Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz:  "Myšlienkové mapy | Mind Maps - ako byť efektívnejší, kreatívnejší a produktívnejší"


     Anotácia kurzu: „Mind Maps v praxi“ - ako byť efektívnejší, kreatívnejší a produktívnejší v praxi. "Skutočným zdrojom bohatstva a kapitálu v dnešnej dobe nie sú materiálne veci... je to ľudská myseľ, ľudský duch, ľudská predstavivosť a viera v budúcnosť." Steve FORBES  Vieme, že priemerný človek využíva len asi 10% svojho potenciálu. Rýchla a dynamická doba prináša potrebu robiť veci inak. Zmena medziľudských vzťahov, sociálnych systémov, manažmentu, firemnej kultúry, pružnosť na rýchlo meniace sa podmienky na trhu a v oblasti technológií. Spoločným menovateľom týchto zmien je ľudské myslenie. Aby sme robili veci inak, potrebujeme najskôr myslieť inak. Nastupuje potreba vzdelávania sa. „Mind Maps“ - osvojte si tohto úžasného osobného asistenta. Zvýšite produktivitu, kreatívnosť, ušetrite čas, osvojte si problematiku v úplne inom svetle. Budete kreatívnejší, dokážete vyjadriť svoj názor jasnejšie, zlepšíte tímovú spoluprácu, zrýchlite svoj odborný aj osobnostný rast.

Po skončení školenia budete okrem iného vedieť:
- čo sú to myšlienkové mapy a ako ich vytvoriť
- využiť myšlienkové mapy pre definíciu cieľov
- využiť myšlienkové mapy pre plánovanie času a projektov
- využiť myšlienkové mapy ku kreatívnemu riešeniu problémov
- využiť myšlienkové mapy pre plánovanie a riadenie porád
- využiť myšlienkové mapy pre prípravu prezentácií
- využiť myšlienkové mapy pre organizáciu informácií a učenie
- ako myslíme, jednáme a komunikujeme - IQ a EQ pre prácu a život
- praktické využitie na plánovanie, riešenie problémov, prezentáciu a odovzdávanie informácií a tímovú spoluprácu
- ukážky a cvičenia zostavené s ohľadom na prostredie a potreby účastníkov
- a ... mnoho mnoho iného

Obsah rozvojového programu / školenia:
Úvod do myšlienkových máp
Čo je myšlienková mapa
Myšlienková mapa ako efektívny nástroj na prípravu poznámok a zachytávanie myšlienok
Znaky myšlienkových máp
Používanie vhodných tvarov a správnej štruktúry
Používanie správnych farieb
Výhody myšlienkových máp
Ako lepšie a efektívnejšie plánovať
Ako lepšie a zvládať problémy a šetriť čas
Rozvíjanie tvorivosti a schopnosti komunikácie
Typy myšlienkových máp
Myšlienková mapa na projektové plánovanie, Myšlienková mapa na efektívne organizovanie času
Myšlienková mapa na podporu rozhodovania, Myšlienková mapa ako nástroj pre brainstorming
SWOT, Fishbone, Matrix
Rozdiely medzi myšlienkovou a pojmovou mapou, Hlavné znaky myšlienkových a pojmových máp
Tvorba myšlienkovej mapy prostredníctvom softvéru Xmind, Základné kamene myšlienkových máp – hlavný uzol, poduzol
IT realizácia myšlienkových máp
Vkladanie textu a formátovanie textu , Vkladanie obrázkov a ich úprava, skrývanie a odkrývanie uzlov a poduzlov
Prepojenie uzlov v Mind Maps (grafický odkaz, odkazy)
Prezentácia myšlienkovej mapy
Plnoobrazovkový režim zobrazenia myšlienkovej mapy & Microsoft PowerPoint
Možnosť nahrávania audio poznámok a príprava prezentácie
Ganttov diagram
Vizuálne zobrazovanie úloh s určeným začiatkom a koncom, ich plnením a priradením zdrojov
Export myšlienkovej mapy do praxe
Možnosti zdieľania myšlienkovej mapy
Zdieľanie myšlienkovej mapy na cloude a webe
Zdieľanie myšlienkovej mapy na interných sociálnych sieťach
Revízia myšlienkovej mapy v tíme
Pripomienkovanie myšlienkovej mapy konkrétnymi používateľmi
Praktické cvičenia na školení - systémom PRAX PRAX PRAX .-)

Metodológia a prístup k tréningom:
Interaktívne tréningy so zameraním na praktické precvičovanie daných tém a praktické cvičenia (zhruba 2/3 času trvania tréningu). Dôraz sa kladie aj na diskusiu a teoretickú bázu (asi 1/3 času trvania tréningu). Praktickému precvičovaniu jednotlivými účastníkmi predchádza oboznámenie sa s teóriou a odhalenie výsledkov alebo predstavenie štruktúrovanej (doporučovanej) formy. Každý účastník má možnosť niekoľkokrát v priebehu dňa vystúpiť. Po každom výkone účastník dostáva spätnú väzbu od kolegov a trénera buď formou slovnej spätnej väzby alebo v kombinácii s video a audio spätnou väzbou. 

Vytvorenie prostredia spolupráce a tímového ducha tak, aby sa účastníci otvorili a dôverovali trénerovi a skupine. Prostredia, kde je možné precvičovať jednotlivé kroky, robiť chyby a následne je možnosť ich opraviť. Variabilita aktivít a rôznorodosť materiálov. Tréning kladie na účastníkov nároky, najmä na zmenu na základe spätnej väzby a osvojenie si správnych návykov priamo v priebehu tréningu. Každý účastník si po každom bloku v priebehu dňa stanovuje vlastné ciele vo forme Osobného listu zlepšenia. Materiály a metodológia sú neustále zlepšované a aktualizované podľa najnovších poznatkov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti soft skills kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

soft skils treningy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153