Firemný koučing | Organizačný coaching


Koučing / Coaching - firemný koučing (pre firmy a organizácie) je koučovanie smerované do interného, firemného prostredia. V internom prostredí firmy je potrebné šiť koučing, poradenstvo a konzultácie priamo orientované na manažéra, tím alebo organizáciu. Tento typ koučingu orientovaný na zlepšovanie osobných, odborných, sociálnych a strategických kompetencí jednotlivca v systéme spoločnosti. Ponúka špecifickú formu rozvoja manažérov a špecialistov, ktorí sa chcú rozvíjať komplexne, efektívne a v prepojení na konkrétne pracovné úlohy. V rámci firemného koučingu ponúkame individuálny koučing manažérom, podnikateľom, obchodníkom ako aj zamestnancom.

​Cieľom je zlepšiť riadiace, komunikačné alebo motivačné schopnosti manažérov, podnikateľov pri vedení tímov ako aj projektov, získať nové nápady viac energie, sebaistoty a zároveň byť efektívnejší a tvorivejší. Pre zamestnancov zlepšenie komunikačných a prezentačných schopností a zároveň rozvoj a hľadanie skrytých zručností, ktoré obvykle nie je možné na pracovisku počas pracovnej doby zrealizovať, poprípade nie je k dispozícií vhodný odborný zamestnanec na tento úkon. Biznis kouč Vám otvorením priestoru pre nové myšlienky može pomôcť rozvinúť Vaše krátkodobé a dlhodobé ciele a stratégie, ako aj zlepšiť Vaš biznis v rôznych oblastiach. Biznis koučing je cielená a premyslená investícia do budúcnosti Vašej spoločnosti a je efektívnym nástrojom budovania Vašej konkurenčnej výhody, a to z nasledovných dôvodov:

Formy využitia koučingu vo Vašich firmách:
​​1. Ako benefit pre zamestnancov za ich lojálnosť
2. Ako priestor na zlepšenie sa pre zamestnancov
3. Pomoc pri adaptácií na nové pracovné prostredie alebo novú pracovnú náplň

Príklady tém z praxe:   Zlepšenie komunikačných, prezentačných zručností - Akvizícia a obchod - Ako začať podnikať - Riadenie ľudí - Time managment - Adaptácia na nové prostredie, projekt - Riešenie konfliktov - Strategické plánovanie- Tvorivosť, individuálna efektívnosť - Náklady, zisk - Zvýšenie sebadôvery- Ako zvládať stresové situácie a iné

- Biznis koučing zlepšuje výkon. Rozvíja najlepšie schopnosti a kvality ľudí a tímov a tak umožňuje ich využitie v prospech orghanizácií. Preto koučing v manažmente výrazne zvyšuje produktivitu tímu.
- Biznis koučing zlepšuje vzťahy v práci. Otázky počas koučovacieho procesu otvárajú nové obzory. Zavedenie koučingovej kultúry v tímoch tak obohacuje manažéra I samotný tím, keďže samotná otázka obohacuje manažéra i koučovaného člena tímu. Tým sa zasieva atmosféra vzájomného rešpektu a porozumeni do úrodnej zeme dobrých vzťahov na pracovisku, čo vedie k vysokej produktivite tímov. Je tak vytváraný výrazný rozdiel medzi pokynmi a príkazmi typickými pre direktívny štýl manažmentu, ktorý neprináša také pozitívne zmeny a výsledky.
- Biznis koučing rozvíja ľudské zdroje. Rozvoj ľudských zdrojov neznamená iba rozvoj pracovných schopností a zručností zamestnancov cestou vzdelávacích seminárov, či tréningov, ale najmä otvorenie cesty vnútorného potenciálu zamestnancov spoločnosti. Všetci máme potenciál, ktorý môže byť prostredníctvom koučingu uvolnený. Koučing umožňuje zamestnacom sa rozvíjať priamo v práci a tak zvyšuje ich efektivitu.
- Biznis koučing zlepšuje flexibilitu a adaptabilitu na zdolávanie všetkých druhov zmien, ako kľúčovej konkurenčnej výhody v dnešnom svete.
- Biznis koučing umožňuje motivovať. V dnešnej dobe ľudia pracujú z ich presvedčenia a nie donútenia. Biznis koučing tak pomáha ľuďom plne rozvinúť ich potenciál, sebapresvedčenie a tak výrazne zvýšiť kvalitu ich práce. Zároveň sú ľudia viac motivovaní byť produktívni a pracovať efektívne.

KOUČINGOVÝ PROGRAM PRE MANAŽÉROV:   Investíciou do rozvoja manažérov dokážu firmy významne ovplyvniť výsledky ostatných a tak i výsledky celej organizácie. Koučingový program je prispôsobený na mieru potrebám každého manažéra a pomáha mu rozvíjať manažérske kompetencie, generovať zisk a budovať tak úspešnú firmu.

INDIVIDUÁLNY ROZVOJOVÝ PLÁN:   Každý manažér má iné ciele, inú východiskovú pozíciu a iné potreby pre rozvoj svojich kompetencií. Individuálny rozvojový plán poskytne manažérom hĺbkovú analýzu ich potrieb v súlade s cieľmi organizácie a poskytne im jasný dlhodobý plán, vďaka ktorému sa môžu sústrediť na systematický rozvoj svojich zručností.


  •       Metódy firemného koučingu coachingu: individuálne alebo skupinové
  •       Miesto konania:  Bratislava (osobne), Slovensko resp. Online (Skype konzultácie)
  •       Dĺžka, trvanie odborného koučovacieho poradenstva: individuálne (na základe potrieb účastníka / klientov)
  •       Termíny konania: ASAP (poradenstvo, koučing a konzultácie organizujeme pravidelne, na základe vzájomnej dohody)
  •       Možnosť absolvovať odborné poradenstvo | konzultácie | tréningy: denná, individuálna (One to One) resp. skupinová
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  podľa potrieb (individuálne aj skupinové poradenské a konzultačné odborné sedenia)
  •       Kategória odborných poradenských stretnutí | konzultácii:  osobné / individuálne / skupinové / komunitné / tímové / firemné / iné
  •       Odborný garant koučovacích poradenských stretnutí: PhDr. Marek Horňanský, MBA. /dlhoročný kouč, poradca a mentor osobnostného a kariérneho rozvoja/
 
Cena firemných konzultácii už od:  49,- eur  /  koučovacie sedenie

(možnosť absolvovania odborných konzultácii - osobne alebo Skype)

objednávka kurzu školenia

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153