Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Kurz:  "Ako riadiť a viesť tím pracovníkov | manažér a líder pri vedení pracovného tímu"


      Anotácia kurzu:  ako riadiť, inšpirovať, motivovať a viesť tím zamestnancov. Každé manažérske riadenie a vedenie ľudí v sebe zahŕňa plánovanie, organizovanie, koorináciu, správnu kontrolu, ale aj vhodné motivovanie či tímovú komunikáciu. Manažérske zručnosti a vedomosti ako pracovať s ľuďi a pre ľudí sa môžte naučiť na tomto školení. Získajte lepšie znalosti aplikovateľné ihneď do praxe. Naučte sa ľudí manažovať s ľahkosťou, naučte sa ich inšpirovať, naučte sa ich prirodzene motivovať a správne viesť. Výsledky ktoré sa odzrkadlia na produktivite práce, menšej fluktuácii, lapšej pracovnej atmosfére či angažovaní pracovníkov. Staňte sa lepším a efektívnejším lídrom a manažérom !

      Vedúci pracovník v roly manažéra tieto skúsenosti získava neraz len priamo z praxe. Spôsob "naučiť sa plávať hodením do vody" neprináša vždy želatelné výsledky. Nehovoriac o tom, že ako si to manažér a vedúci vo svojej práci nastaví", tak sa mu bude aj s tímom pracovať. Tento kurz je teda cielený na všetkých začínajúcich, ale aj skúsených manažérov, riadiacich pracovníkov, vedúcich atd. - ktorí svoje ciele dosahujú aj prostredníctvom efektívneho vedenia a riadenia iných ľudí (kolegov, spolupracovníkov, servisný personál, obchodníkov atd.). Ak máte ambície naučiť sa správne komunikovať, riadiť, viesť, kontrolovať, motivovať, delegovať ...tento kurz je pre Vás. Školenie prebieha pod vedením skúsených lektorov-manažérov, ktorí svoje praktické zručnosti a teoretické poznatky odovzdajú aj Vám.

Obsah kurzu:
- manažérska úloha, výber správneho tímu
- reštrukturovanie tímu, zapojenie tímových hráčov
- nastavovanie princípov, vedenie a riadenie tímu
- pracovný tím vs skupina, poznaj svojich kolegov
- ako motivovať svoj tím, ako delegovať pracovné úlohy
- ako ľudí v tíme kontrolovať, ako narábať s demotiváciou
- ako zvyšovať nadšenie a loajalitu, ako správne odmeňovať
- ako komunikovať v tíme, efektívne vedenie porád a stretnutí
- jednotlivci v skupinách, prečo sa ľudia združujú
- definícia tímu, charakteristické vlastnosti skupiny a tímu
- typy skupín, prečo im treba rozumieť, využitie formálnych skupín v organizáciách
- tímová práca, faktory úspešnej tímovej práce
- fázy tvorby tímu, úloha manažéra v jednotlivých fázach vývoja tímu
- rozvoj tímu, veľkosť tímu
- tímové role, sebapoznávanie v súvislosti s tímovou spoluprácou
- zloženie tímu z rôznych uhlov pohľadu
- integrácia vedenia a riadenia tímu, rôzne role vedúceho tímu
- výhody a nevýhody tímovej spolupráce, úskalia tímovej práce, všeobecné problémy tímov
- prečo tímy nefungujú, dôvody neefektívnosti tímovej práce, skryté záujmy
- a mnoho mnoho iného

Ciele kurzu:  cieľom školenia  je oboznámiť účastníkov s rôznymi faktormi, ktoré ovplyvňujú efektivitu tímu, umožniť pozrieť sa na seba ako na vedúceho tímu, porovnať svoje predpoklady a požiadavky na efektívneho vedúceho tímu, identifikácia možností rozvoja príslušných zručností. Účastník školenia Tímová práca - vedenie ľudí v tíme dokáže pracovať s faktormi, ktoré ovplyvňujú efektivitu tímu, vie sa pozrieť na seba ako na vedúceho tímu, porovnať svoje predpoklady na efektívneho vedúceho, vie prijímať druhých s pochopením ich typu osobnosti; uvedomí si, že asertívne správanie pomôže zvládnuť aj najvážnejšie konfliktné situácie.


  • Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  min. 1 deň 
  • Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / pokročilí
  • Miesto konania kurzov a školení:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika
  • Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: manažérske kurzy / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj
  •       Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám
  •       Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím školiaceho strediska v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja
  •       Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 1 * týždenne počas celého kalendárneho roka 2021)
  •       Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax
  •       Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov
  •       Cieľová skupina a max. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník
       Cena kurzu od:  135,- eur  /  1 účastník

chcem viac info

manazerske kurzy skolenia

Konzultacie

 

TvojKouč.sk | rozvojové centrum®
Ventúrska 13,  811 01 Bratislava
Info Linka: +421 905 485 153

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Web:  www.TvojKouc.sk

Výnimočný servis a klientský prístup

Ak máte záujem o odborný kariérny rast či osobnostný rozvoj, ste na najlepšej adrese. Skúsený tím poradcov, lektorov a koučov je pripravený Vaše vedomosti a zručnosti  rozvinúť na maximum. Kurzy a školenia Vám ušijeme na mieru. Kontaktujte nás - sme tu denne pre Vás - od 08.00 h. do 20.00 hod. Radi Vám poradíme: 0905 485 153