Kurz: "Multikulturálna komunikácia | medzikultúrna komunikácia pre manažérov a zamestnancov"


      Anotácia školiaceho tréningu: medzikultúrna komunikácia je tréning medzikultúrnej kompetencie a komunikácie pre manažérov a zamestnancov medzinárodných firiem. Ak pracujete vo firme kde sa stretávajú tímy a jednotlivci ktorí sú z rôznych kultúr, rôznych krajín a rôznych štátov. Vďaka tomuto školeniu získate zručnosti a vedomosti, ako zlepšiť a optimalizovať vzájomnú komunikáciu a vzťahy medzi kultúrami, obyvatelmi, zamestnancami či pracovnými tímamy. Cieľová skupina: lídri, manažéri, členovia multikultúrnych tímov, obchodní zástupcovia a zamestnanci medzinárodných firiem.

       Obsah tréningu :
Aký vplyv má kultúra na obchodné, pracovné a zákaznícke vzťahy?
Ako komunikovať a spolupracovať s kolegami, obchodnými partnermi a zákazníkmi z iných kultúr?
Kultúrne rozdiely medzi manažérskymi štýlmi vzhľadom na vybranú kultúru.
Čo odo mňa očakáva môj manažér/líder s ohľadom na biznis kultúru, z ktorej pochádza?
Ako komunikovať s manažérmi a lídrami z iných kultúr pri plnení cieľov a úloh?
Ako sa vyhnúť nedorozumeniam medzi jednotlivými kultúrami?

Popis kurzu
spoznať charakteristické znaky jednotlivých kultúr
rozvoj interkultúrneho porozumenia
osvojenie schopnosti interkultúrnej komunikácie
pochopenie kultúrnych odlišností
Tématické okruhy tréningu
Úvod do problematiky
Komunikácia medzi kultúrami vo firme
Znaky vysoko efektívnych tímov
Hierarchické štruktúry
Do´s and Don´t (čo sa smie a čo nesmie)
Tréning nadobudnutých rečových prejavov (pozdravenie, predstavenie sa)
Kolektívna pamäť
Historické udalosti
V závislosti od cieľovej krajiny kladieme zreteľ na tie jednotlivé kultúrne štandardy ako napr.:
Orientácia vzťahov na základe pravidiel v danej kultúre
Autonómia vs. kreativita a konflikty
Vyhýbanie sa konfliktom vs. konfrontácia

Tématické okruhy kurzu
Interpersonálne vzťahy a komunikácia
sebapoznanie a sebareflexia v kontexte s inou kultúrou
verbálna a neverbálna komunikácia (Slovensko vs. iné krajiny) – princípy a umenie čítať neverbálnu komunikáciu (hlas, gestikuláciu, reč tela)
sociálne vnímanie (najčastejšie chyby pri vnímaní iných: predsudky, osobné skúsenosti…)
Multikultúrna komunikácia
poznanie zvyklostí, tradícií, pravidiel rôznych krajín
zásady interkultúrnej komunikácie
špecifiká kultúry a komunikácie zvolených krajín a predchádzanie rôznym problémom pri prenose informácií
komunikačný štýl v danej krajine, čo sa očakáva ev. faux-pas
rozdiely medzi kultúrami, neúmyselný konflikt a riešenie konfliktov
interkultúrne vyjednávanie a porozumenie
poznanie histórie, náboženstva, hodnôt, vnímanie času, termínov, priestoru, úroveň formálnosti
interkultúrne rozdiely v morálke, v asertivite, v sebavedomí a sebakritike
riešenie typických situácií z praxe
Interkultúrna psychológia
kultúrny šok – ako ho zvládnuť
fázy integrácie, prijatie noriem a hodnôt v danej krajine
národné a etnické predsudky, stereotypy
mentalita a spôsob myslenia v inej kultúre
Zvládanie kultúrnych rozdielov a kultúrny profil Interkultúrny tréning zameraný na :
Európu – Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Maďarsko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Rusko, Ukrajina, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko
Ameriku – USA, Mexiko, Brazília
Áziu – Japonsko, Čína, Taiwan, Južná Kórea, Vietnam, Thajsko
Afriku (Juhoafrická republika), Arábiu a Blízky východ
Interkultúrny tréning vieme pripraviť aj na iné vybrané krajiny, podľa presnej špecifikácie klienta.
Cieľová skupina
Zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu so zahraničným partnerom.


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia komunikácie:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu / tréningu "Multikultúrna komunikácia": začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online výučba
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

kurz multikulturna komunikacia skolenie

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153