Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz:  "Koučing v praxi | life & self coaching pre osobný a kariérny život"


Anotácia kurzu:  Kurz koučingu a self coachingu je určený pre všetkých, ktorí sa o koučing zaujímajú, chcú zistiť, čo naozaj koučing je a čo nie je, čo v skutočnosti obnáša byť koučom a ako koučovať. Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť koučovať seba aj iných, alebo chcú byť profesionálom v tejto oblasti.

      Tak isto je určený pre každého, kto chce lepšie pochopiť a spoznať seba samého aj iných, chce sa naučiť správne komunikovať a efektívne riešiť problémy. Na kurze sa naučíte rozpoznať koučing od ostatných používaných metód, zistíte, o čo sa kouč pri práci snaží a aké nástroje na to využíva. Budete koučom aj koučovaným, čo je najlepšia cesta ako techniky pochopiť, zistiť ako vám idú a ako sa pri nich cítite. Po skončení kurzu budete schopný tieto nástroje používať a budete vedieť koučovať seba aj druhých. Vďaka získaným informáciam budete lepšie poznať seba samého, svoju osobnosť, motívy a ciele. Uvedomíte si svoje silné a slabé stránky, budete vedieť pochopiť a predvídať možné zámery Vášho správania, čo Vám pomôže pri predchádzaní nedorozumeniam a konfliktom. Tak isto budete vedieť lepšie odhadnúť aj druhých ľudí, budete vedieť prispôsobiť svoju komunikáciu situácií a naučíte sa efektívne riešiť problémy. Všetko, čo sa naučíte pomôže zlepšiť Váš osobný aj profesijný život. Tým, že budete vedieť lepšie komunikovať s ľuďmi a riešiť problémy, budete aj sebaistejší a odvážnejší. To, že sa budete lepšie poznať, Vám pomôže pri výbere cesty životom a otvorí dvere plné nových možností, ktoré ste predtým možno len nechceli vidieť. Kurz Vás môže silno ovplyvniť v pozitívnom a obohacujúcom smere, či už sa rozhodnete koučingu venovať ďalej naplno, alebo nie.

Po skončení kurzu budete:
budete poznať najnovšie trendy v koučovaní a budete vedieť koučovať seba aj iných ľudí
budete vedieť používať základné nástroje koučingu či pri sebakoučovaní, alebo pri koučovaní Vašich blízkych
budete vedieť efektívne riešiť problémy / výzvy / dosahovať vytýčené ciele prostredníctvom koučovania
budete poznať rozdiel medzi koučingom a ostatnými štýlmi ako je poradenstvo, tréning, konzultácia atd.
možno zistíte, že je koučing pre Vás a budete sa s nim aj živiť...alebo zistíte že kam by ste chceli smerovať ďalej
a ... mnoho mnoho iného

Koučing a self koučing v praxi života:

• História koučingu / Definícia koučingu / Definícia koučingu
• Rozdielne školy koučingu / Solution focuse koučing
• Kouč a iné profesie / kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF
Položenie základov
• Splnenie etických princípov a kritérií profesie
• Vytvorenie zmluvy o koučovaní
Spoluvytvorenie vzťahu
• Vytvorenie vzťahu
• Štruktúra koučovacieho rozhovoru
• Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály
• Vzťah, partnerstvo kouča a klienta
• Úloha a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta
Samotné koučovanie / prítomnosť kouča
• Kľúčové charakteristiky kouča
• Osobnosť kouča / Osobnosť klienta
Efektívna komunikácia / Aktívne počúvanie
• Počúvanie na úrovni obsahu / Počúvanie na úrovni kontextu a štruktúry
• Počúvanie na úrovni bytia a životného naladenia
• Raport a transformačné rozhovory / Neverbálna komunikácia / Metajazyk
Silné otázky / Priama komunikácia
• Úroveň jazyk / Verbálne zmäkčovače / Backtracking
Uľahčenie učenia sa a samotné výsledky
• Vyvolať uvedomenie / Návrh aktivít / Plánovanie a určenie si cieľov
Riadenie procesu a zodpovednosť
Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking

Výstupné vedomosti po kurze / školení:  po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi do tej miery, že bude schopný samostatne pripraviť a realizovať efektívne koučingové sedenia. Viete jasne identifikovať kľúčové body procesu a ciel tak, aby bol aplikovateľný, reagujúci na reálne potreby, aktuálny, zrozumiteľný a adresný. Viete definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy procesu koučovania. Poznáte nástroje na diagnostikovanie osobnosti, etický kódex, históriu a špecifiká koučingu. Získate kompetencie v oblastiach aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie. Viete stanoviť metódy ozdravovania a presvedčiť na základe dôvery. Osvojíte si schopnosť stimulácie vlastnej zodpovednosti a podpory spoločenstva. Budete schopný sebareflexie v rámci koučovacieho procesu.a ..mnoho mnoho iného.


 •  Aktuálne hodnotenie: 98 % spokojnosť
 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu koučingu: začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

soft skils treningy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153