Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz:  "Sociálno psychologický výcvik | zlepšite si sebareflexiu, komunikáciu a sebavedomie"


       Anotácia kurzu:  chcete sa stať lepšími v sociálnom kontakte, komunikácii, sociálnych zručnostiach, psychológii a sebareflexii ? Chcete uvedené oblasti použiť pre svoj ďalší osobnostný rast ? Alebo sa chystáte pracovať v pomáhajúcej sfére, ako je zdravotníctvo, sociálna práca či pedagogika ? Poprípade ste aktívny v komerčnej sfére a Vaša firma umožňuje rozšíriť si vzdelanie a investovať do osobnostného rastu ? Poprípade máte záujem investovať do seba, niečo sa naučiť, dozvedieť, aplikovať ihneď do praxe ? Nech už hladáte odpovede na jednotlivé otázky, nech prichádzate z akejkolvek pracovnej oblasti ...jednoducho SPV, teda sociálno psychologický výcvik je tréning orientovaný na prax. Investujte do seba, investujte do predmetného školenia a získajte tak maximum pre seba.

Cieľom vzdelávacej aktivity je sprostredkovať poslucháčom výcvikovou formou základné komunikačné zručnosti, ako predpoklad pre prácu s klientom v prostredí interakčných sociálnych väzieb. Cieľom výcviku je podpora sebareflexie a poskytnutie spätnej väzby v súvislosti s prehodnotením vlastných kompetencií pre prácu s klientom a samostatnom fungovaní v sociálnej skupine. Poslucháči sa oboznámia s rôznymi komunikačnými technikami a získajú zručnosti ako zvládať rôzne záťažové situácie. Cieľom sociálno – psychologického výcviku je aj odhalenie možností a predpokladov jednotlivcov pre skupinovú prácu a prácu v odbornom tíme.

Účastník kurzu sa naučí lepšie poznať svoju osobnosť, získa obraz sám o sebe, naučí sa motivovať sám seba, diagnostikovať iné osobnosti, techniky ako sa presadiť nielen na trhu práce, a tieto nové vedomosti mu zvýšia šancu na úspech pri jednaní so zamestnávateľmi či inými osobami (klienti, spolupracovníci,...). Absolvent sa uplatní pri práci s človekom, pri riešení niektorých zložitých kolízií, ktoré od neho očakáva prax a zamestnávateľ v oblasti sociálnych vecí a rodiny. Zároveň jeho získané vedomosti a zručnosti posilnia jeho sebakompetenciu pri orientácii v bežnom živote.

Cieľová skupina:
Cieľovou skupinou vzdelávania sú zamestnanci pracujúci v sociálnej oblasti na odboroch sociálnych vecí Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnanci zariadení sociálnych služieb, neštátnych sociálnych subjektov, občianskych združení so zameraním činnosti v sociálnej oblasti, zamestnanci samospráv, ale aj vysokoškolskí učitelia vzdelávajúci budúcich sociálnych pracovníkov v študijnom odbore sociálna práca.

Absolvent vzdelávacej aktivity:
- získa základné komunikačné zručnosti pre prácu s klientom,
- bude vedieť analyzovať svoje slabé stránky v procese komunikácie,
- nadobudne zručnosti a techniky pre lepšie poznávanie iných,
- bude vedieť efektívne komunikovať a viesť poradenský rozhovor,
- získa kompetencie pre prácu s rôznymi typmi klientov, naučí sa riešiť konflikty a asertívne sa správať,
- bude vedieť akceptovať etické princípy v komunikačnom procese,
- bude vedieť spracovávať neštandartné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie pri vzájomnej interakcii

Tematické okruhy modulov:
- Sebaspoznanie a interpersonálna percepcia, základy komunikácie
- Komunikácia a asertivita
- Kooperácia a súperenie, riešenie konfliktov
- Metódy práce s jednotlivcom
- Manažérske a lídrovské zručnosti
- Metódy práce so skupinou a vedenie skupiny

Informácie o kurze:  Hlavným cieľom sociálno-psychologického výcviku je získať základné komunikačné zručnosti, podporiť rozvoj sebareflexie, osvojiť si rôzne komunikačné techniky, ktoré pomôžu zvládnuť záťažové situácie. Cieľom sociálno – psychologického výcviku je aj odhalenie možností a predpokladov jednotlivcov pre skupinovú prácu a prácu v odbornom tíme. Vzdelávaciu aktivitu zameranú na prípravu práce s ľuďmi tvorí teoretická časť a praktická časť orientovaná do tréningu a nácviku jednotlivých zručností, ktorých ovládanie dáva predpoklady kvalifikovanému výkonu práce s ľuďmi. Vzdelávacia aktivita bude prebiehať formou využitia rôznych metód výučby s využitím participatívnych techník, nácviku modelových situácií a rozborom konkrétnych prípadov z praxe.


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia - sociálna oblasť a zdravotníctvo:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti odborného kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
    Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

soft skils treningy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153