Kurz: "Akreditovaný kurz koučingu | Business a Leadership koučing v praxi"


Anotácia kurzu: Akreditovaný kurz "Business kouč a Leadership koučing" Business Performance Coach (výsledkovo orientovaný kouč) jediný špeciálny výučbový kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR (MŠMT) pre pracovnú pozíciu kouč, so zameraním na koučovacie zručnosti pre manažérov. Tento kurz akreditovaný MŠMT ČR, bol vytvorený pre záujemcov, ktorí sa chcú rekvalifikovať na koučov, ktorí majú záujem zamerať sa na koučovací štýl riadenia a chcú získať kvalitné know-how v oblasti manažérskeho koučingu. Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov zaujímavým a efektívnym spôsobom s koučingom, jeho modelmi, postupmi a ako zabezpečiť jeho praktickú implementáciu. Ukázať účastníkom, ako môže koučing pomôcť v ich práci manažérov a pri riadení ich organizácií alebo tímov. Pochopiť vlastný manažérsky štýl a ako pomocou koučingu zvýšiť výkonnosť svojich priamych podriadených.

Po absolvovaní tohto kurzu budú jeho účastníci:
- poznať základy koučingu a jeho hlavné prínosy
- schopní porozumieť koreňom koučingu, jeho podstate a psychológii
- vedieť poznať, v ktorých situáciách sa dá koučing efektívne využívať
- mať možnosť si precvičiť koučovacie techniky a poznať hlavné koučovacie metódy
- schopní lepšie motivovať svojich podriadených a pracovať na zvyšovaní využití ich potenciálu
- poznať a vedieť aplikovať v praxi používané metódy manažérskeho koučovania
- ovládať marketingové techniky dôležité pre vybudovanie kvalitnej praxe manažéra kouča

O kurze:  Dĺžka kurzu: 11 dní (členené po moduloch 4 x 2 dni, 1 x 3 dni). Maximálny počet účastníkov: 15. Lokalita: Bude spresnená po vypísaní termínu kurzu. Cena kurzu obsahuje: lektora, všetky výučbové materiály, ostatné výučbové materiály a pomôcky, občerstvenie v priebehu kurzu, teplý obed. Cena nezahŕňa: ubytovanie a dopravu účastníkov. Darček pre účastníkov: účastníci získajú 5% zľavu na všetky ďalšie otvorené kurzy organizované Koučink Centrom. Účastníkom bude vytvorená klientská sekcia na webe Koučink Centra, so všetkými informáciami z jednotlivých modulov + ďalšie dostupné materiály. Medzi jednotlivými modulmi majú účastníci za povinnosť prakticky nacvičovať koučovanie v triádach a s externými klientmi. V súčte za celý kurz - 16 hodín individuálneho koučingu Aktuálne termíny budú vypísané podľa záujmu a nájdete ich v kalendári

Firemný kurz:  V prípade, že chcete zaviesť interných koučov vo Vašej spoločnosti. Program je zostavený na základe požiadaviek spoločnosti. Viacej informácií získate na nižšie uvedených číslach. Odporúčaný počet účastníkov z jednej spoločnosti je 6 – 10.

Ciele kurzu:  Zoznámiť účastníkov zaujímavým a efektívnym spôsobom s koučingom, jeho modelmi, postupmi a ako zabezpečiť jeho praktickú implementáciu. Ukázať účastníkom ako môže koučing pomôcť v ich práci manažérov a pri riadení ich organizácií alebo tímov. Pochopiť vlastný manažérsky štýl a ako pomocou koučingu zvýšiť výkonnosť svojich priamych podriadených.

Použité metódy: kurz kombinuje klasickú výučbu (znalosti) s tímovými diskusiami (praktická implementácia), využíva predchádzajúce skúsenosti účastníkov a stavia na reálnych situáciách z ich profesijného života. Súčasťou kurzu je predstavenie niekoľkých užitočných nástrojov pre koučing, s ich rozborom a vysvetlením použitia, nácvik koučovacích metód, simulácia prípadovej štúdie, vypracovanie vlastného akčného plánu. 

Výučbové materiály:  Skripta pre účastníkov „Business Performance Coach“, testy a dotazníky (možné i k ďalšiemu využitiu), pomôcky pre jednotlivé fázy koučingu. Obsah kurzu/jednotlivé moduly:

Modul I:
Úvod do koučovania, Základy koučingu, DUO
Metóda GROW I a DUO – otázky, ciele
Metóda GROW II – ciele, realita
Metóda GROV III – možnosti, vôľa

Modul II:
Štruktúra koučovacieho rozhovoru
Funkcie mozgu a princípy pamäte
Rámec typu „Predstavte si…“ – práca s vizualizáciou, typy otázok
Logické úrovne a racio pohľad
Výsledkovo orientovaný prístup, kolo rovnováhy

Modul III:
Koučovanie efektívneho rozvoja projektov
Aplikácia koučovacieho manažérskeho štýlu v konkrétnych situáciách
Využitie kritických premenných v manažérskej praxi
Tímový  a skupinový koučing v praxi
Aplikácia koučovacieho prístupu v manažérskej komunikácii

Modul IV:
Vnútorný leadership – sebaobraz založený na hodnotách
Koučovanie efektívnych fáz rozvoja
Zdroje leadershipu v našom živote
Emočná a sociálna inteligencia
Hodnotové a motivačné slová v komunikácii

Modul V:
Aplikácia koučovacieho prístupu v manažérskej komunikácii
Stratégie géniov a postupy upletnenia
Vytvorenie vlastnej stratégie
Prípadové štúdie z manažérskej praxe
Teoretické testy, vyhodnotenie
Praktické testy, vyhodnotenie

Tento kurz je určený:  Ľuďom vo vedúcich pozíciách zodpovedným za tímy pracovníkov, predovšetkým:  stredným a vyšším manažérom, predovšetkým z vysoko konkurenčných odvetví, projektovým manažérom, ktorí potrebujú rýchly a kvalitný výsledný efekt manažérom, ktorí prechádzajú so svojimi tímami zmenou a potrebujú zachovať alebo zvýšiť motiváciu svojich podriadených – jednotlivcov i celého tímu, vek nad 18 rokov, ukončené stredoškolské vzdelanie, najlepšie so základnými znalosťami humanitných oborov, hlbšia i okrajová prax v oblasti manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov, záujem učiť sa niečo nové a svojou činnosťou prispievať a napomáhať k úspechu druhým. Ukončenie kurzu - po riadnom ukončení kurzu získa účastník certifikát akreditovaný MŠMT ČR. 


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu koučingu: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 2 * ročne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / max. počet účastníkov na jeden kurz: 10 ľudí
       Cena kurzu:  1200,- eur

chcem viac info

soft skils treningy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153