Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz:  "Time Manažment | časový manažment v osobnom a pracovnom živote manažéra"


      Anotácia kurzu: časový manažment, time manažment, stres v práci a osobnom živote. Viac ako 80% zamestnancov bojuje s nedostatkom času, prokrestináciou či stresom pri pracovnom výkone. Najväčšou prekážkou pri manažovaní času nie sú rýchlo tikajúce hodiny, ale skôr nedostatok disciplíny a mentálneho sústredenia sa na danú úlohu v danom momente. Často naše myšlienky zablúdia inam, než kde sa fyzicky nachádzame. Nesústredíme sa na prítomnosť, ale zalamujeme ruky nad tým, čo všetko nás ešte čaká. Skoncujte so žrútmi času a zlej nálady ! Získajte inšpiráciu, konkrétne tipy, metódy a techniky na zlepšenie kvaity Vášho osobného, pracovného i vzťahového života !

      Ste pod stresom ? Kurz time management a stres manažment - plánovanie a priority vás oboznámi s technikami stanovenia si priorít z dlhodobého horizontu aj pri dennom plánovaní. Zistíte ako identifikovať a eliminovať vašich osobných zlodejov času. Spoznáte, aké dôsledky môže mať stres na vašu emocionálnu, fyzickú či psychickú stránku, a ako sa stresu dokážete vyvarovať. Školenie vám dodá motiváciu na dokončenie začatých vecí. Zvýši sa vaša produktivita a efektivita a dosiahnete rovnováhu medzi vašim súkromným a pracovným životom.Cieľom školenia je, naučiť účastníkov organizovať si pracovný čas, poznať najväčších „časožrútov“, vedieť s nimi bojovať, vedieť si určovať ciele a priority, rozpoznávať dôležité úlohy od nepodstatných, rozlišovať pracovný čas od osobného, uvedomenie si významu a potreby osobného priestoru v profesionálnej kariére, osvetlenie problematiky delegovania a jeho významu.

 • Obsah kurzu:
  - Stanovovanie cieľov
  ciele ich význam, dôležitosť a formulácia
  dlhodobé a krátkodobé ciele
  ako pracovať efektívnejšie stanovením cieľov
  praktické precvičovanie stanovovania dlhodobých, strednodobých a krátkodobých cieľov
  - Stanovovanie priorít
  stanovovanie priorít, Eisenhowerov princíp
  ako vhodne a správne povedať „nie“
  syndróm „vyhorenia“
  praktický nácvik identifikácie priorít a realizácia svojej časovej matice
  - Plánovanie času a aktivít
  vytvorenie plánu osobnosti
  pravidlá plánovania – denné plánovanie, využitie prostriedkov plánovania
  zlodeji času – predchádzanie a redukovanie vyrušení pri práci
  krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plánovanie
  zvládanie riadenia vlastného času, ako vyhrať boj s časom
  praktický nácvik plánovania a využitia dostupných plánovacích prostriedkov
  - Delegovanie
  delegovanie – jeho význam, formy, výhody, neoddeliteľná súčasť riadenia, ako správne delegovať
  praktický nácvik delegovania z pohľadu možností jednotlivých absolventov kurzu
 •         Zlodeji času
  Spoznanie zlodejov, ktorí Vás najviac okrádajú o drahocenný poklad času na život
  Vonkajší a vnútorní zlodeji času
  Ako vstupujú zlodeji do Vášho časového priestoru
  Technika zabezpečenia vstupných dverí – aby ste už zlodejov nepozývali na návštevu
  Premena zlozvykov na návyky alebo ako zmeniť vnútorných zlodejov na darcov času
  Podrobný audit a „Smart analýza“ vlastných zlodejov času
  - Plánovanie úloh a aktivít v čase
  Metodika a techniky plánovania podľa princípov 5. generácie
  Plánovanie cieľov a priorít
  Plánovanie činností a potrebných zdrojov na ich realizáciu
  Definovanie parametrov úloh
  Dôležitosť a naliehavosť úloh – analýza na úrovni štyroch kvadrantov
  Praktický tréning a analýza na plánovanie dôležitých a naliehavých úloh
  Ako zastaviť kolotoč zhonu a neustáleho nestíhania vhodným riadením a plánovaním času
  - Destilácia úloh
  Krátkodobé a dlhodobé plánovanie
  Plánovanie cyklicky sa opakujúcich úloh a činností
  Riešenie konfliktov priorít a kritických úloh
  - Nástroje a pomôcky pre plánovanie a riadenie času
  Myšlienkové mapy a možnosti ich využitia pri plánovaní
  Tvorba vzorov a šablón pre opakované použitie
  Informačný manažment
  Vývoj nástrojov zvyšujúcich produktivitu, Iné

 

Výstupné vedomosti: prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie - zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií a audiovizuálneho záznamu, skupinové a individuálne riešenia situácií z praxe - využitie konkrétnych zážitkov lektorov a účastníkov kurzu.vďaka novým zručnostiam a vedomostiam, budete môcť organizovať svoj čas efektívnejšie. Absolvovaním kurzu Time a Stress Manažment v praxi života - získate schopnosť identifikácie a nápravy nedostatkov v plánovaní svojho dňa. 


 •  Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1  deň 
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
 •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 2 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2022)
 •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

kurz timemanagement training anti stress

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153