Rekvalifikačný kurz: "Manažér riadenia kvality | kontrola kvality vo výrobe a distribúcii"


Anotácia kurzu: manažér riadenia kvality, kontrola kvality vo výrobe a distribúcii. Na tomto školení a kurze získate informácie o procesoch, metódach a prístupoch v oblasti riadenia a kontroly kvality. Máte záujem spoznať svet "kvality" a "kontroly" vo výrobnom procese, logistike a distribúcii ? Chcete spoznať obsah a náplň práce kvalitára ? Chcete sa v budúcnosti uchádzať o pracovnú pozíciu manažéra kvality ? Alebo si jednoducho potrebujete doplniť rekvalifikáciu o oblasti ktoré s tým súvisia ? Na predmetnom kurze RePass máte možnosť získať všetky potrebné informácie a zručnosti ktoré k tomu budete potrebovať. Investícia do školenia je investícia do seba samého. Informujte sa na najbližšie voľné termíny !

Cieľ kurzu:
Cieľom kurzu je naučiť a precvičiť problematiku kvality v bežnej výrobnej praxi
Cieľom kurzu je taktiež preškoliť nových pracovníkov na pozíciách v oblasti kvality
Kurz je taktiež vhodný aj pre uchádzačov o rekvalifikáciu.
Tento kurz je určený aj manažérom kvality, technikom kvality, technológom, členom tímov
Kurz je vhodný aj pre absolventov a nových pracovníkov na pozície v oblasti kvality

Obsah a osnova kurzu:
- Základné pojmy v manažmente kvality, vývoj manažmentov kvality.
- Aká je úloha kvalitára vo firme, čo má robiť, za čo zodpovedá.
- Princípy, požiadavky a odporúčania týkajúce sa systémov manažérstva.
- Najdôležitejšie normy v manažérskych systémoch s ktorými sa stretávame - VDA, TS, ISO, OHSAS
- Postup budovania systému kvality.
- Chyby, ktorým sa snažíme zabrániť
- Procesné riadenie
- Riadenie dokumentov a záznamov
- SPC základy štatistiky v manažérstve kvality
- Indexy spôsobilosti procesu, stroja, maradla

- Plánovanie kvality výrobku APQP
- FMEA základy
- Riadenie dodávateľov v dodávateľskom reťazci
- Problem solving: 8D report, Ishikawov diagram, 5 WHY...
- Vizuálny manažment
- Umenie prezentácie: ako zostaviť úspešnú prezentáciu
- Úvod do štíhlej výroby
- Audity kvality

- Proces riadenia ľudských zdrojov
- Vzdelávanie a výcvik, znalostný manažment
- Manažment kvality v etape návrhu a vývoja
- Plánovanie kvality

- Metrológia
- Manažment vo výrobe a realizačných procesoch,
- Meranie vo výrobných a realizačných procesoch
- Základy logistiky
- Management nakupovania
- Meranie výkonnosti procesov
- Spokojnosť zákazníkov a spôsoby zisťovania

- Manažment rizík
- Právne aspekty v manažmentoch kvality
- Neustále zlepšovanie
- Zhrnutie problematiky

Manažment kvality: zahŕňa metódy riadenia a analytické techniky, ktorých predmetom je riadenie kvality. Armand V. Feigenbaum potom definuje kvalitu takto: "Kvalita výrobkov je súhrn všetkých jeho konštrukčných a výrobno technických charakteristík, ktoré určujú úroveň, akú produkt naplní očakávania zákazníka." Riadenie kvality Táto oblasť zahŕňa metódy riadenia a analytické techniky, ktorých predmetom je riadenie kvality. Koncepcia kvality v organizáciách sú založené v zásade buď na normách a štandardoch (medzinárodných, národných či podnikových) alebo na koncepcii TQM (Total Quality Management) . Prístupy k riadeniu kvality sa takisto líši u organizácií poskytujúcich služby (pozri sektor služieb) a u výrobných organizácií (pozri sektor Výroba a priemysel), ktoré produkujú výrobky. Všetky komplexné metódy a štandardy riadenia kvality pomáhajú organizáciám nastaviť celkový systém riadenia tak, aby sa zabránilo negatívnym javom (nekvalite, chybám, rizikám, nákladom), ktoré sa prejaví vo výstupoch ich práce. Komplexné metódy nie sú len o papierovanie, ako si niekto môže myslieť. Spoločným znakom je snaha o neustále zlepšovanie tak, ako ho popisujú cykly zlepšovanie DMAIC alebo PDCA.

Záver: Cieľom kurzu poskytnúť jeho účastníkom teoretické znalosti a praktické zručnosti pre účinné manažovanie systému kvality vo svojich organizáciách. Obsah školenia v sebe zahŕňa všetky relevantné oblasti, s ktorými sa ako manažér kvality budete v praxi stretávať: terminológia, systém manažérstva kvality, terminológia, prehľad noriem radu ISO 9000, predchádzanie nezhodám verzus ich odhaľovanie, dokumentácia systému manažérstva kvality, norma ISO 19011, praktické cvičenie, personálne a komunikačné techniky, praktické cvičenie, manažérske zručnosti, praktické cvičenia, prípadové štúdie Účastník – by mal byť po absolvovaní kurzu schopný samostatne viesť a kontrolovať systém manažérstva kvality v rámci vlastnej organizácie. Obdrží certifikát manažéra kvality osvedčujúci, že v priebehu kurzu účastník zvládol na neho kladené požiadavky a úspešne absolvoval školenie


  • Dĺžka, trvanie rekvalifikačného UPSVaR školenia | semináru | kurzu: min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti ponúkaných UPSVaR kurzov a seminárov: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov pre verejnosť:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie
  •       Možnosť absolvovať kurzy | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkané kurzy a semináre organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenia  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
         Cena kurzu od: hradené UPSVaR

chcem viac info

rekvalifikačné kurzy ponuka repass

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153