Kurz:  "Vymáhanie pohľadávok | manažment správy a vymáhania pohľadávok v praxi"


    Anotácia vzdelávacieho kurzu: Vymáhanie pohľadávky je náročná úloha. Byť dlžníkom je dlhodobo záťažová situácia a preto k jej prežívaniu a riešeniu patria emócie. Na tomto workshope sa naučíte uzatvárať dohodu a pracovať pritom s plačom, strachom, panickou úzkosťou a hnevom dlžníka. Získané znalosti vám uľahčia komunikáciu, zefektívnia a urýchlia vymoženie pohľadávky a pomôžu udržať dobré mena veriteľa. Je dôležité začať vymáhať pohľadávku čo možno v najkratšej dobe po jej splatnosti, vtedy je najideálnejší čas aj najväčšia pravdepodobnosť na vymoženie pohľadávky, pretože neuhradené pohľadávky znamenajú problém a čím dlhší čas je pohľadávka neuhradená tým je problém väčší a teda menšia pravdepodobnosť vymožiteľnosti pohľadávky. Získajte zručnosti a vedomosri ako správne postupovať a amanažovať oblasť nevymožených pohľadávok. Obsahová náplň školenia:

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok
predchádzanie vzniku rizikových pohľadávok
spôsoby zabezpečenia pohľadávok
spôsoby, možnosti mimosúdneho vymáhania pohľadávok
postup pri vymáhaní pohľadávok, techniky vymáhania pohľadávok
Potreba profesionálneho vymáhania pohľadávok
možnosti pri vymáhaní svojej pohľadávky
rôzne typy dlžníkov a ich zvládanie, ovplyvňovanie, voľba vhodnej stratégie a komunikačného štýlu
nácvik zručností a charakteristiky efektívneho vymáhania pohľadávok
Všeobecné zásady asertívnej komunikácie
efektívna komunikácia
základy asertivity – ako asertívne prejaviť svoju požiadavku, odmietnuť
asertívne techniky a ich využitie v komunikácii
Postupy pri vymáhaní pohľadávok
štruktúra rozhovoru pri vymáhaní pohľadávok
techniky kladenia otázok – ako mať rozhovor pod kontrolou
argumentácia a ovplyvňovanie partnera – kroky, gradácia postupu
správne formulácie pri prvom, druhom a ďalších rozhovoroch (telefonátoch)
písomná komunikácia pri vymáhaní pohľadávok – maily, SMS, listy – upomienky
Telefonické vymáhanie pohľadávok
zásady správneho telefonovania
význam hlasu pri telefonovaní – intonácia a zafarbenie hlasu, tempo reči
techniky nadviazania kontaktu, vedenia a uzatvárania rozhovoru
zvládanie náročných situácií pri (telefonickom) rozhovore s dlžníkom

Tématické okruhy školení I.:
- Psychologické aspekty vymáhania.
- Prejavy a postupy dôslednosti v komunikácii pri vymáhaní.
- Dôrazné vymáhanie – databáza dôrazných formulácií.
- Profesionálna argumentácia v krízových a ťažkých situáciách
- Gradácia argumentácie, racionálny a emocionálny apel.
- Stratégie a taktiky v procese vymáhania (salámová taktika, fait accompli atď.).
- Konfliktné a záťažové situácie z praxe
- Typológia prejavov správania zákazníkov – neplatičov.
- Situačné techniky (zvládane negatívnych prejavov zákazníkov – neplatičov).
- Využitie asertívnych techník pri procese vymáhania.
- Zvládanie stresu po ťažkom rozhovore s neplatiacim zákazníkom
- Protistresové cvičenia a odporúčania pre pracovníkov, ktorí vymáhajú pohľadávky.
- Tréning modelových situácií z praxe

  Tématické okruhy školení II.:
- efektívne spravovanie pohľadávok
- zručnosť asertivity vo vymáhaní pohľadávok
- spôsoby zvládania námietok a argumentácie
- negatívne odpovede a ich formulácia
- zvládanie odmietnutia
- telefonovanie v časovom strese
- techniky zvládania stresu, psychohygiena a zvyšovanie odolnosti na stres
- nečisté a nátlakové praktiky vyjednávania – ich využitie a obrana voči nim

Ciele školenia
Rozvinúť schopnosť účastníkov efektívne a profesionálne komunikovať s neplatiacimi zákazníkmi.
Doplniť poznatky a zručnosti účastníkov o nové postupy a primerané techniky z oblasti vymáhania pohľadávok a argumentácie, a tým zvýšiť efektivitu pri vymáhaní.
Praktické odporúčania, ako lepšie zvládať stres a záťaž po ťažkom rozhovore s neplatiacim zákazníkom.

Vymáhanie pohľadávok - máme pripravené kurzy z oblasti pohľadávok a ich vymáhania aj žalovania všeobecne aj konkrétne. Pokiaľ ste pracovník oddelenia vymáhania pohľadávok vo firme, prípadne priamo pracujete ako vymáhač pohľadávok, tieto školenia a kurzy sú ideálne pre vás a to z hľadiska získania aktuálnych informácií ohľadom teórie a pravidiel, ako aj z hľadiska posilnenia schopností pri samotnej komunikácii s neplatičmi. Školenia sa hodia ale tiež aj pre podnikateľov alebo živnostníkov, ktorí majú problémy s uhrádzaním záväzkov načas zo strany iných subjektov, pretože prostredníctvom týchto seminárov získajú prehľad o možnostiach efektívnejšieho vymáhania pohľadávok. Niektoré školenia a kurzy sú zamerané aj na postupy pri podaní žaloby kvôli pohľadávke a tiež možnosti ohľadom návrhov na exekúcie.


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1  deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu "Vymáhanie pohľadávok": začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika / online
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 2 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

kurz vymahanie pohladavok ako vymoct pohladavky

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153