Mentoring | Supervízia


Mentoring a Supervízia - pojmy, s ktorými sa môžete stretnúť hlavne v pracovnej a kariérnej oblasti. Podstatou vzdelávania zamestnancov, je okrem iného zabezpečiť plnenie firemných cieľov, úspešnosť na trhu, ako aj schopnosť firmy flexibilne reagovať na zmeny. Ako to dosiahnuť ak sú k dispozícii iba obmedzené prostriedky na vzdelávanie ? Jedným z riešení je interné vzdelávanie, po ktorom začína intuitívne siahať mnoho spoločností. Mentoring a supervízia patrí presne do tejto skupiny.

Mentoring sa využíva na mnohých pracoviskách. Často osoby, ktoré sú zapojené do vzdelávania ani netušia, že ide o formu vzdelávania. Realizuje sa napríklad, keď skúsenejší zamestnanec si zoberie pod „patronáť nového kolegu, ktorému pomáha s úlohami, nadväzovaním kontaktov a zorientovaním sa ako to vo firme chodí a funguje. Od klasického zaúčania sa odlišuje tým, že ide o dlhodobejší proces a systematické odovzdávanie vedomostí a skúseností.

Práca navyše alebo sebarozvoj:  podstatou mentoringu je teda proces, keď skúsený pracovník (mentor) poskytuje podporu a asistenciu menej skúsenému kolegovi (mentorovanému) s cieľom podporiť jeho kariérny rast, profesijný a osobnostný rozvoj. Má podobu neorganizovanú (prebieha samovoľne), alebo organizovanú, (za účasti oddelenia ľudských zdrojov, nadriadených a pod.).

Samovoľne alebo cielene:  ak mentoring funguje samovoľne, prečo sa vôbec zaoberať jeho organizáciou, a tým pádom stanovovaním ďalších pravidiel a procesov, ktorých majú spoločnosti aj tak dosť? Jednoduchou odpoveďou je samotná prax. Tá hovorí v prospech toho, že ak je stanovený jasný cieľ, a z toho vyplývajúca koncepcia a organizácia, ľahšie sa dosahujú očakávané výsledky. To isté platí i pre oblasť mentoringu, ktorého organizovaná (formalizovaná) podoba má jasne zadefinované ciele, pravidlá, štruktúru, organizáciu, hodnotenie, zaškolenie mentorov/mentorovaných a je súčasťou stratégie rozvoja a vzdelávania zamestnancov. V praxi sa najčastejšie využíva pri:

- Adaptáciu novo-nastupujúcich zamestnancov
- Rozvoji talentov
- Preradení zamestnanca na novú pracovnú pozíciu
- Rozvoji manažérov
- Zdieľaní interných vedomostí a know-how

Mentor má možnosť uvedomovať si svoju odbornosť:  učiť sa túto odbornosť odovzdávať ďalej, naďalej sa obohacovať o nové riešenia problémov, vymaniť sa z bežnej rutiny, rozvíjať osobnostné charakteristiky a otestovať si svoje vodcovské zručnosti. Rola mentora je často spájaná s prestížou a expertízou. Spoločnosť využívajúca mentoring profituje z tejto formy vzdelávania, nakoľko ho môže využívať na udržiavanie a zdieľanie know-how, rozvoj zamestnancov, ktoré následne vedie k zvyšovaniu ich výkonu a produktivity. Mentoring je taktiež vynikajúcim nástrojom motivácie, zvyšovania lojality zamestnancov, vhodná forma rozvoja a udržiavania talentov a prispieva k vytváraniu kontaktov. Veľmi príťažlivá je aj finančná nenáročnosť, nakoľko nie je potrebné najímať expertov z vonku.

Načo je potrebné pri realizovaní mentoringu myslieť:  mentoring v sebe zahŕňa všetky potrebné fázy vzdelávania od plánovania až po hodnotenie. Veľmi dôležitá je však príprava, kedy prebieha zostavenie celého mentoringového programu, jeho cieľov, pravidiel a definuje sa kto bude do procesu zapojený. Podceňovaná by nemala byť ani príprava mentorov a komunikácia smerom do vnútra firmy, prečo, kedy, ako mentoring prebieha a čo od neho možno i nemožno očakávať. Nemenej dôležitým je monitoring a konečné zhodnotenie procesu. Obsah, ciele, frekvenciu a organizáciu jednotlivých stretnutí si určujú mentor a mentorovaný.

Príklad mentoringu z praxe: Ako vyžiť manažérske skúsenosti pre rozvoj talentov. Organizovanú (formalizovanú) formu mentoringu sa rozhodla využiť aj istá spoločnosť so zahraničnou účasťou pre rozvoj svojich talentov. Tá hľadala spôsoby, ako by okrem absolvovania pripravovaných kurzov, workshopov, či práci na projekte, podporila rozvoj manažérskych zručností vytipovaných zamestnancov. Po rôznych úvahách sa nakoniec rozhodla pre mentoring. Každý účastník talent programu mal možnosť vytipovať si jedného manažéra (zo Slovenska alebo zahraničnej pobočky), ktorý sa preňho po vzájomnej dohode stal mentorom. Po zaškolení mentorov a mentorovaných prebiehali osobné/telekonferenčné stretnutia, cieľom ktorých bolo zdieľanie skúseností z manažérskej praxe mentora, riešenie konkrétnych situácií, s ktorými sa stretával mentorovaný, výmena názorov, ako by mal pracovať vedúci pracovník so svojimi podriadenými a pod. Mentor bol nápomocný i poskytnutím užitočných kontaktov, predstavením mentorovaného ďalším kolegom, vysvetlením súvislosti ohľadom toho ako firma funguje, ako sa tvoria plány, stratégie a aké sú písané i nepísané pravidlá. Výsledkom mentoringového programu bolo, vo väčšine prípadov, rozšírenie vedomostí, kontaktov, obohatenie sa o príbehy z praxe a najmä lepšie pripravení zamestnanci na vyššie pracovné pozície.

Ak máte záujem o "mentoring alebo supervíziu" vo Vašj pracovnej oblasti - kontaktujte nás. Náš tím spolupracovníkov zhodnotí a analyzuje Vaše potreby a ciele - následne pripraví sériu opatrení na zlepšenie procesov. Cieľom je zlepšiť kvalitu, výsledky, odbornosť či servis. 


  •       Metódy supervízie | mentoringu: individuálne alebo skupinové
  •       Miesto konania:  Bratislava (osobne) resp. Online (Skype konzultácie)
  •       Dĺžka, trvanie odborného supervízneho poradenstva: individuálne (na základe potrieb účastníka / klientov)
  •       Termíny konania: ASAP (poradenstvo, koučing a konzultácie organizujeme pravidelne, na základe vzájomnej dohody)
  •       Možnosť absolvovať odborné poradenstvo | konzultácie | tréningy: denná, individuálna (One to One) resp. skupinová
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  podľa potrieb (individuálne aj skupinové poradenské a konzultačné odborné sedenia)
  •       Kategória odborných poradenských stretnutí | konzultácii:  osobné / individuálne / skupinové / komunitné / tímové / firemné / iné
  •       Odborný garant koučovacích poradenských stretnutí: PhDr. Marek Horňanský, MBA. /dlhoročný kouč, supervízor a mentor osobnostného a kariérneho rozvoja/
 objednávka kurzu školenia
Cena odborných konzultácii už od:  49,- eur  /  sedenie

(možnosť absolvovania odborných konzultácii - osobne alebo Skype)

supervizia ponuka bratislava

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153