Rekvalifikačný kurz: "Manažér ďalšieho vzdelávania | manažment vzdelávania a rozvoja dospelých"


Anotácia kurzu: Manažér ďalšieho vzdelávania, manažment vzdelávania a rozvoja dospelých. Aj Vás lákajú školenia, lektorovanie, osbný a kariérny rozvoj, vzdelávanie. Potom je tento rekvalifikačný kurz práve pre Vás. Získate na ňom nielen teoretické zručnosti, ale predovšetkým praktické know how ako na to. Ak si kladiete otázky, aké sú rozdiely vo vzdelávaní dospelých ? Aké predpoklady treba mať pri manažovaní vzdelávacích projektov ? Aké predpoklady musia mať lektori a školitelia ? Čo je potrebné na to, aby bolo školenie či kurz úspešné ? Ako vytvoriť koncepciu školenia pre záujemcov o školenie, či už z radov fyzických osôb, alebo firemné školenie. Na všetky tieto otázky dostanete odpovede na tomto školení. Investujte do seba, investujte do vzdelávania a osobného rozvoja. Táto investícia sa Vám mnohonásobne vráti. Informujte sa na najbližšie možné termíny. Naši lektori sú Vám plne k dispozícii.

Kurz Manažér ďalšieho vzdelávania je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné na pozíciách napr. manažér ďalšieho vzdelávania, riadiaci pracovník vo vzdelávacej spoločnosti, HR manažéri ako aj záujemcom o oblasť ďalšieho vzdelávania. Je určený laikom aj odborným pracovníkom pôsobiacim v oblasti školení.

 Ciele školenia:
- zoznámiť sa s novými poznatkami v oblasti ďalšieho vzdelávania
- vedieť spracovať analýzu vzdelávacích potrieb
- vedieť navrhnúť vzdelávací projekt a školenia
- poznať metódy vzdelávania dospelých a spôsob ich výberu
- vedieť plánovať a organizovať vzdelávacie podujatia
- vedieť vyhodnotiť vzdelávacie podujatie a mnoho mnoho iného 

Metódy výučby: dištančné vzdelávanie, samostatná práca, skupinové cvičenia, brainstorming, tréning, inscenačné metódy, prípadové štúdie. Orientácia samostatného štúdia je daná úlohami, ktoré sú zadané v učebnom texte a tými, ktoré účastníci dostávajú od lektorov-tútorov. Priama výučba prebieha v sústredeniach. Je orientovaná výhradne na aktívnu prácu účastníkov. Obsahuje prednášky a prezentácie orientované na PRAX.

Obsah vzdelávacích modulov:
- Projektový manažment prezenčne 
- Kľúčové kompetencie manažéra 
- Špecifiká vzdelávania dospelých

Obsahom vzdelávacieho kurzu budú aj tieto témy:
- Problematika rozvoja ľudských zdrojov a ďalšieho vzdelávania
- koncepcie vzdelávania dospelých, druhy a štýly vzdelávania dospelých
- špecifiká vzdelávania dospelých
- zásady riešenia problémových situácií
- metódy a spôsoby realizácie analýzy vzdelávacích potrieb cieľových skupín
- zásady a postupy vyjadrovania spätnej väzby, aktívneho počúvania, verbálnej a neverbálnej komunikácie, jednotlivé úrovne hodnotenia výsledkov vzdelávania a metódy ich zisťovania
- metódy a techniky sebareflexie, prax, prax, prax

Záver: Školenie je zostavené tak, aby absolvent získal komplexné vedomosti a zručnosti v oblasti manažovania ďalšieho vzdelávania. Kurz vedú lektori majú dlhoročnú prax vo vzdelávaní. Je vhodný aj ako nadstavba kurzu Lektor. Po absolvovaní získate Osvedčenie s celoštátnou platnosťou.  V jednotlivých moduloch získate informácie o procese riadenia projektového cyklu s ohľadom na špecifiká projektového manažmentu vo vzdelávaní. Dokážete optimalizovať projektové činnosti, posúdiť mieru rizík spojených s projektom. Naučíte sa analyzovať možnosti vlastného rozvoja a kariérneho smerovania, vybrať si prioritu z možností rozvoja a prijať zodpovednosť za jej rozvoj. Budete vedieť vypracovať analýzu vzdelávacích potrieb a stanoviť požiadavky na kompetencie lektora. Pochopíte ako stanoviť konkrétne a merateľné ciele vzdelávania. Kvalitné manažérske zručnosti sú kľúčové pri stanovovaní cieľov vzdelávania. Správne stanovené ciele vzdelávania môžu priniesť očakávanú zmenu v postojoch, vedomostiach alebo zručnostiach účastníkov vzdelávania.


  • Dĺžka, trvanie rekvalifikačného UPSVaR školenia | semináru | kurzu: min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti ponúkaných UPSVaR kurzov a seminárov: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov pre verejnosť:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie
  •       Možnosť absolvovať kurzy | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkané kurzy a semináre organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenia  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
         Cena kurzu od: hradené UPSVaR

chcem viac info

rekvalifikačné kurzy ponuka repass

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153