Školenia pre firmy | firemné kurzy a skupinové semináre pre organizácie


 

 • Vedenie, motivovanie a delegovanie pre vedúcich - manažéri a vedúci pracovníci sú tí, ktorí by mali efektívne vedieť motivovať, delegovať, kontrolovať riadiť či viesť svojich kolegov, spolupracovníkov alebo zamestnancov.  Cena kurzu už od:  550,- eur / skupina
  objednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Ako efektívne riešiť problémy vo firme - problémy a ich riešenia patria ku každodennej práci v akejkoľvek firme alebo organizácii. Ich úspešné zvládanie a hľadanie riešení prinášajú pokrok a rozvoj. Naučte sa riešiť problémy efektívne. Cena kurzu už od:  550,- eur / skupina
  objednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • HR hodnotiace pohovory vo firme - aj vo vašej firme sa pripravujú alebo už prebiehajú hodnotiace pohovory a hodnotiace rozhovory ? Chcete sa v tejto oblasti zlepšiť, spoločne s ďalšími kolegami či vedúcimi ? Potom je kurz pre Vás.. Cena kurzu už od:  550,- eur / skupina
  objednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Firemný zákaznícky servis pre obchod a predaj - dnešní zákazníci sú nároční. Konkurencia je dravá. O úspechu a neúspechu obchodných výsledkov firiem a organizácii, závisia neraz malé, ale podstatné rozdiely. Pripravte sa ne. Cena kurzu už od:  550,- eur / skupina
  objednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

   

 • Interná vnútropodniková komunikácia - komunikácia je základom porozumenia, spolupráce či budovania vzťahov. Na danom školení sa pozrieme na komunikáciu vo firme, medzi kolegami, vedením či zákazníkmi. Cena kurzu už od:  550,- eur / skupina
  objednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Krízový manažment a krízové riadenie - krízový manažment je prítomný všade tam, kde sa rozhoduje o ďalšom smerovaní firmy či organizácie. Naučte sa brať problémy ako výzvy, získajte zručnosti a vedomosti krízového manažmentu. Cena kurzu už od:  550,- eur / skupina
  objednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Firemný teambuilding - chcete si dopriať po tvrdej práci počas roka firemný tímbilding, pre seba, svojich kolegov a vedenie. Potom využite našu ponuku na firemné hry a aktivity, či už indoor alebo outdoor formou. Refresh pre firmu. Cena kurzu už od:  550,- eur / skupinaobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 


 

Firemné kurzy sú pre organizácie najefektívnejší a najprogresívnejší spôsob vzdelávania svojich zamestnancov. Kurzy a školenia sa šijú priamo na mieru organizácie, presne podľa požiadaviek klientov. To zaručuje, že školenie bude zohľadňovať potreby vedenia firmy aj zamestnancov.  Kurzy a školenia vieme pripraviť na základe objednávky takpovediac na klúč. Či už sa bude jednať o oblasť interného rozvoja manažérov, alebo o zákaznícky servis, individuálny alebo skupinový koučing, komunikáciu, motiváciu, alebo predajné zručnosti - pripravujeme ich so aj Výhody firemných % kvalitou. 

Výhody kurzov:
- možnosť lepšieho určenia vzdelávacích a rozvojových potrieb klienta
- úplné prispôsobenie sa obsahu vzdelávacieho programu potrebám spoločnosti a jeho zostavenia na mieru
- zameranie kurzu na jasne špecifikovaný ciel a riešenie konkrétnych situácií priamo z pracovného prostredia klienta
- vyššia ekonomická efektivita vzdelávania – prispôsobenie sa času, miesta konania kurzu, výhodnejšia cenová ponuka
- individuálny prístup k potrebám klienta
- možnosť otvoreného riešenia firemných záležitostí
- zlepšenie spolupráce v tíme

Prínos firemných kurzov pre Vašu spoločnosť:
- väčšia motivácia a profesionalita Vašich zamestnancov
- rozvoj vedomostí a zručností jednotlivých zamestnancov
- upevnenie a ujasnenie si vnútorných vzťahov, zlepšenie pracovných výsledkov
- stabilizácia pracovných tímov, ktorá podporí zníženie fluktuácie
- väčšia efektivita prác
- väčšia konkurencieschopnosť na trhu

Lektori a školitelia: sú odborníci vo svojom obore, sú pripravení prepájať náročné požiadavky z praxe s aktuálnymi poznatkami v danom obore, rešpektujú špecifiká jednotlivých cieľových skupín

Naše služby: konzultácie a poradenstvo v oblasti vzdelávania, analýza vzdelávacích potrieb, príprava vzdelávacích projektov, vedenie tréningových programov v uvedených tematických oblastiach, koučing jednotlivcov, prípadne tímov, videotréning priamo na pracovisku, následný rozbor záznamov, vyhodnotenie efektivity vzdelávania, spätná väzba od lektorov a návrh ďalšieho rozvoja zamestnancov

Cieľové skupiny:  konkrétne cieľové skupiny: riadiaci pracovníci, manažéri, asistentky, majstri, obchodníci…), všetci zamestnanci – príprava vzdelávacích projektov napr. efektívna komunikácia, asertivita, rozvoj tímovej spolupráce, starostlivosť o zákazníka, oblasť pracovného práva a pod.

Postup spolupráce v prípade Vášho záujmu:

1. Spracovanie a realizácia projektu:  príprava školiaceho projektu, oboznámenie sa s požiadavkami a problematikou Vašej firmy a zložením poslucháčov, kontaktovanie príslušných lektorov, spracovanie návrhu projektu (podľa Vašich kritérií), odsúhlasenie projektu a jeho predvedenie, spracovanie písomného materiálu, na základe požiadavky zákazníka spracujeme:, anketu s vyhodnotením vzdelávania, test na hodnotenie dosiahnutých znalostí, realizácia, zaistenie lektora, miesta realizácie vzdelávania, technického vybavenia, občerstvenie poslucháčov, prítomnosť nášho delegáta na akcii, vyhodnotenie realizovanej akcie, vyhodnotenie testov, vyhodnotenie z priebehu vzdelávania. Celý tento postup Vám prináša záruku, že pripravovaný program Vám prinesie maximálnu návratnosť vložených investícií.

2. Počet účastníkov:  optimálny počet účastníkov tréningových seminárov je 8 – 10 osôb v skupine. Maximálny počet odporúčame stanoviť na 15 osôb v rámci jednej vzdelávacej skupiny.

3. Dĺžka tréningového programu:  optimálna dĺžka tréningového programu sú dva jeden - dva dni. Tréningovým dňom sa rozumie cca 8 hodín výučby. (1 výuková hodina = 60 min.)

4. Materiály, pomôcky a vybavenie:  každý účastník dostane pracovný manuál, k lepšiemu zapamätaniu si preberanej látky využívame audiovizuálne pomôcky - flip chart, dataprojektor, videokameru.

5. Možné miesto konania vzdelávania:  v sídle Vašej spoločnosti, v mieste vybranom Vašou spoločnosťou, v našich učebniach. Z dôvodu plného sústredenia sa účastníkov na vzdelávanie, odporúčame konanie mimo pracoviska. V prípade potreby poskytujeme možnosť realizovať školenie v našich interných, školiacich priestoroch.


 • Dĺžka, trvanie firemných kurzov | seminárov / workshopov: min. 1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti ponúkaných kurzov a seminárov: začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania kurzov pre firmy a organizácie:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie
 •       Možnosť absolvovať kurzy | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím firemných školení / v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkané kurzy a semináre organizujeme pravidelne - min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenia  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 3 účastníci

firemne kurzy školenia

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153