Rekvalifikačný kurz: "Finančný manažér a poradca | kapitálový trh, financie a poisťovníctvo"


Anotácia kurzu: finančný manažér a poradca pre kapitálový trh, financie a poisťovníctvo. Chcete získať vzdelanie a pracovnú pozíciu v oblasti finančníctva, bankovníctva a poisťovníctva ? Potom je načase získať informácie a know how o tom, ako finančný poradca a finančný manažér funguje. Na tomto školení získate potrebné znalosti k tomu, ako začať úspešne pôsobiť na finančnom trhu. Čo potrebujete poznať a vedieť vo sfére financií ? Aké produkty sú na trhu ? Akých klientov budete stretávať ? Práca s klientelou a službami v oblasti finančných produktov. Investujte do seba, investujte do vzdelania finančného poradenstva. Vedeli ste, že na trhu aktuálne chýbajú odborne zdatný poradcovia ? Poisťovne, banky a makléri ponúkajú možnosti okamžitého nástupu na pracovné pozície. Získajte výhody pred ostatnými - investujte do seba a do vzdelania !

Oblasti a obsah vzdelávania:
- sektor poistenia alebo zaistenia
- sektor kapitálového trhu
- sektor doplnkového dôchodkového sporenia
- sektor prijímania vkladov
- sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov
- sektor starobného dôchodkového sporenia
- poistenie alebo zaistenie
- kapitálový trh
- starobného dôchodkového sporenia
- doplnkové dôchodkové sporenie
- prijímanie vkladov
- poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Na školení sa dozviete aj tieto informácie:
členenie finančného trhu v SR
orgány zodpovedné za reguláciu a dohľad nad finančným trhom
Právna úprava finančného sprostredkovania
zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
Právna úprava poisťovníctva
občiansky zákonník, zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve
zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním motorového vozidla
Poistný trh a jeho druhy a odvetvia
životné poistenie a jeho produkty
neživotné poistenie a jeho produkty
zákonné poistenie, zaistenie
Analýza potrieb klienta, základy poistnej matematiky
Poistná zmluva, vznik, zánik a jej náležitosti
výluky z poistenia
práva a povinnosti zmluvných strán

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo:  upravuje zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 186/2009 Z. z."), ktorý reguluje vykonávanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva v nasledujúcich sektoroch: poistenie alebo zaistenie, kapitálový trh, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, doplnkové dôchodkové sporenie, starobné dôchodkové sporenie. Zákon č. 186/2009 Z. z. zavádza tieto kategórie osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie, resp. poskytujúcich finančné poradenstvo:, finančný agent, samostatný finančný agent, viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, sprostredkovateľ doplnkového poistenia, finančný poradca, finančný sprostredkovateľ z iného, členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie, finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia, viazaný investičný agent.

Záver: kurz a školenie  finančné vzdelávanie pre sektor poistenia a zaistenia "finančný manažér a poradca" - je vhodný pre všetkých laikov, záujemcov, FO aj odborníkov sprostredkovateľov finančného trhu, zamestnancov poisťovní i finančných inštitúcií v Sektore poistenia a zaistenia, ako aj pre všetkých, ktorí pri svojej práci potrebujú objasniť danú problematiku. Osnovy kurzu sú zostavené v súlade s vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z.z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo a v súlade s Odporúčaním Útvaru dohľadu nad finačným trhom Národnej banky Slovenska z 18. marca 2010 č. 1/2010.


  • Dĺžka, trvanie rekvalifikačného UPSVaR školenia | semináru | kurzu: min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti ponúkaných UPSVaR kurzov a seminárov: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov pre verejnosť:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie
  •       Možnosť absolvovať kurzy | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkané kurzy a semináre organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenia  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
         Cena kurzu od: hradené UPSVaR

chcem viac info

rekvalifikačné kurzy ponuka repass

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153