Aktuálne "manažérske kurzy a školenia":

 • Manažérske zručnosti a kompetencie manažéra - ste v riadiacej funkcii ? Potom sa stretávate s témami ako motivácia, delegovanie, komunikácia, odmeňovanie, vedenie či riadenie ľudí. Získajte zručnosti manažéra. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Stres manažment - neustály tlak, vypätie, pracovné nasadenie, aktivita, komunikácia, práca so zákazníkmi, pracovné vzťahy s kolegami a šéfstvom, osobný a vzťahový život. To sú oblasti ktoré sú predmetom školenia stres manažmentu. Cena kurzu:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Manažér a vedúci ako kouč - koučing v praxi manažéra a riadiaceho pracovníka. Získajte poznatky a praktické zručnosti ako riadiť a viesť iných ľudí vďaka koučingu. Skvelý tréning pre každého kto sa chce viac zlepšiť a rozvinúť. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Ako riadiť a viesť úspešný tím - úspech firmy, ale aj vedúceho pracovníka závisí od jeho ľudí. Ich rozvoj, rast, motivácia, loajalita a spolupráca má za násldok úspech, či pád. Získajte skúsenosti a naučte sa riadiť oveľa efektívnejšie. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastník objednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • HR personalistika - práca s ľudskými zdrojmi, HR oblasť, nábor a výber zamestnancov. To je len pár tém, ktoré sú obsaho školenia a kurzu. Naučte sa a získajte vedomosti a zručnosti z oblasti personálneho manažmentu v praxi. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Ako viesť manažérske porady - naučte sa efektívne viesť porady. Ste manažér či vedúci a chcete získať zručnosti vedenia mítingov a pracovných stretnutí. Potom je tento kurz ideálny pre Vás a Vašich podriadených. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Ako na TeamBuilding - chcete pripraviť pre svojich pracovníkov, zamestnancov či firmu Teambuilding na mieru ? Potom je školenie určené pre Vás. Investujte do školenia, získajte maximum na predmetnom školení. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Hodnotiace pohovory zamestnancov - naučte sa zrealizovať efektívne a produktívne hodnotiace pohovory. Krok po pkroku získajte zručnosti a nástroje ako hodnotiť zamestnancov v praxi. Získajte nástroje ako na to. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Manažér vo výrobe - pracujete vo výrobnej sfére, kde ste aktívny ako vedúci vo výrobe, poprípade ako manažér ? Máte na starosti výrobu a ľudí ? Otestujte naše školenie na získanie zručností pre výrobnú sféru a prax. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Manažérske vyjednávanie - umenie vyjednávania v manažmente či obchodnom styku. Ste manažér vo firme, ktorý sa stretáva s klientmi, zákazníkmi, pracovníkmi či zamestnancami a vyjednávate ? Investujte don seba. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Časový manažment - ako narábať s časom, ako efektívne rozdeliť svoj deň, ako si naplánovať aktivity, ako správne veci delegovať, ako si stanoviť priority, ako sa vysporiadať so žrútmi času - je len pár tém z danej školiacej oblastiCena kurzu od:  135,- eur / 1 účastník objednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

Aktuálne kurzy "obchodných a predajných zručností":

 • Umenie obchodu a predaja  pre obchodníkov - ak ste obchodník, predajca, nákupca či obchodný reprezentant viete, že vzdelávanie je najlepšia investícia. Na tomto kurze sa dozviete tie najlepšie obchodné prístupy, techniky a metódy. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Negociácia a úspešné obchodné vyjednávanie - ako vyjednávať v obchode, službách a nákupe. Umenie vyjednávania je pre profesionálov v oblasti nákupu, predaja a sprostredkovania dôležitým nástrojom pred konkurenciou. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Náročný zákazník a klient - stretávate sa vo svojej obchodnej či predajnej praxi s klientami a zákazníkmi, ktorí sú nároční na komunikáciu, jednanie, negociáciu či vzťahy ? Psychológia náročného klienta je pre Vás na tomto školení. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Tréning telefonických operátorov call centra - školenie v oblasti telefonických zručností. Ako komunikovať efektívne telefonicky so zákazníkmi a klientmi ? Tréning Vám sprostredkuje informácie a zručnosti pre prax. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Marketing a marketingové kampane - ako sa odlíšiť od konkurencie ? Ako byť vo svojej oblasti o krok vpred ? Ako sa vedieť vo svoje oblasti dobre prezentovať a efektívne "predať" ? Na tieto a ďalšie otázky nájdete odpoveď na kurze. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Tímový vedúci obchodného tímu - ste aktívny ako obchodný manažér či vedúci tímu obchodníkov alebo predajcov ? Chcete svoj tím refreshnuť na produktívnejší level, viac ziskov, viac financií, viac motivácie. Investujte do vzdelávania !. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Mystery Shopping - máte prevádzku, obchod či firmu a chcete získať objektívne hodnotenie na zamestnancov, zakaznicky servis či kvalitu aranžovaného tovaru na predajni ? Potom získajte info o Mystery Shoppingu pre prax. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Vymáhanie pohľadávok - pracujete v oblasti manažmentu vymáhania pohľadávok ? Potom je dané školenie práve pre Vás. Naučte sa manažovať ako správne postupovať pri vedení a riešení vymáhania pohľadávok priamo v praxi. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 

