Kurz:  "Business finančné poradenstvo | financie, hypotéky, úvery, poistenie a praktická ekonómia pre prax"


Anotácia kurzu: školenie Business finančné poradenstvo - je vhodné pre bežných laikov, záujemcov o ziskanie ekonomických znalostí, ale aj zabehnutých podnikatelov či študentov, ako aj sprostredkovateľov finančného trhu, zamestnancov poisťovní či finančných inštitúcií, ako aj pre všetkých, ktorí pri svojej práci potrebujú objasniť danú problematiku. Osnovy kurzu sú zostavené v súlade o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo a v súlade a aktuálnym finančným trhom a ekonomikou. Absolvent kurzu nadobudne poznatky nielen o ekonomických vzťahoch na finančných trhoch, cash flow v ekonomike, finančných vzťahoch, kapitalovom trhu, oblasti uverov, hypotek či úverovania, o právnej úprave v oblastiach, ktoré priamo súvisia s poskytovaním finančného a investičného poradenstva, poznatky o jednotlivých finančných trhoch v SR, o tvorbe poistenia a nástrojoch investovania a mnoho mnoho iného.Cieľom kurzu je získať prehľad na finančnom a kapitálovom trhu. Po úspešnom absolvovaní obdržia účastníci osvedčenie.

OSNOVA KURZU - Business finančné poradenstvo:
Osobitné finančné vzdelávanie, ekonomické business poradenstvo
Členenie finančného trhu v SR a vo svete
orgány zodpovedné za reguláciu a dohľad nad finančným trhom
Právna úprava finančného sprostredkovania
zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
Právna úprava poisťovníctva
občiansky zákonník, zákon č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve
zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním motorového vozidla
Poistný trh a jeho druhy a odvetvia
životné poistenie a jeho produkty
neživotné poistenie a jeho produkty
zákonné poistenie, zaistenie
Analýza potrieb klienta, základy poistnej matematiky
Poistná zmluva, vznik, zánik a jej náležitosti
výluky z poistenia
práva a povinnosti zmluvných strán
Základné členenie finančného trhu v SR, jeho úlohy a funkcie
charakteristika sektorov
úlohy a funkcie sektorov
štatistické porovnanie významnosti v podmienkach SR
Právna úprava finančného trhu
Ústava SR
zákony, právne akty Európskej únie, právne odvetvia s dôrazom na Občiansky zákonník a Obchodný zákonník
Zákon č. 186/2009 Z.z.
finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo
odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť
register finančných poradcov
dohľad a sankcie
Zákony súvisiace s predmetom podnikania
Zákon o poisťovníctve č. 8/2008 Z.z.
Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistný trh a jeho segmentácia
životné poistenie a jeho produkty
neživotné poistenie a jeho produkty
zaistenie, jeho úlohy a význam
zákonné poistenie, jeho úlohy
Základné princípy poistenia a zaistenia
Poistná zmluva a jej náležitosti
poistná zmluva v životnom poistení
poistná zmluva v neživotnom poistení
výluky z poistenia, práva a povinnosti
práva a povinnosti zmluvných strán plynúce z poistnej zmluvy
Poistné riziko, základné pojmy
druhy poistného rizika
spôsoby eliminácie poistného rizika
Analýza potrieb klienta
Základné princípy a postupy pri analýze potrieb
získavanie informácií
spracovanie získaných informácií
využitie získaných informácií pri spracovaní podkladov pre analýzu klienta

Výstupné vedomosti po kurze / školení:
Po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi. Dokážete: efektívne rozumieť finančnému sektoru, pojmu financíi, cash flow v podnikani, oblasti uverovania, hypotek, poisťovnictva, kapitalovemu trhu a tiež v širšom merítku, kapitálovým a investičným pojmom. Úspešným zvládnutím predmetných finančných a ekonomických oblastí si pripravíte základ pre Váš ďalší rozvoj a rast a ..mnoho mnoho iného.


  • Dĺžka, trvanie školenia | semináru | kurzu: min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti ponúkaných kurzov a seminárov: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov pre verejnosť:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie
  •       Možnosť absolvovať kurzy | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkané kurzy a semináre organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2022)
  •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenia  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
      Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

kurz financie skolenie business finance training

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153