Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz: "Facilitácia a facilitačné zručnosti | ako viesť a riadiť tímové diskusie a mítingy"


      Anotácia kurzu: facilitácia a facilitačné zručnosti, ako viesť komunikáciu, riadiť tím či skupinovú diskusiu. Na tomto kurze a školení sa môžete dozvedieť teoretické znalosti a naučiť praktické zručnosti z oblasti facilitácie. Spoločne s trénerom a školitelom si preberiete všetky oblasti úspešnej facilitácie v praxi. Pozrieme sa na facilitáciu z rôznych uhlov, v rôznych oblastiach. Praktické cvičenia a aktivity Vám názorným a hravým spôsobom predvedú, ako facilitovanie afaktívne využiť vo Vašom vlastnom živote. Pokial ste začiatočník, pripraví Vás to na vedenie väčšej skupiny, na to ako so skupinou pracovať, ako ju motivovať, ako ju rozohriať, rozhovoriť, zapojiť či úspešne ukončiť. Ak ste úspešný facilitátor v praxi, naučíte sa aktuálne trendy v oblasti facilitačných zručností od najlepších trénerov z praxe ! Facilitačné zručnosti, vedenie skupín a tímov v praxi je určený manažérom, projektovým manažérom, HR pracovníkom, lektorom či školitelom, pedagógom alebo aj laikom a všetkým tým, ktorí chcú rozvinúť svoje zručnosti v oblasti facilitovania v rámci stretnutí a workshopov, a tým tieto stretnutia zefektívniť. 

Potrebujete vo svojej práci pripravovať a viesť pracovné stretnutia napr. projektového tímu, pracovné porady, workshopy či odborné konferencie? Náš kurz vám poskytne vedomosti potrebné na plánovanie a prípravu efektívneho stretnutia a pomôže Vám získať zručnosti facilitovania a moderovania skupín. Kurz je určený pre ľudí, ktorí vo svojej práci potrebujú zručnosti spojené s prípravou a vedením pracovných stretnutí napr. projektového tímu, pracovné porady, workshopy zamerané na dosiahnutie spoločných výstupov. Kurz týmto pracovníkom poskytne vedomosti potrebné naplánovanie a prípravu efektívneho stretnutia a získajú zručnosti facilitovania a moderovania menších prípadne aj väčších skupín. Absolvent bude poznať princípy facilitácie a porozumie rôznym modelom skupinového rozhodovania. Prostredníctvom hrania rolí a simulovaním reálnych situácií bude mať možnosť si novonadobudnuté znalosti prakticky precvičiť.

Ciele školenia:
- Porozumieť roliam a zodpovednostiam facilitátora, ako aj rozdielu medzi moderovaním a facilitovaním.
- Zvládnuť prípravu a vedenie stretnutia s využitím facilitačných zručností
- Zdokonaliť schopnosti účastníkov v používaní komunikačných nástrojov a techník facilitátora
- Rozvinúť schopnosti účastníkov zvládať neštandardné a ťažké situácie v skupine

Obsah školenia:
Facilitácia
Základné princípy facilitácie
Roly, zodpovednosti a najdôležitejšie zručnosti facilitátora
Postup facilitovania
Praktický návod – kroky, ako postupovať pri facilitovaní
Zodpovednosti facilitátora, vedenie stretnutia
Orientácia v obsahu – orientácia v procese
Práca s časom
Otváranie a uzatváranie jednotlivých fáz stretnutia
Verbálne komunikačné zručnosti, práca s otázkami, neverbálne komunikačné zručnosti
Prevencia a intervenčné zásahy facilitátora
Typy zásahov
Zvládanie ťažších situácií v skupine: riešenie konfliktov, unikanie od témy, ako ďalej, nežiaduce správanie
Aby facilitácia bola úspešná
Ako zvládnuť najčastejšie riziká a chyby pri facilitovaní
Niektoré procesné nástroje, vybrané techniky práce so skupinou
Metódy vťahovania účastníkov do procesu
Videotréning facilitovania so spätnou väzbou

Na kurze si tiež ukážeme a vyskúšame:
- definičné vymedzenie facilitácie a základné teoretické východiská
- prax skupinového rozhodovania a rôznych prístupov k facilitácii, zručnosti facilitátora
- definovanie cieľa a stanovenie pravidiel pre diskusiu, vypočutie a vytvára-nie priestoru pre všetkých účastníkov diskusie
- ovládanie metód / nástrojov pre štrukturovanie diskusie napr. redefinovanie, parafrázovanie
- sumarizovanie, reflexia, komparácia výrokov)
- špecifiká a rozdiely v uplatnení facilitácie v rôznom kontexte
- facilitovanie pracovného stretnutia – workshopu
- facilitovanie v organizačných zmenách organizácie alebo organizačnej siete
- facilitovanie porady (diskusie uzavretej skupiny zameranej na riešenie problému, zhromaždenie informácií alebo odovzdanie informácií)
- facilitovanie záťažových situácií v pracovných stretnutiach – konflikty pri skupinovom rozhodovaní, problémové osoby
- facilitovanie verejných stretnutí (okrúhle stoly, verejné vypočutie, brífing, panelová diskusia a pod.) a moderovanie konferencií
- facilitácia skupinového rozhodovania (druhy skupinového rozhodovania z pohľadu participácie účastníkov a jeho vedenie, metódy voľby 
- nácvik facilitácie v simulovaných podmienkach
- zvládanie problémového správania účastníkov diskusie či porady

Naučíte a osvojíte si takisto vedomosti a zručnosti::
- spracovanie zápisu z diskusie /porady
- dizajnovanie dlhodobých procesov plánovania vo firme
- nové formáty konferencií a non-conferences /práca s veľkými skupinami ako sú napr. open space, search conference, world café, diskusné fóra
- facilitovanie verejných stretnutí (okrúhle stoly, verejné vypočutie, brífing, panelová diskusia odborníkov a pod.) a moderovanie konferencií
- E-facilitácia a nové trendy v elektronickej komunikácii
- nácvik facilitácie v simulovaných podmienkach

Konkrétny program tréningu: bude prispôsobený skúsenostiam a potrebám účastníkov. V tréningu budú využité rôzne metódy učenia ako diskusné metódy, experienciálne metódy, simulácie rôznych situácií, rôzne formy hrania rôl s cieľom vytvoriť účastníkom možnosť vyskúšať si fungovanie princípov a použitie zručností v bezpečnom prostredí tréningového kurzu i supervízne metódy. Teoretické vedomosti účastníci získajú ako prostredníctvom písomných materiálov k tréningu, tak aj krátkymi prezentáciami.

Čo facilitačným kurzom získate:  získate potrebné informácie a komunikačné nástroje, ktoré môžte využiť vo svojej kariére, pracovnom živote. Či už na úrovni zamestnanca, uchádzača o zamestnanie alebo v praxi riadiaceho pracovníka. Naučíte sa nasadzovať účinné a jednoduché komunikačné nástroje na riešenie operatívnych situácií v pracovnom živote. Pochopíte metódy a možnosti voľby, stratégie a komunikačné techniky. Zlepšíte svoje zamestnanecké alebo líderské či manažerské komunikačné zručnosti. Naučíte sa pracovať s tímom a viesť ho k efektívnej spolupráci. Investujte do seba - táto investícia sa Vám mnohonásobne zúročí v ďalšom kariérnom a pracovnom živote.


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia facilitácie:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu / tréningu: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

kurz facilitacie facilitacne zrucnosti

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153