Firemné školenie: "Krízový manažment a krízové riadenie | procesy krízového manažmentu"


      Anotácia firemného kurzu: krízový manažment, krízové riadenie, procesy krízového manažmentu. Chceli by ste sa dozvedieť krok po kroku ako krízový manažment funguje ? Ako manažovať procesy v prípade krízy v organizácii či firme ? Aký ľudia, aké kompetencie, aké postupy a metódy sú potrebné k tomu, aby bola akákoľvek kríza úspešne zvládnutá ? Ste člen manažmentu a máte záujem o strategické informácie a know how v tejto oblasti ? Alebo ste laik záujemca o danú problematiku a máte záujem získať vedomosti priamo do lektorov a školitelov v danej oblasti ? Na predmetnom školení sa dozviete všetky odpovede na Vaše otázky. Lektori Vám krok po kroku vysvetlia danú problematiku, odovzdajú informácie a naučia zručnostiam aplikovatelným priamo do praxe. Informujte sa na najbližšie možné termíny školení.

Ciele vzdelávacej aktivity:
- Pripraviť manažment a vykonávateľov na riadenie krízových situácií počnúc stanovením cieľov, určením spôsobu a metódy ich dosiahnutia, cez organizovanie prostriedkov na ich dosiahnutie - tak v kvantitatívnom obsahu, ako aj v kvalitatívne prípustnej norme – až po kontrolovanie, rozhodovanie, regulovanie dosiahnutých výsledkov a koordinovanie ďalšieho vývoja
- Poskytnúť účastníkom ucelený systém poznatkov zo základov krízového manažmentu a jeho nadväznosti na úlohy bezpečnostných služieb
- Pripraviť manažment a vykonávateľov na: splnenie hlavných úloh krízového manažmentu, predovšetkým na schopnosť vypracovať varianty vývoja krízy (vyhodnotiť silné a slabé stránky krízy),
prevenciu, predchádzanie vzniku kríz a krízových situácií, schopnosť analyzovať varianty zo systémového pohľadu a z hľadiska účasti jednotlivých subjektov na kríze (negatívne pôsobenie dôsledkov krízy), schopnosť prijať adekvátne riešenia, ktoré by boli použité v prípade vzniku krízy, schopnosť dostať krízu pod kontrolu a minimalizovať straty, vytvorenie predpokladov na riadenie, adekvátne reakcie na vzniknutú krízu a krízovú situáciu, pripravenosť na zásah na všetkých úrovniach (riadiace aj výkonné zložky krízového manažmentu musia okamžite reagovať na zistené skutočnosti), posudzovanie možných rizík a schopnosť analyzovať podmienky vzniku kríz, krízových situácií, formuláciu predpokladaného vývoja a priebehu krízy
- Naučiť účastníkov plánovať, rozhodovať a viesť ľudí pri vzniku krízovej situácie
- Dosiahnuť u účastníkov kurzu schopnosť aplikovať získané poznatky pri riešení krízových situácií
- Poskytnúť účastníkom všetky relevantné informácie v problematike krízového manažmentu

Vzdelávacia aktivita je určená pre: 
- Orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, iné orgán verejnej moci alebo iné právnické osoby alebo fyzické osoby
- Štatutárov, manažérov a riadiacich pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku s dokumentáciou krízového riadenia
- Zamestnancov štátnej správy, zamestnancov samosprávy, ale aj zamestnancov právnických osôb a podnikateľov, zástupcov verejnoprávnych inštitúcií, manažérov
- Široký okruh odborníkov prichádzajúcich do styku s dokumentáciou krízového riadenia
- Všetkých záujemcov o rozšírenie poznatkovej základne v oblasti krízového manažmentu
- Odborné vyškolenie vykonávateľov krízových dokumentácií
- Odborné vyškolenie a preškolenie zamestnancov

Tématická náplň školenia:
Strategický krízový manažment
príprava na krízu
ako predchádzať krízam
štíhla organizácia a jej význam v kríze
psychológia v kríze - ľudské faktory, trauma a jej dôsledky
komunikácia a realizácia zmien v krízovom stave
situačné vedenie ľudí v kríze
charakteristiky krízového manažéra a tréning potrebných zručností pre zvládanie krízy

