Kurz:  "Slovenský jazyk | slovenština - pre začiatočníkov, mierne pokročilých aj pokročilých"


Anotácia kurzu: slovenský jazyk a slovenština. Chcete sa naučiť hovoriť a písať plynule slovensky ? Ste cudzinec a máte záujem naučiť sa slovensky nielen čítať, písať ale aj rozprávať ? Na našich kurzoch slovenštiny máte možnosť komunikovať s rodenými Slovákmi a Slovenkami. Lektori a školitelia našej jazykovej školy Vám ponúkajú zlepšiť svoje jazykové schopnosti. Či už viete slovensky plynule alebo vôbec, teraz máte možnosť naučiť sa tento cudzí jazyk hravo a rýchlo. Prihláste sa do nášho jazykového kurzu už dnes ! Naučte sa hovoriť plynulo slovensky. Využite slovenštinu v zamestnaní alebo v súkromno živote. Investujte do seba !

Žijete alebo pracujete na Slovensku a chceli by ste sa dorozumieť alebo len zlepšiť v slovenčine? Po absolvovaní našich kurzov nebudete už potrebovať slovník, dorozumiete sa sami :) Ponúkame kurzy slovenčiny pre cudzincov na rôznych úrovniach. Individuálnu výučbu slovenčiny poskytujeme počas celého školského roka. Skupinové kurzy otvárame priebežne pri dostatku uchádzačov o kurz (min.3 študenti). O aktuálnej ponuke kurzov slovenčiny sa informujte telefonicky alebo emailom. Lekcie rozvrhnuté na mieru Vašim po žiadavkám a rozvrhu. Robte rýchle pokroky a učte sa presne to, čo potrebujete a kedy máte čas. Kontaktujte nás a jednoducho výskúšajte jednu hodinu. Určite Vás presvedčí!

Aby ste sa naučili po slovensky lepšie, učíte sa u nás jazyk v malých študijných skupinách. Váš učiteľ má čas pre všetky Vaše otázky a požiadavky. V skupine s 1 až 9 študentami sa po slovensky naučíte lepšie ako vo veľkej skupine. Váš úspech v kurze slovenského jazyka značne závisí od Vášho učiteľa slovenčiny. Preto vyberáme angažovaných učiteľov, ktorí Vám slovenský jazyk priblížia s mnohými pedagogickými zručnosťami. Osobnosť, skúsenosť a vzdelanie sú naše kritériá výberu.

Komunikatívny prínos, radosť z vyučovania a rôznorodosť učebných metód vystihujú naše kurzy slovenčiny. Naši učitelia slovenčiny vedú zaujímavé vyučovanie a rýchlo Vám dodávajú potrebnú sebaistotu pre denné používanie slovenského jazyka. Aby všetci uchádzači v kurze slovenského jazyka tvorili homogénnu skupinu, naše kurzy rozdeľujeme na 12 stupňov podľa jazykovej úrovne. Prídete k nám do kancelárie a my s Vami urobíme vstupný ústny a písomný test. Písomný test môžete urobiť aj online. V našej jazykovej škole sa usilujeme o každého jedného účastníka. Nájdeme si pre Vás čas na osobné poradenstvo a presné zaradenie do kurzu pomocou ústneho a písomného testu. Náš manažment kvality Vám garantuje stálu vysokú kvalitu kurzov slovenčiny.

Aké kurzy slovenčiny ponúkame:
- Konverzačné kurzy slovenčina pre cudzincov
- Individuálna výučba slovenčiny
- Príprava na ECL skúšku (certifikát zo slovenského jazyka)
- Krátky kurz slovenčiny a dlhý kurzy slovenčiny
- Letné intenzívne kurzy slovenčiny
- Štúdium v zahraničí 

Konverzačné kurzy slovenčiny pre cudzincov sú určené študentom, ktorí majú väčší záujem o konverzáciu ako o precvičovanie si gramatických pravidiel. Na každú hodinu je plánovaná konkrétna, aktuálna a zaujímavá téma. Hodina zahŕňa rôzne komunikačné aktivity a zručnosti. Slovenčina pre cudzincov individuálnou výučbou (One to one): učiteľ sa venuje len jednému študentovi, pričom volí jemu primerané tempo a témy podľa konkrétnych požiadaviek študenta. Snažíme sa v maximálnej miere vyhovieť študentovi, preto v našej ponuke nájdete aj flexi program, ktorý dovoľuje študentovi si plánovať svoje hodiny vždy podľa svojich možností, t.j. nie je stanovený fixný čas ani deň výučby. V rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti otvárame pre záujemcov o zdokonalenie sa v slovenčine kurzy/doučovanie slovenského jazyka. Využite jedinečnú ponuku študovať/doučovať sa slovenčinu v malých skupinkách. V priateľskej atmosfére ľudí, ktorí sú s Vami "na jednej lodi", Vás lektor pripraví zvládať základnú komunikáciu v domácom jazyku, doplnenú o vysvetlenie a precvičenie dôležitých gramatických javov.

