Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz:  "Manažér v sociálnych službách a zdravotníctve | manažérske zručnosti v praxi riadenia"


      Anotácia kurzu: Manažér v sociálnych službách a zdravotníctve, manažérske zručnosti v praxi. Aj Vy máte možnosť riadiť či viesť v oblasti sociálnych alebo zdravotných služieb ? Máte vedúcu pozíciu, či už ako vedúci alebo manažér ? Máte na starosti menší kolektív, alebo istý počet zamestnancov ? Poprípade sa Vám táto možnosť ponúka ? Chcete sa preto naučiť aj o manažmente, vedení a riadení ľudí, manažérskych zručnostiach, manažérskych procesoch, roliach ? Chcete vedieť ako motivovať zamestnancov ? Ako s ľuďmi pracovať, ako s nimi komunikovať ? Ako tvoriť a budovať v spolupráci s inými odborníkmi ? Chcete sa stať lepším lídrom, manažérom, či veducim ?

Keď človek nastupuje do funkcie vedúceho či manažéra, ide do toho s nejakými predstavami a očakávaniami. Prvý problém nastáva vtedy, keď sa jeho predstavy a očakávania nezhodujú so zavedeným systémom, do ktorého vstúpil. Vysoké záväzky voči dodávateľom, nespokojní a nedôverčiví zamestnanci, nespokojní prijímatelia sociálnej služby. Všetci v očakávaní, že zrazu prišiel niekto, kto to všetko zmení takým spôsobom, ktorý nebude mať na nikoho negatívny dopad. Manažér si uvedomí, že má len dve možnosti – buď zo všetkého vycúva, alebo začne nastavovať nový systém. Na to aby ste sa stali úspešný, potrebujete know how a prax. Jedno aj druhé môžte teraz získať vďaka predmetnému kurzu. Moduly kurzu ponúkajú účastníkom a záujemcom možnosť výberu a rozvoja z ich pohľadu pre nich najpotrebnejších osobných a sociálnych kompetencií v rámci riadiacej a manažérskej práce.

Toto školenie určené práve pre Vás. Naučíte sa všetky zručnosti a vedomosti, ktoré budete pre výkon Vašej funkcie potrebovať. S lektormi školenia budete mať moťnosť zodpovedať si všetky otázky a informácie, na ktoré hľadáte odpovede. Investujte do školenia, investujte do vzdelania, investujte do seba samého !

Osnova a obsah kurzu:
- Manažérske štýly riadenie a vedenia
- Riadenie zamerané na ľudí a na úlohy – výhody a nevýhody
- Diagnostika Vašich riadiacich schopností
- Ako správne motivovať k vyššiemu pracovnému výkonu
- Vedenie motivačného a hodnotiaceho rozhovoru
- Zásady poskytovania kritiky a spätnej väzby
- Plánovanie a vyhodnocovanie osobného rozvoja zamestnancov
- Stratégie riešenia konfliktov zo zamestnancami
- Efektívne vedenie porád
- Osobný rozvoj manažéra

Základy personálneho riadenia zamestnancov
Absolvent vzdelávania získa schopnosť spoznať reálny stav personálneho riadenia v svojom mikrotíme a jeho vplyv na organizáciu alebo firmu, v ktorej pracuje. Získané vedomosti a zručnosti bude môcť využiť na zlepšenie personálneho riadenia v organizácii v rámci svojich právomocí. Prínosom je uvedomenie si jeho zodpovednosti a dôležitosti participácie v rámci personálneho riadenia organizácie alebo firmy.

Manažérska komunikácia a zvládanie konfliktných situácií
Každý účastník bude mať možnosť spoznať základné princípy zmeny postojov ku konfliktom a uvedomiť si vplyv výchovy na vnímanie a riešenie konfliktných situácií. Získané vedomosti a zručnosti bude môcť využiť na riešenie konfliktných situácií rôznymi spôsobmi a bude mať možnosť spoznať svoj vlastný preferovaný štýl riešenia konfliktov. Prínosom tohto modulu je rozoznanie vývojových štádií konfliktov a spoznanie možností riešenia v jednotlivých štádiách, čo v konečnom dôsledku môže pre každého účastníka z dlhodobého hľadiska znamenať, že s konfliktnými situáciami môže pracovať tak, aby boli pre neho prínosom v pracovnom i súkromnom živote.

Manažment zmien a motivácia
Modul prináša možnosť hlbšie poznať sám seba v oblasti riadenia zmien, poznania procesu a faktorov ovplyvňujúcich priebeh zavádzajúcich a existujúcich zmien a uvedomiť si svoju rolu pri týchto zmenách a eliminovať negatívne vplyvy. Súčasťou tohto procesu je aj identifikácia a hľadanie riešení odstránenia blokov v rámci zmeny, ktoré na nás vplývajú. Cieľom vzdelávania je naučiť sa komunikovať v procese zmeny a spoznať štýly potrebné na riadenie zmien. Získané skúsenosti a zručnosti budú mať možnosť účastníci využiť na riadiacej pozícii v rámci organizácie alebo firmy, kde pôsobia.

Manažment emócií a emočná inteligencia v praxi
Účastníci spoznajú význam a vplyv emócií na vlastnú prácu. Budú mať možnosť identifikovať osobné a sociálne kompetencie potrebné v rámci svojej profesie. Prínosom tohto modulu je možnosť rozvoja schopnosti riadenia emócií prostredníctvom semaforu emočných kompetencií a spoznaní jednotlivých emočných vrstiev. Absolventi kurzu spoznajú spôsoby a možnosti rozvoja emočných kompetencií tak, aby boli pre nich prínosom v pracovnom živote na riadiacej pozícii, ale aj v súkromnom živote.

Využitie kreativity v manažérskej a riadiacej práci
Absolvent modulu spozná teoretické východiská kreativity a jej základné charakteristiky a kritériá, ktoré mu pomôžu identifikovať jeho vlastné kreatívne schopnosti. Súčasťou kurzu je oboznámenie sa a spoznanie prekážok kreativity a hľadanie možností ich odstránenia. Účastníci budú mať možnosť rozvíjať kreatívne schopnosti a využívať kreatívne techniky ako prostriedok hľadania nápadov a riešení.

Úspešný absolvent kurzu: získava schopnosť zlepšenia personálneho riadenia v organizácii v rámci svojich právomocí, naučí sa pracovať s konfliktami tak, aby boli pre neho prínosom v pracovnom i súkromnom živote. Vzdelávací modul prináša absolventom rozvoj zručnosti komunikácie v procese zmeny a spoznanie štýlov potrebných pre riadenie zmien na riadiacej pozícii v rámci organizácie alebo firmy, kde pôsobia. Účastníci spoznajú význam a vplyv emócií na vlastnú prácu a spoznajú možnosti riadenia emócií. Súčasťou kurzu je aj rozvoj kreatívnych schopností ako prostriedkov hľadania nápadov a riešení. Naučíte sa nasadzovať účinné a jednoduché manažérske nástroje na riešenie operatívnych situácií v práci. Pochopíte metódy a možnosti voľby stratégie a cieľov podniku i jednotlivca. Zlepšíte svoje líderské a manažerské zručností a naučíte sa pracovať s tímom a viesť ho k efektívnej spolupráci.


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia - sociálna oblasť a zdravotníctvo:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti odborného kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

soft skils treningy

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153