď si tú istú aktivitu skúšajú znova. Komunikácia je vo väčšine prípadov efektívnejšia, v tímoch sa rozdelia úlohy, plánujú a vymieňajú si informácie. Práve vtedy prichádza k uvedomeniu a rozvoju určitých kompetencií. Po realizovaní celej úlohy prichádza takzvaný AHA efekt a debrief kedy lektor – facilitátor prepája celú úlohu- cvičenie s realitou businessu a hľadajú spoločne paralely medzi hrou- cvičením a ich fungovaním v každodennej realite a robia transfer s poučením do praxe.

Čo všetko sa dá počas takejto akcie o zamestnancoch zistiť: Teambuilding slúži okrem iného práve aj na to aby sa kolegovia – ćlenovia tímu medzi sebou lepšie spoznali- pochopili svoju prácu aj z pohľadu interného zákazníka, vysvetlili si svoje názory a pohľady pri riešení rôznych situácií. Okrem toho sa v jednotlivých úlohách prejaví ich motivácia- chuť riešiť situácie a náročné momenty- pracovať pre tím, proaktívne sa zapájať a prispievať. V diskusiách vypláva na povrch vzájomný rešpekt a porozumenie medzi kolegami alebo naopak arogancia, nedôvera neochota počúvať iných pod. Okrem tohto voľného pozorovania je možné sa zamerať aj na konkrétne kompetencie a funkcie tímu. Pre hlbšiu a valídnejšiu spätnú väzbu k tímu využívame iné metódy a spôsoby hodnotenia tímu, čo veľakrát predchádza samotnej realizácii TB, aby sme mali lepšiu analýzu situáciu v tíme a podľa toho ušijeme T na mieru.

Aké aktivity, či hry, sa zvyknú najčastejšie využívať: existuje veľké množstvo aktivít, ktoré podporujú a stimulujú jednotlivé kompetencie. Je dôležité zvoliť vhodné aktivity, kde môžete pracovať s jednotlivcami a menšími skupinami ako aj väčšími tímami. Harmonogram je dôležité pripraviť aj podľa toho aká je cieľová skupina napríklad ak ide o manažment alebo vedúcich, ktorí riadia inyćh používame iné úlohy ako napríklad pre špecialistov. My uprednostňujeme aktivity ktoré sa dajú ľahko prepojiť na business a počas ako aj po aktivite príde k uvedomeniu a prepojeniu s realitou. Úlohy musia byť primerane náročné a zároveň sú často krát navrhnuté tak, aby v prvom momente vyvolali u účastníkov menšiu frustráciu – ktorá neskôr stimuluje a vyburcuje účastníkov k nadpriemernému výkonu. Niektoré aktivity pripravujeme pre klienta na mieru alebo modifikujeme už existujúce cvičenia a úlohy. Pod cvičeniami a úlohami si prosím nepredstavujte prejazd štvorkolkou cez prekážky alebo paintball, hoci aj toto je príjemný relax. Adrenalínové zážitky sú často využívanou aktivitou počas TB. My realizujeme skôr efektívne TB, kedy naplníme vyššie spomenuté zadania. Ak ide o efektné aktivity to je časť, kedy nás klient ani nepotrebuje a veľa krát je to ten typ TB za odmenu.

Na čo si treba dávať pozor a čomu sa treba vyhnúť:  jednou z prekážok môže byť nenaladenie a negatívny postoj členov tímu k TB alebo iným rozvojovým aktivitám. Je potrené tím vopred informovať a zistiť aký je záujem sa podieľať na TB. Každá rozvojová aktivita je min. 50% o dodávateľovi služby a 50 % o tom ako do programu prispejú ostaní účastníci. Určite je nevyhnutná intenzívna komunikácia pred TB, aby boli zapojení účastníci do programu. Niekedy je dôležité zanalyzovať či potrebujú účastníci naozaj spolupracovať alebo nie. Mali sme klientov, ktorí chceli budovať tímového ducha u skupiny jednotlivých špecialistov, ale povaha ich práce nevyžadovala a ani neumožňovala spoločnú prácu a fungovanie. Pretos em celý TB urobili ako spoznávanie kolegov, aby vedeli kto je kto a čo robí, ale bez „tlačenia“ do spolupráce.

Nevyhnutným predpokladom k tomu, aby organizácia napredovala a výkonnosť ľudí rástla, je mať v organizácii také pracovné tímy, ktoré sú efektívne a funkčné vo vnútri aj medzi sebou navzájom. Tieto tímy poznajú firemnú kultúru, hodnoty a ciele organizácie a sú s nimi stotožnené. Kvalitní ľudia a funkčné a efektívne pracovné tímy sú najväčším bohatstvom pre firmy či inštitucie ! Na budovanie funkčného a efektívneho pracovného tímu, ale aj na jeho udržiavanie, existuje veľmi účinná a praxou overená zážitková tréningová forma, ktorá je označovaná vo firemnom vzdelávaní termínom TEAMBUILDING. Kontaktujte nás - radi Vám pomôžeme pri výbere a zrealizovaní Temabuildingu pre Vašu sociálnu alebo zdravotnú organizáciu. Investujte do Teambuildingu - investícia ktorá sa Vám reálne vráti !


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia - sociálna oblasť a zdravotníctvo:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti odborného kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
      Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

soft skils treningy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153