Aktuálne kurzy "komunikačných zručností": 

 • Manažérska a zamestnanecká komunikácia - interná firemná komunikácia medzi kolegami, zamestnancami a šéfom je nesmierne dôležitá. Vplýva na procesy, produktivitu práce, vzťahy aj fluktuáciu. Zlepšite si komunikačné zručnosti.  Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Prezentačné zručnosti - chcete sa naučiť skvelo prezentovať a vystupovať ? Odbúrať strach z vystúpenia či davu ?  Získať zručnosti v rétorike, komunikácii, prezentovaní a lektorovaní ? Potom je toto školenie ideálne práve pre Vás. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Komunikačné zručnosti a asertivita - .komunikácia je nástroj, ktorý vplýva na vzťahy, kvalitu života, kariéru a osobný život. Ak chcete zlepšiť svoje verbálne aj neverbálne zručnosti a vedomosti v oblasti rétoriky máte možnosť. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Ako na manipuláciu - školenie sa dotýka tém ako komunikácia, manipulačné techniky, nezdravá a manipulatív na komunikácia, nezdravé pracovné vzťahy a pod. Naučte sa anti manipulatívnym technikám a zručnostiam pre život. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Emočná inteligencia - emočná inteligencia a sociálna inteligencia pre prax života. Ako využívať svije schopnosti, ako zlepšiť kontakt s ľuďmi sa dozviete na tomto tréningovom škoelení. Individuálne alebo kolektívne vzdelávanie. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Mikroexpresia tváre - mikroexpresia tváre a neverbálna komunikácia tváre je pre záujemcov a účastníkov školenia, ktorí sa chcú naučiť čítať druhých ľudí, ich emócie a ich pocity či komunikáciu v kontakte a sociálnej interakcii. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Profesionálna asistentka - pracujete vo firme či organizácii ako asistentka, poprípade sekretárka či office manažérka. V tom prípade doplňte znalosti o profesionálnej asistentke na danom školení od lektorov priamo z praxe. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Neverbálna komunikácia - neverbálna komunikácia a reč tela je školenie na to, aby ste sa naučili čítať druhých ľudí, to ako komunikujú ako sa správajú a prečo konajú tak či onak. Školenie je pre záujemcov o ďalšie vzdelávanie. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Mimokultúrna komunikácia - pracujete vo firme, kde sa stretávajú rôzne kultúry a ľudia zo zahraničia ? Chcete zlepšiť svoje komunikačné a vzťahové zručnosti v kontakte s cudzincami a zahraničnými pracovníkmi ? Kurz je pre Vás.. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Facilitačné zručnosti - pracujete s tímom či skupinami a chceli by ste získať či zdokonaliť svoje zručnosti v oblasti facilitácie skupín ? Potom máte skvelú možnosť k tomu, aby ste sa to naučili a okamžite použili vo svojej praxi. Cena kurzu od:  135,- eur / 1 účastníkobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

Aktuálne školenia "projektový manažment": 

 •       Ako zvládať prokrastináciu v práci - bojujete s tým, že neustále odkladáte svoje pracovné úlohy či povinnosti bokom ? Stáva sa Vám že nestíhate ? Máte dojem, že ste v jednom kole a úlohy máte neustále nespracovaná ? Potom je kurz pre Vás. Cena kurzu od:  135,- eur / deňobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

     

 • Projektové riadenie a projektový manažment - na tomto školeni sa pozriete na projektový manažment a projektové riadenie. Získate zručnosti a vedomosti potrebné pre oblasť projektového manažmentu. Staňte sa zručným v danej oblasti. Cena kurzu od:  135,- eur / deňobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Prince 2 projektové riadenie - ide o celosvetovú metódu projektového riadenia, ktorú môžete absolvovať aj na Slovensku vďaka lektorom a školitelom z praxe. Certifikácia a príprava na skúšky Prince 2 so zárukou úspechu po štúdiu. Cena kurzu od:  249,- eur / deňobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Sociálne zručnosti pre projektových manažérov - aj projektový manažéri majú potrebu zlepšovať sa v sociálnych a psycho sociálnych či komunikačných a vzťahových zručnostiach. Využite možnosť a doprajte si predmetný kurz. Cena kurzu od:  135,- eur / deňobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

Aktuálne "rozvojové kurzy a školenia": 

 • Tréning mozgu - chcete zlepšiť svoje pamäťové funkcie, naboostovať vlastný mozog, vyladiť koncentráciu na úlohy a ciele ? Potom je dané školenie ideálne pre Vás. naučte sa využívať svoj potenciál na maximum. Cena kurzu od:  135,- eur / deňobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

     

