Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz:  "Lektorské zručnosti v praxi | lektorské minimum - lektorovanie a úspešná prezentácia"


      Anotácia kurzu: lektor, lektorské zručnosti a lektorské minimum. Chcete sa stať profesionálnym lektorom ? Alebo potrebujete len získať informácie, vedomosti a zručnosti potrebné pre prax ? Poprípade vediete občas tréningy, školenia či prezentácie a chcete dostať najnovšie know how na úspešné lektorovanie, prezentovanie a vystupovanie na verejnosti ? Potom je toto školenie práve pre Vás. Naučíte sa nové techniky, prístupy a metódy ktoré naozaj fungujú. Ako správne komunikovať, ako vystupovať pre publikom, ako pracovať s hlasom, ako na reč tela a body language, ako poraziť strach z vystúpenia, ako si veriť a popracovať na sebavedomí, ako byť úspešným prezentátorom, lektorom či školitelom. 

Cieľ kurzu:
- naučiť sa úspešne vystupovať a prezentovať
- zvládnutie umenia rétoriky a lektorovania
- naučiť sa ako zaujať svojou prednáškou poslucháčov
- ovládanie asertívnych schopností
- ovládanie spoločenskej etikety
- praktický tréning vystúpenia pred kamerou
- tréning rétoriky a tonality hlasu
- práca s obsahom aj podaním
- praktické cvičenia aplikovatelné do praxe
- mnoho mnoho iného

Cieľom je teda naučiť sa komunikovať s účastníkmi školenia, zaujať ich, inšpirovať a pritiahnuť ich pozornosť. Tiež naučiť ich nové vedomosti či zručnosti. K ich vysokej spokojnosti je potrebné zostaviť správnu štruktúru a zvoliť vhodné metódy a techniky školenia a prezentácie. Kurz lektor je určený tiež pre osoby, ktoré pracujú alebo majú záujem pracovať ako lektori v oblasti vzdelávania dospelých. Kurz je určený všetkým záujemcom, ktorí vykonávajú alebo sa pripravujú na lektorskú činnosť v rámci svojho pracovného pôsobenia. Počas kurzu Lektor sa naučíte ako využiť diagnostikovanie a metódy hodnotenia prezentačných a komunikačných zručností. Zároveň získate, prípadne si zlepšíte svoje komunikačné zručnosti. Naučíme Vás využívať moderné technológie vo vzdelávaní dospelých. Počas kurzu nadobudnete praktické zručností v oblasti projektovania vzdelávania. Budete vedieť používať jednotlivé metódy vzdelávania dospelých. Po absolvovaní lektorského kurzu budete schopný samostatne viesť lektorské vystúpenie.

Čo sa u nás naučíte a aké zručnosti si osvojíte:
- zákonitostí vo vzdelávaní dospelých, zaujať účastníkov, získať si ich dôveru a uvoľniť atmosféru v skupine
- vhodne voliť a používať metódy spoznávania účastníkov na začiatku vzdelávacieho procesu
- vytvoriť Analýzu vzdelávacích potrieb a následne pripraviť vzdelávací program v súlade s potrebami a očakávaniami účastníka a v súlade s cieľom vzdelávania
- pripraviť si systematicky primeraný a správne didakticky transformovaný obsah a stanoviť ciele vzdelávania
- skoncipovať scénar svojho lektorského vystúpenia
- ovládať diagnostikovanie a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých
- používať moderné vzdelávacie metódy
- používať efektívne komunikačné techniky a techniky sebapresadzovania
- zbaviť sa trémy, dokázať riešiť konfliktné situácie, zvládnuť náročných a konfliktných účastníkov
- zvoliť si vhodný štýl výučby a zatraktívniť svoj lektorský prejav
- používať moderné technológie vo vzdelávaní dospelých

Hlavné tematické oblasti školenia:
Ako pripraviť a nadizajnovať školenie a prezentáciu ?
Aké mám možnosti, ak chcem zaujímavo spracovať tému ?
Aké rôzne metódy môžem využiť a aká je metodika práce s nimi? Aké sú najnovšie trendy používania vizuálnych pomôcok?
Aké sú špecifiká vzdelávania dospelých ?
Aké sú kreatívne techniky otvorenia a ukončenia školenia, hrového spôsobu utvrdenia získaných informácií …?
Ako zvládať náročných účastníkov ?
Čo by povedal profesionál na môj spôsob lektorovania ?
Kde sú moje silné stránky a kde je môj priestor na rozvoj ?
základy správneho vedenia tréningu a úspešnej prezentácie,
príprava na školenie, stanovenie cieľov, štruktúry, obsahu a formy školenia,
posilňovanie osobnosti trénera,
komunikácia pri vedení tréningov - gestikulácia, reč tela a práca s hlasom,
dynamika skupiny a riedenie jej emócií prostredníctvom komunikácie a diskusie,
prezentácia vs. facilitácia
interaktívne prvky tréningu- cvičenia, hry, prípadové štúdie,
zvládanie námietok a odmietavého stanoviska,
riadenie diskusie, moderovanie,
vizualizácia a využitie audiovizuálnej techniky,
zvládanie krízových situácií,
hodnotenie tréningu, spätná väzba, dopad a PRAX PRAX PRAX

Výstupy zo školenia: absolvent lektorského kurzu získa teoretické aj praktické základy vzdelávania dospelých (terminológia, teoretické východiská, legislatíva). Kurz Lektor Vás naučí spoznať osobnosť a profesijné kompetencie lektora, špecifiká učenia sa dospelých. Naučíte sa, ako prekonať bariéry vo vzdelávaní dospelých a budete vedieť analyzovať vzdelávacie potreby a stanoviť ciele a obsah vzdelávania. Kurz Lektor Vám pomôže osvojiť si metódy a formy vzdelávania, a to najmä prednášanie, výklad, diskusiu, použitie moderačných techník, metódy riešenia problémov v malých skupinách, prípadové štúdie a inscenačné metódy.  Kurz je prakticky orientovaný, zameraný nielen na získanie nových vedomostí, ale predovšetkým na osvojenie si nových lektorských zručností. Súčasťou kurzu je aj tréning komunikačných zručností a nácvik lektorských vystúpení, čo predovšetkým začínajúcim lektorom pomôže zbaviť sa trémy a odbúrať obavy z vystúpenia pred skupinou. Získajte a rozviňte svoj potenciál na maximum !


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti soft skills kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

soft skils treningy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153