Firemné školenie: "Skvelý zákaznícky a klientsky servis | pre obchod a služby"


     Anotácia firemného kurzu:  skvelý zákaznícky servis je školenie určené firmám, ktorých zákazníci prichádzajú do priameho kontaktu so svojimi zákazníkmi - klientami, spotrebitelmi, odberatelmi, predajcami, či nákupcami atď. Kvalita zákazníckeho servisu je dnes určujúcim prvkom úspešnosti firiem na trhu. "Ako dosiahneme výnimočný zákaznícky servis ? Ako vytvoríme motivovaný team a radosť z práce ? Ako dosiahneme výbornú atmosféru na pracovisku " Ako motivujeme personál na skvelé služby pre zákazníkov ? Ako inšpirujeme ľudí aby sa k nám vracali a boli loajálny ? Ako komunikovať a vytvárať pozitívne posolstvo smerom ku klientom, zákazníkom ale aj samotným zamestnancom našej firmy ... a mnoho mnoho iného ?"  Vďaka lektorom a školitelom môžte získať odpovede na všetky svoje otázky. Investujte do školenia. Investícia ktorá sa Vám mnohonásobne vráti !

      Čo budeme trénovať:  Výnimočný zákaznícky servis. Prečo: Pretože len kvalitný zákaznícky a klientsky servis nás to odlíši od konkurencie. Pretože budeme mať lepší pocit z predaja. Zvýšime ziskovosť a obrat. Budeme mať spokojnejších zákazníkov. A aj my budeme spokojnejší. 

     Ako to bude prebiehať: 1. Preškolenie vedúcich obchodných prevádzok 2. Preškolenie všetkých ostatných zamestnancov Vašej organizácie (servisní pracovníci, call centrum, predajcovia, obchodní zástupcovia, nákupcovia atd. - na základe vnútrofiremných potrieb). Ako podpora a pomoc uplatnenia do praxe budeme používať následné koučingové návštevy - individuálne aj skupinové stretnutia.

Ako pokračovať:  následne by sme spoločne kreovali motivačné mini-workshopy zamerané na jednu tému napr: cross-sell, neverbálna komunikácia, typológia osobnosti, generácie X,Y,Z ako s nimi komunikovať, riešenie konfliktov, vzťahy na pracovisku ako ich zlepšovať, komunikácia s nadriadeným... rozsah pr. 2-4 hodiny v frekvencií cca každé 1-2 mesiace resp. podľa vzájomnej dohody. ( s tým, že by sa vždy pripomenuli zásady – výnimočného zákazníckeho servisu). 

Cieľ školení:  rozvinúť vedomosti, zručnosti a postoje ľudí poskytujúcich služby zákazníkom a administratívneho personálu – tých, ktorí sú v priamom kontakte s externými zákazníkmi, ale aj tých, ktorí slúžia interným zákazníkom. Rozvinúť u nich pozitívne medziľudské vzťahy, profesionálny prístup k svojim povinnostiam a zameranosť na zákazníka.

Účastníci:
- si uvedomia hlavné poslanie svojej firmy, jej kľúčové ciele v oblasti výsledkov a význam spokojnosti zákazníkov a ziskovosti
- identifikujú, čo ako zákazníci očakávajú a čo očakávajú iní
- si zostavia zoznam a uvedomia, kto sú ich zákazníci (externí a interní)
- zanalyzujú kľúčové výsledky, ktoré sa od nich očakávajú, a pochopia, ako prispievajú k napĺňaniu poslania a dosahovaniu výsledkov svojej firmy
- si rozvinú interpersonálne zručnosti, vrátane schopností Vytvárania vzťahu, Pýtania sa a počúvania, Ponúkania, Podporovania a Získavania súhlasu
- sa naučia a budú vedieť prakticky využívať dôležité telefonické zručnosti, ako sú -efektívne preberanie odkazov, „filtrovanie" a prepájanie telefonátov
- si stanovia ciele v oblasti zlepšovania svojich zručností uspokojovania zákazníkov a zákazníckeho servisu a osobné ciele, aby „mali viac zo života“
- sa naučia kľúčové techniky zvládania stresu a predchádzania chronickej únave v dôsledku prepracovania,
- si budú zaznamenávať, čo dosiahli, aby sa zvýšil ich pocit úspechu, pracovnej spokojnosti a osobnej motivácie

Obsahový program školení (volitelný):
- konvenčné a na zákazníka orientované firmy
- kto sú Vaši zákazníci a čo očakávajú
- pochopenie svojich hlavných pracovných povinností a ich súladu s cieľmi firmy
- váš podiel na budovaní firemného imidžu
- byť špecialistom na vzťahy s verejnosťou, predávanie zvnútra von, naučiť sa viac o svojej firme
- byť efektívny a akceptovaný inými, vytváranie vzťahu
- zručnosti pýtania sa a počúvania a ponúkanie
- podporovanie zákazníkov, ak majú obavy, otázky alebo sťažnosti (4 kroky)
- získavanie súhlasu a konanie – uspokojený zákazník
- rozvíjame svojej „telefónnej“ osobnosti a zosobňovanie svojich služieb
- efektívne preberanie odkazov
- krotenie rozhnevaných zákazníkov
- telefonické zručnosti, „filtrovanie“ a prepájanie telefonátov a udržiavanie zákazníka na linke
- úspech a 5 oblastí života – „mať viac zo života“
- Stanovovanie cieľov súvisiacich s rozvojom Vašich pracovných zručností a kariérnych cieľov
- zvládanie stresu a predchádzanie totálnemu vyčerpaniu z prepracovania
- zaznamenávame svojich úspechov kvôli budovaniu predstavy o sebe samom, pracovnej spokojností a motivácie

Podpora uplatnenie do praxe:   pomoc pri vytvorení plánu rozvoja siete. Individuálny koučing/ tréningy – regionálnych vedúcich – pomoc pri uplatnení do praxe. Regionálny vedúci by ďalej zabezpečovali podporu rozvoja siete pomocou následnej kontroly. Chceme dosiahnuť aby výnimočný zákaznícky servis bol odmenou pre každého zamestnanca, aby sme to robili pre seba, pre svoj dobrý pocit a radosť, že som mohol zákazníkovi pomôcť a poradiť.

"Ako dosiahneme výnimočný zákaznícky servis ? Ako vytvoríme motivovaný team a radosť z práce ? Ako dosiahneme výbornú atmosféru na pracovisku ? Ako môžem ja DNES PRISPIEŤ ?"

Plán uplatnenia do praxe. Individuálny koučing / tréning – každého zamestnanca (podľa potreby) – pomoc pri uplatnení do praxe. Vedúci by ďalej zabezpečovali podporu rozvoja siete pomocou následnej kontroly. Navrhujeme individuálne podľa potreby, systém „spolujazdy“ – motivačnej návštevy, kde tréner navštívi prevádzku a bude precvičovať priamo v praxi – ako uplatniť veci z tréningu do praxe.


  • Dĺžka, trvanie firemných kurzov:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania firemných kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online školenia
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 3 účastníci
       Cena kurzu od:  550,- eur  /  skupina

chcem viac info

  firemne skolenia kurzy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153