Kurz:  "Hodnotenie zamestnancov | hodnotiace pohovory zamestnancov & hodnotiace nástroje pre manažérov"


    Anotácia vzdelávacieho kurzu: chystáte sa na hodnotiace pohovory ? Máte pred sebou hodnotenie zamestnancov vo firme ? Chcete byť pripravený na efektívne a produktívne hodnotenie pracovníkov a zamestnancov ? Hodnotiace pohovory so zamestnancami sú jedným zo základných manažérskych nástrojov osobného rozvoja a motivácie. Akým spôsobom hodnotiť výkon, pracovné správanie a potenciál zamestnanca? Čo všetko zahrnúť do hodnotiaceho pohovoru so zamestnancom ? Je hodnotiaci pohovor viazaný na kompetenčné modely a systém odmeňovania? To všetko a najlepšie príklady z praxe sa dozviete na tréningu a školení s našimi lektormi. S témou hodnotiacich pohovorov úzko súvisí aj termín personálny manažment - pojem, ktorý vyjadruje obsah a úlohy personálneho manažmentu. Ten istý obsah vyjadruje tiež pojem riadenie ľudských zdrojov. Personálny manažment môžeme teda definovať ako ucelený systém obsadovania pracovných miest v podniku, formovania pracovných vzťahov v podnikovom procese a vytvárania optimálnych podmienok na využitie personálu podniku. Cieľom kurzu hodnotiace pohovory zamestnancov je zasvätiť záujemcov do obsahu nástrojov personálneho manažmentu, personálnej práce a riadenia ľudských zdrojov z pohľadu hodnotenia, motivácie, rastu a ďalšieho rozvoja pracovníkov.

Po skončení kurzu budete ovládať:
poznať mechanizmy pôsobiace v prenose informácií v medziľudskej komunikácii,
poznať kritériá a filozofiu hodnotenia zamestnancov,
poznať štruktúru vedenia hodnotiaceho rozhovoru
poznať zásady zvládania ťažkých situácií pri vedení hodnotiaceho rozhovoru a zvládania námietok.
Význam hodnotenia v personálnej práci manažéra
Význam hodnotenia pre prácu zamestnanca
Systém hodnotenia pracovníkov v organizáciách
Zásady efektívneho prenosu informácií ako predpoklad vedenia rozhovoru so zamestnancom
Štruktúra vedenia hodnotiaceho rozhovoru, etapy vedenia hodnotiaceho rozhovoru
Zvládanie prvkov verbálnej a neverbálnej komunikácie počas hodnotiaceho rozhovoru
Posudzovanie silných a slabých stránok zamestnanca
Identifikácia potrieb zamestnanca pre výkon kvalifikovanej práce
Zásady dávania a prijímania spätnej väzby
Ťažké situácie pri hodnotení
oboznámiť sa s podstatou a úlohami personálneho manažmentu
objasniť povinnosti manažérov a vedúcich v personálnej oblasti
vymedziť vplyvy v oblasti personálneho manažmentu v organizácii
vysvetliť postup v pracovných analýzach a metodiku projektovania práce
poukázať na spôsoby plánovania personálneho zabezpečenia
preskúmať možnosti prípravy a výberu pracovníkov z interných a externých zdrojov
objasniť potrebu rozvoja pracovníkov
poznať možnosti stimulácie a odmeňovania pracovníkov
.....a mnoho mnoho iného

Osnova vzdelávacieho školenia:
Personalistika, personálny manažment a riadenie ľudských zdrojov
Hodnotiaci pohovor – formalita alebo nástroj rozvoja?
Ciele hodnotiaceho pohovoru
Ročné hodnotiace pohovory
Podklady pre prípravu individuálnych hodnotiacich pohovorov
Správne nastavenie hodnotiacich kritérií
Vnímanie a zapojenie zamestnanca do sebahodnotiaceho procesu
Techniky vedenia ročného pohovoru
Štruktúra hodnotiaceho pohovoru
Chyby pri vedení hodnotiacich pohovorov
Zvládanie náročných situácií v hodnotiacom rozhovore
Výstupy a nastavenia optimálneho rozvoja zamestnanca
Praktické príklady z praxe
Vymedzenie funkcie personalistiky
Kariéra a jej vývoj – krok po kroku
Funkcie personálneho manažmentu
Podstata a úlohy v oblasti riadenia ľudských zdrojov
Systémový prístup k personalistike
Organizácia personálneho oddelenia a personalistika
Určovanie počtu a druhov manažérov, Vnútorné a vonkajšie podmienky a informačné zdroje
Finančné podmienky, Stratégie, Technológie, Kultúra a filozofia organizácie
Štýl vedenia manažérov v organizácii
Personálne plánovanie, Príčiny potrieb, Pracovná analýza a navrhovanie práce, Charakter práce
Analýza práce, Hodnotenie obsahu práce, Využitie informácií v praxi analýzou
Normy pre pracovný výkon
Zvyšovanie kvalifikácie, talent manažment vo firme
Hodnotenie pracovného výkonu, Účel hodnotenia pracovných výkonov, Ako hodnotiť pracovné výkony
Prepúšťanie a outsourcing vo firmách
Fluktuácia a možnosti jej eliminácie v organizácii
Odmeňovanie, motivovanie a prax
Iné poznatky aplikovatelné do praxe personálneho manažmentu a riadenia ľudských zdrojov

Výstupné vedomosti po školení: Po absolvovaní kurzu „Hodnotiace pohovory zamestnancov“ získate vedomosti o zásadách a vedomostiach personálneho manažmentu, hodnotenia, práce s ľudmi v organizácii, motivovaní a možnostiach rastu, ako aj zvyšovania produktivity a výkonu zamestnancov. Pochopíte systém hodnotenia ako súčasť kompetencií manažéra, nadobudnete praktické zručnosti v používaní metodiky hodnotenia. Osvojíte si sociálne zručnosti potrebné pri vedení hodnotiaceho rozhovoru, nájdete si vlastný, individuálny prístup k vedeniu a motivovaniu ľudí. Pripravíte vedúcich pracovníkov, ktorí sú v pozícii hodnotiteľa, na vykonanie hodnotenia svojich spolupracovníkov v zmysle platných predpisov firmy a zefektívnite si tak manažérsku zručnosť. Naučíte sa, využiť hodnotiaci pohovor ako personálny nástroj na motiváciu pracovníkov.


  •  Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1  deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu hodnotenie zamestnancov: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 2 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

kurz hodnotiace pohovory skolenie ako hodnotit

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153