Kurz:  "Negociačné zručnosti | umenie vyjednávania a negociácie pre business & management"


     Anotácia kurzu: chceli by ste získať zručnosti a schopnosti efektívne vyjednávať, či už ako manažér, obchodník, alebo riadiaci zamestnanec ? Mať vedomosti ako organizovať a viesť vyjednávanie v praxi ? Schopnosť vyjednávať je dôležitou zručnosťou a kompetenciou v pracovnom, kariérnom, ale aj vzťahovom a osobnom živote. Vyjednávanie, negociácia je úzko spätá s komunikáciou a umením sociálnych zručností. Ak sa chcete v tejto oblasti zdokonaliť, máte možnosť prostredníctvom tohto školenia načerpať potrebné kompetencie – ako na to. Školenie Vyjednávacie zručnosti I. je určené všetkým, ktorí majú obavy, či pri vyjednávaní obstoja, obávajú sa manipulácie alebo rýchlo prepadajú stresu, tréme, nátlaku.

Vyjednávanie je proces, ktorý sa skladá z troch základných fáz, rozčlenených do jednotlivých krokov. Vyjednávanie môže byť jednorazové, alebo viacetapové - dlhodobé. Potom sú výstupy posledného kroku záverečnej fáze súčasne vstupom pre prvý krok prípravnej fáze. Každé vyjednávanie je individuálne ako aj z pohľadu obsahu, jeho charakteru, času, miesta, tak aj z pohľadu zúčastnených strán, preto k nemu musíme pristupovať osobitne. Po dohode zúčastnených strán sa môžu niektoré kroky skrátiť, alebo aj vynechať.

Bežnou praxou vyjednávania je používanie rôznych taktík, taktických manévrov a fínt. Ich uplatnenie vyžaduje sebaovládanie, zvládanie vlastných emócií, vnímanie emócií partnera, znalosť neverbálnej komunikácie a mať schopnosť „čítať hru“. Úspech okrem iného spočíva aj v správnom výbere tej či onej taktiky, v jej načasovaní, využitia momentu prekvapenia, ale aj primeraného množstva použitých taktík, pretože ich veľké množstvo, môže byť kontraproduktívne. A nezabúdajme, že rovnaké „triky“ môže používať partner v rokovaní, preto je dobré ich poznať, aj keď ich neplánujeme použiť.

Spoznanie protistrany im môže pomôcť získať istotu a nájsť spôsob ako obstáť pred nátlakom a manipuláciou. Každý rozhovor so zámerom niečo získať ale aj rozhovor ku ktorému sme vyzvaní z neznámych dôvodov, predstavuje viac či menej typické vyjednávanie. Vyjednávame v profesii, v rodine v záujmových skupinách… Program je vhodnou súčasťou rozvojového vzdelávania, preto je vhodné aj pre manažérov, riadiacich pracovníkov, marketingových pracovníkov a obchodníkov, korporátnych vyjednávačov, pracovníkov štátnej a verejnej správy, pracovníkov prvého kontaktu s klientmi – verejnosťou. Pre hovorcov, zástupcov odborov alebo neziskových organizácií.

Ciele kurzu:
Poznať čo to je vyjednávanie a kedy má smyseľ vyjednávať.
Dokázať zvládnuť prípravu na vyjednávanie.
Zoznámit sa s možnými strategiami pri vyjednávaní.
Dokázať voliť a dobre pripraviť taktiku vyjednávaní.
Rozpoznať nátlakové techniky a dokázať sa im brániť.
Vedieť využívať asertívnu komunikáciu pri vyjednávaní.

Obsah kurzu:
Vyjednávanie v manažérskej praxi.
Znalosti, zručnosti a postoje potrebné pre vyjednávanie.
Reč tela pri vyjednávaní. Základné postoje.
Fáze a štruktura vyjednávaní.
Príprava na vyjednávanie – stanovovánie cielov a stratégia, BATNA.
Techniky a taktiky vo vyjednávaní.
Príprava protiopatrení proti jednacej strane, pravidla ústupkov a výmen.
Hladánie bodov, o ktorých možno vyjednávať.
Prekonávanie námietok.
Manipulatívne hry. Ako spoznať manipuláciu a dokázať ju zastaviť. Demanipulatívne techniky.
Modelové situácie – spätná väzba.
Príprava na skutočné vlastné vyjednávanie v spoľočnosti.

Tématické okruhy:
úvod do problematiky – prečo skúmať protistranu
typológia vyjednávačov – podľa preferencií
typológia vyjednávačov
podľa orientácie – podnikateľ, bavič, mysliteľ alebo partner
obávať sa, alebo neobávať protistrany
verbalita a neverbalita
trocha psychológie neuškodí
stratégie a taktiky vo vyjednávani
mäkké a tvrdé taktiky
umenie komunikácie
taktiky protistrany a ako im odolávať
čo robiť pri vyjednávaní
umenie negociácie
mediácia a riešenie konfliktov
vyjednavanie a negociacia
techniky negociacie
čo to je vyjednávanie? Kedy je vyjednávanie možné?
postoje k vyjednávaniu
vyjednávacie stratégie
vyjednávacie taktiky
príprava na vyjednávanie (chceme a môžeme vyjednávať?)
princíp COST (stojí vyjednávanie za to?)
vyjednávanie postavené na udržaní pozície – vlastnej výhody /tvrdé praktiky/
vyjednávanie postavené na záujmoch – zbližovanie pozícií /mäkké praktiky/
sily vo vyjednávaní
vyjednávanie – ohrozenia
ústupky vo vyjednávaní
ako prelomiť mŕtvy bod?
správanie počas vyjednávania
jednotlivé etapy a kroky vyjednávania
stanovovanie cieľov vyjednávania
spoznanie potrieb protistrany
postup a etapy vyjednávania
správanie počas vyjednávania
čo robia špičkoví vyjednávači
vyjednávanie ako zisťovanie
ako argumentovať
Záver – Voľná diskusia – Podpora – Networking

Po dokončení kurzu budete vedieť - ako sa vysporiadať aj so situáciami mnohostranného vyjednávania (so zapojením napr. rôznych štátnych a neštátnych subjektov), ako pracovať v spojenectvách, ako ustrážiť férový proces vyjednávania a ako neutralizovať informačnú či mocenskú nerovnováhu. Vyskúšame si rokovať proti partnerovi, ktorý využíva manipulatívne techniky, pod časovým stresom, ale povieme si aj, kedy má v jednaní miesto ospravedlnenie za naše vlastné pochybenia a prečo aj ústupky a ústretové kroky majú veľký význam pre dosiahnutie dohody (ak má byť dodržaná. Absolventov kurzu už neprekvapí, keď budú v reálnych vyjednávacích stretnutiach čeliť partnerovi so znalosťou Harvardskej školy vyjednávania, javu „ukotvenie“ či konceptu BATNA. Účastníci sa v praktických cvičeniach so spätnou väzbou a analýzou naučia nastavovať si hranice v jednodimenzionálnych jednaniach (napr. o cene) a vytvárať hodnotu vtedy, keď výsledkom musí byť dohoda s mnohými aspektmi (termíny, kvalita, cena, budúca spolupráca...) a každá zo strán má viacero požiadaviek aj viacero možností, čo ponúknuť vyjednávajúcemu partnerovi.


  •  Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1  deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu negociácie: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 2 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

kurz vyjednavanie skolenie ako vyjednavat

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153