Operatívny krízový manažment
rozpoznanie potreby zahájenia krízového riadenia firmy a krízovej komunikácie
vyhlásenie krízového manažmentu vo firme
prvé opatrenia po ustanovení krízového manažmentu
vplyv krízového stavu na vedenie ľudí
zriadenie krízového centra a jeho úlohy
tvorba a implementácia krízového plánu
zostavenie a riadenie tímov počas krízy
rýchla reakcia na výpadok výroby
reštrukturalizácia služieb
rýchle presadzovanie zmien

Krízová komunikácia
komunikácia s médiami a verejnosťou
komunikácia so zamestnancami firmy v krízovom stave
riešenie konfliktov počas krízy
úloha útvaru Styk s verejnosťou v čase krízy
Riešenie modelových situácií a nácvik potrebných zručností pre zvládanie krízy vo firme
personálne a riadiace opatrenia
komunikácia s externou verejnosťou
komunikácia so zamestnancami
komunikácia s odbormi v kríze

Stratégia a procesy krízové manažmentu:
SPRACOVANIE A PRIJATIE KOMPLEXNEJ STRATÉGIE KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU 
VYTVORENIE SYSTÉMU KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU A JEHO PRIEBEŽNÁ ÚPRAVA
PRIJATIE LEGISLATÍVY KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU A JEJ PRIEBEŽNÉ DOPLŇOVANIE A ÚPRAVA
VYTYPOVANIE MOŽNÝCH KRÍZ A ICH PREDPOKLADANÝCH NEGATÍVNYCH ÚČINKOV NA OSOBY
SPRACOVANIE KRÍZOVÝCH PLÁNOV NA OBDOBIE BPŠ, ALE AJ INÝCH TYPOV KRÍZOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ
POSTUPY PRI RIEŠENÍ PODNIKOVÝCH KRÍZ A VYTVÁRANIE KRÍZOVÝCH SCENÁROV
PRÍPRAVA NA RIADENIE KRÍZY, SPRACOVANIE METODICKÝCH POSTUPOV A PLÁNOV ČINNOSTÍ
KRÍZOVÝ ŠTÁB, ROLA KRÍZOVÉHO MANAŽÉRA A KRÍZOVÉHO ŠTÁBU PRI RIEŠENÍ KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ
PLÁNOVACIA ORGANIZAČNÁ OVPLYVŇOVACIA A KONTROLNÁ FUNKCIA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
TRVALÉ ZDOKONAĽOVANIE A MODERNIZÁCIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
VYKONÁVANIE SÚČINNOSTNÝCH CVIČENÍ A NÁCVIKOV A ZOVŠEOBECNENIE ZÁVEROV
EKONOMICKÉ HOSPODÁRENIE S MATERIÁLOM A TECHNIKOU KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
ZNIŽOVANIE RIZÍK V NADVÄZNOSTI NA VYHODNOTENIE MOŽNOSTI VZNIKU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ
CVIČNÉ SPOHOTOVOVANIE SYSTÉMU V PRÍPADE MIMORIADNYCH UDALOSTÍ MENŠIEHO ROZSAHU
ÚČINNÁ KONTROLNÁ ČINNOSŤ NA VLASTNOM STUPNI AJ V PODRIADENÝCH SÚČASTIACH SYSTÉMU
TRVALÉ MONITOROVANIE RIZIKOVÝCH JAVOV, HODNOTENIE ICH ÚROVNE A PRIJÍMANIE OPATRENÍ
DISKUSIA, PRAKTICKÉ CVIČENIA a PRAX

Výstupy zo školenia: uvedené vzdelávanie stavia na intenzívnom nácviku konkrétnych úsekov krízového manažmentu. V úvode sa pripravíme na štruktúru a obsah manažmentu počas vznikajúcej a prehlbujúcej krízi, vygenerujeme otázky a východiská podľa potrieb krízi či problému a následne si stanovíme jasný a praktický postup - ako riešiť krízy a problémy v krízovom manažmente. Zvyšok dňa precvičujeme a analyzujeme jednotlivé náročné situácie poskytovania krízovej spätnej väzby. Princípy efektívneho krízového manažmentu uplatňujeme v praxi vašej firmy či organizácie. Krok po kroku k pochopeniu princípov a metód práce krízového manažéra.


  • Dĺžka, trvanie firemných kurzov:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania firemných kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online školenia
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 3 účastníci
       Cena kurzu od:  550,- eur  /  skupina

chcem viac info

 firemne skolenia kurzy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153