 • Home Office - na tomto školení získate informácie, znalosti a know how pre efektívnu a produktívnu prácu z domu. Vďaka tomuto školeniu budete mať možnosť získať poznatky na to, ako pracovať Home Office produktívne. Cena kurzu od:  135- eur / deňobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • GDPR ochrana údajov - ochrana osobných údajov, známa pod skratkou GDPR. Kurz je určený podnikatelom, právnikom, zamestnancom a pracovníkom ktorých uvedená problematika pracovne zaujíma pre prax. Cena kurzu od:  135,- eur / deňobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Relaxačné cvičenia v práci - kurz pre všetkých pracujúcich, pre zamestnancov a pracovníkov ktorí potrebujú v pracovnom procese ziskať psychické aj fyzické sily, refreshnúť seba svoje telo, mozog aj psychiku v praxi. Cena kurzu od:  135,- eur / deňobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Assessment centrum - kurz a školenie nielen pre personalistov a HR pracovníkov. Na tomto tréningu sa dozviete všetky informácie a know how ako Assessment centrum pripraviť, organizovať a previesť. Cena kurzu od:  135,- eur / deňobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Acces Bars metóda - ezoterické prvky, psychologický základ. Aj tak by sme mohli definovať túto liečiacu a rozvojovú metódu, ktorá ponúka pre záujemcov možnosti na vlastný sebarozvoj a osobný či profesný rast. Cena kurzu od:  135,- eur / deňobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

Aktuálne "firemné kurzy a workshopy": 

 •      Vedenie, motivovanie a delegovanie pre vedúcich - manažéri a vedúci pracovníci sú tí, ktorí by mali efektívne vedieť motivovať, delegovať, kontrolovať riadiť či viesť svojich kolegov, spolupracovníkov alebo zamestnancov. Investujte do rozvoja. Cena kurzu od:  550,- eur / deňobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

     

 • Ako efektívne riešiť problémy vo firme - problémy a ich riešenia patria ku každodennej práci v akejkoľvek firme alebo organizácii. Ich úspešné zvládanie a hľadanie riešení prinášajú pokrok a rozvoj. Naučte sa riešiť problémy efektívne. Cena kurzu od:  550,- eur / deňobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • HR hodnotiace pohovory vo firme - aj vo vašej firme sa pripravujú alebo už prebiehajú hodnotiace pohovory a hodnotiace rozhovory ? Chcete sa v tejto oblasti zlepšiť, spoločne s ďalšími kolegami či vedúcimi ? Potom je kurz pre Vás.. Cena kurzu od:  550,- eur / deňobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Firemný zákaznícky servis pre obchod a predaj - dnešní zákazníci sú nároční. Konkurencia je dravá. O úspechu a neúspechu obchodných výsledkov firiem a organizácii, závisia neraz malé, ale podstatné rozdiely. Pripravte sa ne. Cena kurzu od:  550,- eur / deňobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 •      Interná vnútropodniková komunikácia - komunikácia je základom porozumenia, spolupráce či budovania vzťahov. Na danom školení sa pozrieme na komunikáciu vo firme, medzi kolegami, vedením či zákazníkmi, podľa Vašich potrieb.. Cena kurzu od:  550,- eur / deňobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

     

 • Krízový manažment a krízové riadenie - krízový manažment je prítomný všade tam, kde sa rozhoduje o ďalšom smerovaní firmy či organizácie. Naučte sa brať problémy ako výzvy, získajte zručnosti a vedomosti krízového manažmentu. Cena kurzu od:  550,- eur / deňobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 

 • Firemný teambuilding - chcete si dopriať po tvrdej práci počas roka firemný tímbilding, pre seba, svojich kolegov a vedenie. Potom využite našu ponuku na firemné hry a aktivity, či už indoor alebo outdoor formou. Refresh pre firmu. Cena kurzu od:  550,- eur / deňobjednávka kurzu školeniaobjednať kurz školenie

 


 • Dĺžka, trvanie kurzov | seminárov / workshopov: min. 1 deň 
 • Úroveň obtiažnosti ponúkaných kurzov a seminárov: začiatočníci / pokročilí
 • Miesto konania kurzov pre verejnosť:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
 • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie
 •       Možnosť absolvovať kurzy | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
 •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
 •       Termíny konania: ASAP (ponúkané kurzy a semináre organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
 •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
 •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenia  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
 •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník

 

kurzy skolenia koucing bratislava

 • Všetky naše kurzy a školenia Vám pripravíme priamo na mieru. Od termínov školení až po samotný obsah a formu školenia - máte možnosť vyťažiť z našej ponuky maximum. Vyberte si z našej pestrej ponuky - odborných kurzov, školení, seminárov a koučingu. Investujte do seba a svojho rozvoja !
 • Nenašli ste v našej ponuke kurz alebo školenie, ktoré hľadáte ? Nevadí. Napíšte nám a my Vám kurz alebo školenie pripravíme. Naši skuseni lektori a školitelia Vám prinesú nielen teoretické, ale predovšetkým praktické skusenosti z praxe. Získajte maximum - najlepší pomer cena a výkon !

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153