Kurz:  "Mediácia | riešenie konfliktov a sporov v praxi mediátora"


     Anotácia kurzu:  mediácia ako riešenie sporov mimosúdnou cestou je inteligentná cesta ako efektívne riešiť problémy, spory a konflikty. Hlavným cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom praktické vedomosti a zručnosti, ktoré sú potrebné pre úspešné zvládnutie procesu mediácie a činnosti mediátora v praxi života.

     Účastníci kurzu sa oboznámia so základmi mediácie, osvoja si pojmy, vzťahy, súvislosti, niektoré postupy a činnosti pri riešení úloh z praxe. Cieľom kvalifikačného kurzu Odborná príprava mediátora je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon činnosti mediátora zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov. Odborná príprava mediátora je zameraná na výučbu právneho poriadku, na oblasť interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov, ako aj na oblasť pravidiel správania mediátora. Jedným z najdôležitejších faktorov je rozvoj komunikačných kompetencií a to v rovine psychologickej /intelekt, znalosti, povahové predpoklady/ a v rovine sociálnej / kultúrny kontext, množstvo informácií/ i komunikačných schopností a to: aktívne počúvanie, empatické porozumenie, verbálna reflexia, umenie interpretácie a konfrontácie, správna miera výkladu a hodnotenia, štruktúrovanie rozhovoru, jazykový cit – šírka slovnej zásoby, pohotovosť a adekvátnosť použitia pojmov, presnosť vyjadrenia.

Cieľom kurzu mediácie je získanie praktických aj teoretických kvalifikačných vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné pre verejnosť (riešenie bežných sporov, konfliktov či problémov v dennom živote), ale aj pre ľudí, ktorí vedomosti potrebujú na výkon odbornej činnosti mediátora (podľa § 9 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii). Účastníkom kurzu, môže byť teda každý, od laickej verejnosti až po tých, ktorí majú ambície pre otvorenie vlastnej praxe mediátora (má záujem pracovať v oblasti mediácie – mimosúdneho riešenia konfliktov a otvoriť si vlastnú mediačnú kanceláriu).

Obsah kurzu mediácie:
- legislatívne normy mediácie v civilnom práve
- sociálno-právne aspekty mediácie
- mediačný proces
- interpersonálna komunikácia
- teórie riešenie konfliktov
- pravidlá správania mediátora
- interpersonálna komunikácia a psychologické aspekty riešenia konfliktov
- osobnostné predpoklady a emocionálna inteligencia mediátora
- porozumenie konfliktom v rôznych kontextoch
- sociálna komunikácia interaktívna nevyhnutnosť mediátora
- právne minimum mediátora
- základy právneho poriadku v kontexte európskej legislatívy
- základy právneho poriadku SR
- právne minimum mediátora z rôznych oblastí mediácie - právny rámec
- mediácia a mediačný proces
- proces mediácie a jej špecifické oblasti pôsobenia
- obligatórne požiadavky na prax mediátora, dokumentácia mediácie a jej náležitosti

Výhody kurzu mediácie: výborná cena, aktuálna téma, vysoká využiteľnosť nadobudnutých svedomostí, skúsení lektori z praxe, príjemné priestory, bohaté občerstvenie, doplnkové služby a strarostilivosť počas trvania kurzu, certifikát z ukončenia kurzu, odborné poradenstvo v oblasti mediácie.


 • Aktuálne hodnotenie: 97 % spokojnosť
 • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu koučingu: začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  interný a externý tím Rozvojového centra "TvojKouč.sk" v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

soft skils treningy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153