V našich kurzoch sa sústredíme na doučovanie slovenčiny v týchto oblastiach:
• zlepšenie komunikačných zručností 
• rozvoj slovnej zásoby,
• upevnenie gramatiky slovenského jazyka,
• písanie oficiálnych a neoficiálnych dokumentov,
• problematické témy a javy špecifické pre konkrétnu skupinu

Možnosť získať skúšku ECL:
• sa uznáva ako náhrada maturitnej skúšky
• má význam pri hodnotení žiadostí o štipendijné pobyty a pri získaní pracovného povolenia
• umožňuje získanie bodov pri prijímačkách na vysokú školu
• v niektorých krajinách sa akceptuje ako potvrdenie jazykových znalostí 

Pre študentov, maturantov a cudzincov ponúkame doučovanie slovenského jazyka:
• gramatiká zložka jazyka (pravopis, výslovnosť, všestranný jazykový rozbor)
• slohová zložka jazyka zameraná na rozvoj pisateľských zručností
• literatúra - dôraz na rozvoj interpretačných schopností

Informácie o jazyku slovenština: Slovenčina patrí do skupiny západoslovanských jazykov (spolu s češtinou, poľštinou, hornou a dolnou lužickou srbčinou a kašubčinou). Slovenský jazyk je štátnym jazykom Slovenskej republiky. Po slovensky hovorí 4,5 milióna obyvateľov Slovenska, viac ako milión vysťahovalcov v USA a okolo 300 tisíc v Českej republike. Menšie rečové skupiny sa nachádzajú aj v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku, Bulharsku, Poľsku, Francúzsku, Nemecku, Belgicku, Rakúsku, Nórsku, Dánsku, Fínsku, Švédsku, Taliansku, Švajčiarsku, Holandsku, na Cypre, v Rusku a na Ukrajine, v Kirgizsku, Izraeli, Kanade, Juhoafrickej republike, Argentíne, Brazílii, v Uruguaji, v Austrálii, na Novom Zélande, vo Veľkej Británii a v niektorých ďalších krajinách. Slovenčina je známa ako „esperanto“ slovanských jazykov, vníma sa ako najzrozumiteľnejšia aj pre používateľov iných slovanských jazykov. Slovenský jazyk patrí – v rámci indoeurópskej rodiny jazykov – spolu s poľštinou, češtinou, dolnou a hornou lužickou srbčinou k západnej vetve slovanských jazykov. Jazykové, historické a archeologické fakty ukazujú, že slovenčina sa vyvíjala priamo z praslovančiny (nie cez štádium pračeskoslovenčiny). Praslovanský základ slovenčiny sa doformoval v priestore medzi Karpatmi, Dunajom a dolnou Moravou, a to v dotyku so západoslovanským areálom na západ od tohto priestoru a s východoslovanským areálom na sever a severovýchod. Do tohto priestoru prišli Slovania, predchodcovia Slovákov, v 6. storočí od juhovýchodu. Za základ slovenčiny možno pokladať rekonštruovaný jazyk veľkomoravského etnika, členený na nárečia, ale reprezentovaný aj istou kultúrnou podobou.

Slovenský jazyk: náš jazykový inštitút poskytuje kurzy a programy slovenského jazyka pre cudzincov rôznej formy a intenzity počas celého školského roka – denné, večerné, intenzívne, individuálne, pripravené na mieru a v lete – v júli – tradičnú Letnú školu slovenského jazyka a kultúry. Kurzy sú určené pre širokú zahraničnú verejnosť - cudzincov, ktorí žijú, pracujú, alebo študujú na Slovensku, manažérom a zamestnancom zahraničných firiem, ich rodinným príslušníkom, študentom stredných a vysokých škôl (ERASMUS, výmenné pobyty, stáže), atď. Kurzy sa uskutočňujú v našich priestoroch v Bratislave v moderne zariadených učebniach. Výučba prebieha priamou metódou v 1-10 členných študijných skupinách pod vedením vysoko kvalitných a skúsených lektorov. Kurzy môžete absolvovať aj online - prostredictvom Skype výučby !


  • Dĺžka, trvanie jazykových kurzov | seminárov / workshopov: min. 1 hodina 
  • Úroveň obtiažnosti ponúkaných kurzov a seminárov: začiatočníci až pokročilí
  • Miesto konania kurzov pre verejnosť:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie
  •       Možnosť absolvovať kurzy | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Poradenského centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkané kurzy a semináre organizujeme pravidelne - min. 2 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Tréningové metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenia  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
         Cena kurzu od:  10,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

kurzy slovenstiny slovenskeho jazyka

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153